Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 20 lipca 2020 o 08:28:00. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Słoneczny Radlin podsumowanie projektu

Poniżej zamieszczamy prezentację przedstawianą na spotkaniu 11 czerwca 2019. w MOK Radlin

Co nowego w programie “słoneczny Radlin i Rydułtowy”?

 Aktualizacja: 23.05.2019

Szanowni Państwo,

Wczoraj (22.05.2019 r.) w godzinach popołudniowych na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostały zamieszczone wyniki konkursu, w którym Miasto Radlin złożyło wniosek pn. „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”.

Poniżej linki do tej informacji:

Projekt „Słoneczny Radlin i Rydułtowy” , zgłoszony do konkursu jako projekt “niegrantowy”, mimo pozytywnej opinii oceniających (spełnienia kryteriów i uzyskania wymaganej liczby punktów)
nie otrzymał dofinansowania.

Zarząd Województwa Śląskiego postanowił dofinansować tylko 1 projekt z 93 złożonych w formule niegrantowej i 3 spośród 23 złożonych w formule grantowej.

Zapraszamy serdecznie mieszkańców, zgłoszonych do projektu „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”
na spotkanie do Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie
w dniu 11 czerwca o godzinie 18.00,
gdzie przedstawimy propozycje dalszego postępowania.

Archiwalne informacje dotyczące projektu:

  • Jak czytamy na stronie https://rpo.slaskie.pl    zmieniony został termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs.
    – Z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu zmienił się z kwietnia  na maj 2019 r. – czytamy na stronie
    LINK
  • Z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu zmienił się z marca 2019 r. na kwiecień 2019 r. LINK
  • Nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs. Z uwagi na toczące się analizy dotyczące możliwości zwiększenia alokacji w naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie z lutego 2019 r. na marzec 2019 r.
  • Jak poinformował serwis internetowy Regionalnego Programu Województwa Sląskiego, nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs (z puli którego Miasto Radlin oraz Miasto Rydułtowy starają się pozyskać środki na realizację projektu “Słoneczny Radlin i Rydułtowy”).
  • Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty ze stycznia 2019 r. na luty 2019 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs. – czytamy na stronie rpo.slaskie.pl 
  • Miło nam poinformować, że projekt “Słoneczny Radlin i Rydułtowy” przeszedł pozytywnie ocenę formalną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. To bardzo ważny etap dla dalszej realizacji działań “Słonecznego Radlina…”. Przed nami jeszcze etap związany z oceną merytoryczną.  Przypominamy, że Miasto Radlin złożyło wniosek o dofinansowanie nr   WND-RPSL.04.01.03-24-02C2/18-002 projektu pod nazwą “Słoneczny Radlin i Rydułtowy” 28 maja 2018 r. w naborze RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17. Projekt został zarejestrowany pod nr 31 na liście dostępnej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wszystkich wniosków w tym konkursie złożono 125 (link: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255 ). Jednocześnie poinformowano, że termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z listopada 2018 r. na styczeń 2019 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

Prosimy o wypełnienie poniższych ankiet i złożenie ich do specjalnych, charakterystycznych żółtych urn, które znajdują się w naszych radlińskich szkołach, przedszkolach, bibliotekach oraz w urzędzie miejskim.

Ankiety są niezbędne aby Miasto Radlin mogło przystąpić do projektów w wyniku których możliwe będzie otrzymanie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne (fotowoltaika, biomasa, solary etc…) . Możliwe są dofinansowania nawet do 85 % (szerzej o tym projekcie – Tutaj). 

To bardzo ważne aby jak najwięcej osób złożyło ankiety! Za wszystkie serdecznie dziękujemy!

Revision 28277 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Wersja utworzona

20 lipca 2020 o 08:28:00Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <h2>Słoneczny Radlin podsumowanie projektu</h2> 
Skasowano: https://youtu.be/ XoSX5e9BdlE<strong>Poniżej zamieszczamy prezentację przedstawianą na spotkaniu 11 czerwca 2019. w MOK Radlin</strong> 
Skasowano: <ul> 
 Dodano: <img width="1024" height="100" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 01/unijne123- 1024x100.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 01/unijne123- 1024x100.png 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/01/ unijne123-300x29.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/01/ unijne123-768x75.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/01/ unijne123.png 1298w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
 Dodano: <strong>Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19  </strong>
 Dodano: <strong>Słoneczny Radlin i Rydułtowy</strong><p>Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez Miasto Radlin - Lidera i Miasto Rydułtowy - Partnera projektu. <br />Zakresem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano - instalacyjnych polegających na dostawie i montażu łącznie 433 szt. zestawów instalacji OZE, w tym: <br />a) dla Miasta Radlin - 337 szt.: <br />• kolektory słoneczne - 55 szt. <br />• instalacje fotowoltaiczne - 233 szt. <br />• kotły na biomasę - 11 szt. <br />• pompy ciepła – 38 szt. <br />b) dla Miasta Rydułtowy - 96 szt.: <br />• kolektory słoneczne - 8 szt. <br />• instalacje fotowoltaiczne - 76 szt. <br />• kotły na biomasę - 2 szt. <br />• pompy ciepła - 10 szt.</p>Celem głównym projektu jest: wzrost produkcji energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Miastach: Radlin i Rydułtowy - w wyniku wykorzystania OZE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2 i pyłu PM10). Oddziaływanie projektu: <br />• wzrost produkcji energii cieplnej na potrzeby ogrzewania, c.w.u. i elektrycznej z OZE, <br />• relatywne zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynków (zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej, dzięki zwiększeniu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych), <br />• oszczędność zasobów kopalin, w tym: węgla kamiennego zasilającego elektrownię dostarczającą energię elektryczną odbiorcom na terenie każdego z miasta oraz wykorzystywanego na cele grzewcze, <br />• poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa, <br />• ograniczenie zmian klimatycznych, w tym globalnego ocieplenia. Działania podjęte w toku realizacji projektu nie będą ograniczały dostępu do projektu w czasie jego realizacji i/lub eksploatacji. Przedsięwzięcie nie przyczyni się do wystąpienia żadnych form dyskryminacji, w tym: ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Przedsięwzięcie jest <br />zgodne z zapisami prawa krajowego i międzynarodowego, w tym zakresie. <br />W ramach projektu zastosowano mechanizmy uwzględniające wszystkich użytkowników zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego. < strong>Dofinansowanie UE 8 135 014,24 zł </strong><br /><strong>Wydatki ogółem 10 384 324,75 zł</strong>
 Dodano: <p><strong>Dane kontaktowe zgłaszania usterek i możliwość uzyskania porady technicznej</ strong></p><p> <strong>Instrukcja obsługi instalacji solarnej</strong> </p><p><strong>Instrukcja obsługi pompy ciepła</strong> </p><p><strong>Instrukcja obsługi instalacji fotowoltaicznej< /strong></p>< p><strong>Instrukcja obsługi kotła na biomasę</strong></p>
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Słoneczny- Radlin-podsumowanie- projektu.pdf">Słoneczny Radlin podsumowanie projektu</a></li>Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/dane-kontaktowe- zglaszania-usterek- i-mozliwosc- uzyskania-porady- technicznej.pdf" role="button">
 Dodano: Kliknij tutaj
 Dodano: </a>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/instrukacja- obslugi-instalacji- solarnej.pdf" role="button">
 Dodano: Kliknij tutaj
 Dodano: </a>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/instrukacja- obslugi-pompy-ciepla.pdf" role="button">
 Dodano: Kliknij tutaj
 Dodano: </a>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/instrukcja- obslugi-instalacji- fotowoltaicznej.pdf" role="button">
 Dodano: Kliknij tutaj
 Dodano: </a>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/instrukcja- obslugi-kotla- na-biomase.pdf" role="button">
 Dodano: Kliknij tutaj
Skasowano: </ul> Dodano: </a>
Skasowano: <h2>Co nowego w programie “słoneczny Radlin i Rydułtowy?</h2>Dodano: <h2>Słoneczny Radlin i Rydułtowy - aktualności</h2>
Skasowano: <p><em><strong>  Aktualizacja: 23.05.2019</strong> </em></p><p>Szanowni Państwo,</p><p>Wczoraj (22.05.2019 r.) w godzinach popołudniowych na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostały zamieszczone wyniki konkursu, w którym Miasto Radlin złożyło wniosek pn. „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”.< /p><p><strong>Poniżej linki do tej informacji:</ strong></p><ul><li><a href="https:/ /bip.slaskie.pl/samorzad_ wojewodztwa/zarzad_ wojewodztwa/ uchwaly_zarzadu/ uchwala-zarzadu- nr-1022-41-vi- 2019-z-dnia- 2019-05-15.html" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= https://bip.slaskie.pl/samorzad_ wojewodztwa/zarzad_ wojewodztwa/ uchwaly_zarzadu/ uchwala-zarzadu- nr-1022-41-vi- 2019-z-dnia- 2019-05-15.html&amp;source= gmail&amp;ust= 1558702440923000&amp; usg=AFQjCNGq6Hiur8Szgi-OD2kjGTzk- OB4UQ">LINK < /a></li><li><a href="https:/ /bip.slaskie.pl/samorzad_ wojewodztwa/zarzad_ wojewodztwa/ uchwaly_zarzadu/ uchwala-zarzadu- nr-1023-41-vi- 2019-z-dnia- 2019-05-15.html">LINK</a> </li></ul><p>Projekt „Słoneczny Radlin i Rydułtowy” , zgłoszony do konkursu jako projekt “niegrantowy”, mimo pozytywnej opinii oceniających (spełnienia kryteriów i uzyskania wymaganej liczby punktów)<br /><strong>nie otrzymał dofinansowania.</strong><br /><br />Zarząd Województwa Śląskiego postanowił dofinansować tylko 1 projekt z 93 złożonych w formule niegrantowej i 3 spośród 23 złożonych w formule grantowej.</p> <p><strong>Zapraszamy serdecznie mieszkańców, zgłoszonych do projektu „Słoneczny Radlin i Rydułtowy” <br />na spotkanie do Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie </strong><strong>w dniu 11 czerwca o godzinie 18.00, <br /></strong><strong>gdzie przedstawimy propozycje dalszego postępowania.< /strong></p> 
 Dodano: <p><strong>Informacja dla uczestników projektu (28.07.2023)< /strong></p><p>W związku z realizowanymi montażami instalacji fotowoltaicznych i wieloma pytaniami Beneficjentów przekazujemy poniższe informacje:</p><ul><li>w oświadczeniu, o którym informowaliśmy ostatnio, które należy złożyć w Punkcie Obsługi Tauron w Rybniku osobiście <strong>należy podać nr PPE (punkt poboru energii)- poniżej skan rachunku i pierwszej strony wykonanej u Państwa inwentaryzacji z zaznaczonym miejscem, gdzie ten nr jest podany</strong> ;</li></ul><p align="left"> <strong>UWAGA: oświadczenie składają również osoby, które już posiadają własną instalację fotowoltaiczną.< /strong></p>< ul><li>Osoby, które wysłały oświadczenie pocztą elektroniczną (mailem) proszę o dostarczenie oświadczenia osobiście, gdyż mamy informacje, że zdarzały się problemy z akceptacją tych oświadczeń przesłanych pocztą elektroniczną; </li><li>jeżeli umowa w Tauron jest podpisana przez inną osobę niż umowa z Miastem Radlin na dofinansowanie, to obie osoby muszą udać się do Tauron aby dopisać do umowy osobę, która jest na umowie z Miastem i następnie będzie mogła złożyć to oświadczenie umożliwiające umowę na „starych warunkach”; </li><li>osoby, które posiadają własną instalację fotowoltaiczną, u których po zamontowaniu instalacji ze Słonecznego Radlina sumaryczna moc paneli przekracza 6,5 kW muszą wystąpić z wnioskiem zgłoszenia takich instalacji do Państwowej Straży Pożarnej.</li> </ul><h3><strong>Gdzie znaleźć numer PPE?<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 07/tauron.pdf">[KLIKNIJ I ZOBACZ]</a></ strong></h3><hr /><p> </p><h3 style="text-align: center;"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/2023/07/ 26/informacja- dla-uczestnikow- projektu-sloneczny-radlin- i-rydultowy/" >26.07.2023: </a></h3><h3 style="text-align: center;"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/2023/07/ 26/informacja- dla-uczestnikow- projektu-sloneczny-radlin- i-rydultowy/">UWAGA!<br />Informacja dla uczestników projektu "Słoneczny Radlin i Rydułtowy" - Miasto Radlin</a></h3> <p> </p><hr /><p> </p><h3 style="text-align: center;"><strong> UWAGA! </strong></h3><p> https://miasto.radlin.pl/ 2022/09/06/nabor-dodatkowy- na-pompy-ciepla- oraz-kotly/</p><h3 style="text-align: center;"><strong>Prezentacja ze spotkania z mieszkańcami (07.03.2023) :</strong></h3><p style="text-align: center;"><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 03/Spotkanie- z-Mieszkancami- 7-03-2023.pdf">Pobierz dokument </a>  </strong></p><p style="text-align: center;">____ ________________</p><h3 style="text-align: center;"><strong> UWAGA! </strong></h3><p> https://miasto.radlin.pl/ 2022/09/06/nabor-dodatkowy- na-pompy-ciepla- oraz-kotly/</p><h3 style="text-align: center;"><strong>Prezentacja ze spotkania z mieszkańcami (13.02.2023) :</strong></h3><p style="text-align: center;"><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 02/Spotkanie- z-Mieszkancami- 13-02-2023.pdf">Pobierz dokument  < /a></strong></p><p style="text-align: center;">____ ________________</p><h3 style="text-align: center;"><strong> UWAGA! </strong></h3><p> https://miasto.radlin.pl/ 2022/09/06/nabor-dodatkowy- na-pompy-ciepla- oraz-kotly/</p>
Bez zmian: <h2>Archiwalne informacje dotyczące projektu:</h2>Bez zmian: <h2>Archiwalne informacje dotyczące projektu:</h2>
Skasowano: <ul><li>Jak czytamy na stronie <a href="https:/ /rpo.slaskie.pl/">https:/ /rpo.slaskie.pl    </a><strong>zmieniony został termin</strong>  rozstrzygnięcia konkursu nr <strong><a title="Ogłoszenie naboru" href="http:// rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/ 255">RPSL.04.01.03-IZ.01- 24-199/17</a> </strong> z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs.<br />- Z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu zmienił się z kwietnia  na<strong> maj 2019 r.</strong> – czytamy na stronie<br /><a href="https:/ /rpo.slaskie.pl/ czytaj/zmiana_ terminu_rozstrzygniecia_4_ 1_3_30042019" >LINK</a></li><li>Z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu zmienił się z marca 2019 r. na kwiecień 2019 r. <a href="https:/ /rpo.slaskie.pl/ czytaj/zmiana_ terminu_rozstrzygniecia_4_ 1_3_23032019" >LINK</a></li> <li>Nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.03- IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs. Z uwagi na toczące się analizy dotyczące możliwości zwiększenia alokacji w naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie<strong> z lutego 2019 r. na marzec 2019 r.</strong></li><li>Jak poinformował <a href="http:// rpo.slaskie.pl/ czytaj/zmiana_ terminu_rozstrzygniecia_4_ 1_3_oze_konkurs_ 012819">serwis internetowy Regionalnego Programu Województwa Sląskiego</a>, nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr <a title="Ogłoszenie naboru" href="http:// rpo.slaskie.pl/ lsi/nabor/255" rel="noopener" >RPSL.04.01.03- IZ.01-24-199/17</a> z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs (z puli którego Miasto Radlin oraz Miasto Rydułtowy starają się pozyskać środki na realizację projektu “Słoneczny Radlin i Rydułtowy”) .</li><li>Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty ze stycznia 2019 r. na luty 2019 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs. – czytamy na stronie <a href="http:// rpo.slaskie.pl/ ">rpo.slaskie.pl < /a></li><li>Miło nam poinformować, że projekt “Słoneczny Radlin i Rydułtowy” przeszedł < strong>pozytywnie ocenę formalną</strong> Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. To bardzo ważny etap dla dalszej realizacji działań “Słonecznego Radlina…”. Przed nami jeszcze etap związany z oceną merytoryczną.  Przypominamy, że Miasto Radlin złożyło wniosek o dofinansowanie nr   WND-RPSL.04.01.03- 24-02C2/18-002 projektu pod nazwą “Słoneczny Radlin i Rydułtowy” 28 maja 2018 r. w naborze RPSL.04.01.03- IZ.01-24-199/17. Projekt został zarejestrowany pod nr 31 na liście dostępnej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wszystkich wniosków w tym konkursie złożono 125 (link: <a href="http:// rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/ 255">http://rpo.slaskie.pl/ lsi/nabor/255 ).</a> Jednocześnie poinformowano, że termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z listopada 2018 r. na styczeń 2019 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.</li></ul>Dodano: <h2><strong>Wyniki losowania</strong> </h2><p><strong>Publikujemy wyniki losowania uczestników projektu "Słoneczny Radlin i Rydułowy":</ strong></p><ul> <li><h3><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 09/Lista-wynikow- losowania-02.09.2022.pdf">Lista wyników losowania 02.09.2022 [POBIERZ]</a> <br /></strong></ h3></li></ul> <p><strong>Losowanie można zobaczyć na </strong><strong> miejskim kanale YouTube:  <a href="https:/ /youtu.be/LOYOlxxOpJU">LINK< /a></strong></p><h3 style="text-align: center;"><strong> UWAGA!</strong></h3><h3 style="text-align: center;"><strong>LOSOWANIE !</strong></h3> <p><strong>2 września 2022 (piątek) o godzinie 10.00 na Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Radlin, odbędzie się losowanie uczestników projektu "Słoneczny Radlin i Rydułowy".</ strong></p><p> <strong>Transmisja losowania będzie dostępna na miejskim kanale YouTube (<a href="https:/ /www.youtube.com/ miastoradlin" >https://www.youtube.com/ miastoradlin</a>. </strong><br /><strong>Zainteresowani mogą również uczestniczyć w losowaniu na Sali Posiedzeń (liczba miejsc na sali jest jednak ograniczona).< /strong></p>< p><strong>Wyniki losowania (wylosowane numery deklaracji) zostaną opublikowane na stronie <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/sloneczny- radlin/">https: //miasto.radlin.pl/ sloneczny-radlin/ </a>.</strong></p><p align="justify" ><strong>Szanowni Mieszkańcy, uczestnicy projektu „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”,< /strong></p><p align="justify">W dniu 13 kwietnia 2022 roku otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z którego treści jasno wynika, że <b>nie ma możliwości zamiany niezagospodarowanych pieców na biomasę (pellet) na pompy ciepła do ogrzewania domów</b>. Projekt w swojej pierwotnej wersji nie zakładał takiego rozwiązania technicznego, dlatego na obecnym etapie, po jego ocenie merytorycznej i przyznaniu dofinansowania, nie ma możliwości wprowadzenia tak daleko idącej zmiany.</p><p align="justify">Obecnie pracujemy nad analizą wskaźników projektu, mając na uwadze fakt, że posiadamy 113 niewykorzystanych instalacji (kotłów na biomasę) w Radlinie i Rydułtowach.</p><p align="justify">Analiza ta pozwoli nam w szczegółowy sposób zobrazować jak zmiany w projekcie wpłyną na wszystkie wskaźniki, tj.:</p><ul><li><p align="justify">Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE</p></li><li><p align="justify">Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE</p></li><li><p align="justify">Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych< /p></li><li><p align="justify">Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych< /p></li><li><p align="justify">Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE</p></li><li><p align="justify">Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych< /p></li><li><p align="justify">Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE</p></li><li><p align="justify">Stopień redukcji PM 10</p></li></ul><p align="justify">Mają na uwadze powyższe, na obecnym etapie, kluczowym wskaźnikiem rezultatu realizacji projektu, jest dla nas stopień redukcji PM10, który jest powiązany z emisją CO2. Zgodnie z wyliczeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie kotły na biomasę charakteryzują się 100% redukcją CO2, podczas gdy pompy ciepła c.w.u. charakteryzują się redukcją na poziomie 48,93% dla gminy Rydułtowy i 41,39% dla gminy Radlin. Pompy ciepła do ogrzewania domów mają zbliżone parametry redukcji CO2, dlatego łatwo można wywnioskować, że wprowadzenie takiego rozwiązania do projektu nie będzie korzystne dla jego wskaźników.</p><p align="justify">Po wykonaniu powyżej opisanych wyliczeń przedstawimy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego opracowanie zawierające porównanie danych przed zmianami i po zmianach.</p><p align="justify">Po otrzymaniu wiążących i precyzyjnych odpowiedzi ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego poinformujemy Państwa o dalszych etapach realizacji projektu „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”.</p><p align="justify"><a name="_GoBack"></a> W związku z tym, że nie możemy spełnić wskaźników z 2018 roku dalej jesteśmy w fazie uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Dokładamy wszelkich starań aby móc zrealizować projekt „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”, a o postępach naszych prac będziemy Państwa na bieżąco informować.< /p><ul><li>Jak czytamy na stronie <a href="https:/ /rpo.slaskie.pl/">https:/ /rpo.slaskie.pl    </a><strong>zmieniony został termin</strong>  rozstrzygnięcia konkursu nr <strong><a title="Ogłoszenie naboru" href="http:// rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/ 255">RPSL.04.01.03-IZ.01- 24-199/17</a> </strong> z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs.<br />- Z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu zmienił się z kwietnia  na<strong> maj 2019 r.</strong> – czytamy na stronie<br /><a href="https:/ /rpo.slaskie.pl/ czytaj/zmiana_ terminu_rozstrzygniecia_4_ 1_3_30042019" >LINK</a></li><li>Z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu zmienił się z marca 2019 r. na kwiecień 2019 r. <a href="https:/ /rpo.slaskie.pl/ czytaj/zmiana_ terminu_rozstrzygniecia_4_ 1_3_23032019" >LINK</a></li> <li>Nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.03- IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs. Z uwagi na toczące się analizy dotyczące możliwości zwiększenia alokacji w naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie<strong> z lutego 2019 r. na marzec 2019 r.</strong></li><li>Jak poinformował <a href="http:// rpo.slaskie.pl/ czytaj/zmiana_ terminu_rozstrzygniecia_4_ 1_3_oze_konkurs_ 012819">serwis internetowy Regionalnego Programu Województwa Sląskiego</a>, nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr <a title="Ogłoszenie naboru" href="http:// rpo.slaskie.pl/ lsi/nabor/255" rel="noopener" >RPSL.04.01.03- IZ.01-24-199/17</a> z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs (z puli którego Miasto Radlin oraz Miasto Rydułtowy starają się pozyskać środki na realizację projektu “Słoneczny Radlin i Rydułtowy”) .</li><li>Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty ze stycznia 2019 r. na luty 2019 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs. – czytamy na stronie <a href="http:// rpo.slaskie.pl/ ">rpo.slaskie.pl < /a></li><li>Miło nam poinformować, że projekt “Słoneczny Radlin i Rydułtowy” przeszedł < strong>pozytywnie ocenę formalną</strong> Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. To bardzo ważny etap dla dalszej realizacji działań “Słonecznego Radlina…”. Przed nami jeszcze etap związany z oceną merytoryczną.  Przypominamy, że Miasto Radlin złożyło wniosek o dofinansowanie nr   WND-RPSL.04.01.03- 24-02C2/18-002 projektu pod nazwą “Słoneczny Radlin i Rydułtowy” 28 maja 2018 r. w naborze RPSL.04.01.03- IZ.01-24-199/17. Projekt został zarejestrowany pod nr 31 na liście dostępnej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wszystkich wniosków w tym konkursie złożono 125 (link: <a href="http:// rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/ 255">http://rpo.slaskie.pl/ lsi/nabor/255 ).</a> Jednocześnie poinformowano, że termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z listopada 2018 r. na styczeń 2019 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.</li></ul>
Bez zmian: <h2>UWAGA!</h2>Bez zmian: <h2>UWAGA!</h2>
Skasowano: <p><a title="Konsultacje dotyczące programu “Słoneczny Radlin”" href="https:/ /miasto.radlin.pl/ konsultacje- spoleczne-projektu- pn-sloneczny- radlin-i-rydultowy/ ">KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU “SŁONECZNY RADLIN” </a></p><p>Prosimy o wypełnienie poniższych ankiet i złożenie ich do specjalnych, charakterystycznych żółtych urn, które znajdują się w naszych radlińskich szkołach, przedszkolach, bibliotekach oraz w urzędzie miejskim.</p><p>Ankiety są niezbędne aby Miasto Radlin mogło przystąpić do projektów w wyniku których możliwe będzie otrzymanie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne (fotowoltaika, biomasa, solary etc…) . Możliwe są dofinansowania nawet do 85 % (szerzej o tym projekcie – <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/RPO-Śląskie.pdf" >Tutaj). <br /></a></p><p><strong>To bardzo ważne aby jak najwięcej osób złożyło ankiety! Za wszystkie serdecznie dziękujemy!< /strong></p>< h5><strong>Dokumenty do pobrania:</strong></h5><ul>Dodano: <p><a title="Konsultacje dotyczące programu “Słoneczny Radlin”" href="#">KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU “SŁONECZNY RADLIN” </a></p><p>Prosimy o wypełnienie poniższych ankiet i złożenie ich do specjalnych, charakterystycznych żółtych urn, które znajdują się w naszych radlińskich szkołach, przedszkolach, bibliotekach oraz w urzędzie miejskim.</p><p>Ankiety są niezbędne aby Miasto Radlin mogło przystąpić do projektów w wyniku których możliwe będzie otrzymanie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne (fotowoltaika, biomasa, solary etc…) . Możliwe są dofinansowania nawet do 85 % (szerzej o tym projekcie – <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/RPO-Śląskie.pdf" >Tutaj). <br /></a></p><p><strong>To bardzo ważne aby jak najwięcej osób złożyło ankiety! Za wszystkie serdecznie dziękujemy!< /strong></p>< h5><strong>Dokumenty do pobrania:</strong> </h5><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/ankieta-gaz- i-OZE-Radlin.pdf">Ankieta – odnawialne źródła energii i sieć gazowa</a></li><li style="font-weight: 400;"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Deklaracja- udziału-w-projekcie- Słoneczny-Radlin.pdf" data-wplink-edit= "true">Deklaracja udziału w projekcie słoneczny radlin</a></li><li style="font-weight: 400;"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Zarządzenie- Regulamin-Słoneczny- Radlin.docx" >Zarządzenie-regulamin</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Zarządzenie- Burmistrza-S.0050.0053.2018.pdf" >Zarządzenie Burmistrza S.0050.0053.2018< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Zarządzenie- Burmistrza-S.0050.0192.2018.pdf" >Zarządzenie Burmistrza S.0050.0192.2018< /a></li></ul>
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/ankieta-gaz- i-OZE-Radlin.pdf">Ankieta – odnawialne źródła energii i sieć gazowa</a></li> 
Skasowano: <li style="font-weight: 400;"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Deklaracja- udziału-w-projekcie-Słoneczny- Radlin.pdf">Deklaracja udziału w projekcie słoneczny radlin</a></li> 
Skasowano: <li style="font-weight: 400;"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Zarządzenie- Regulamin-Słoneczny- Radlin.docx" >Zarządzenie- regulamin</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Zarządzenie- Burmistrza-S.0050.0053.2018.pdf" >Zarządzenie Burmistrza S.0050.0053.2018</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Zarządzenie- Burmistrza-S.0050.0192.2018.pdf" >Zarządzenie Burmistrza S.0050.0192.2018</a></li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <a href="">Rejestr zmian dokumentu</a> 
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:47
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.