Zespół Szkolno-Sportowo-Artystyczny w Radlinie

W ramach Zespołu Szkolno-Sportowo-Artystycznego w Radlinie​ funkcjonują:

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie