Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 20 listopada 2023 o 14:06:58. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Gminny punkt konsultacyjny programu
„Czyste Powietrze” w Radlinie

ul. Rymera 15, 44-310 Radlin
(budynek „C” Urzędu Miasta)
tel. 32 4590258
e-mail: czystepowietrze@radlin.pl 

Biuro czynne:

poniedziałki i czwartki: 9.00 – 14.00
wtorki: 9.00 – 16.30

 

 

RADLIN w programie „Czyste Powietrze”:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 1008
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 943
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 730
 • Kwota wypłaconych dotacji: 8 170 019,75 zł

  Stan na dzień 29.09.2023 roku


   

  Baza wiedzy:

  • www.wfosigw.katowice.pl
   Portal Beneficjenta
   Instrukcja krok po kroku – jak wnioskować
  • www.czystepowietrze.gov.pl
   Zakładka „Partnerzy” – „Dla gmin”
   Zakładka „Pomoc” – m.in. Kalkulator dotacji, Kalkulator do obliczania grubości izolacji termicznej budynków, Pytania i odpowiedzi oraz Akademia Czystego Powietrza

   

   

  Główne warunki programu:

  • budynki oddane do użytkowania
  • budynki mieszkalne, jednorodzinne (definicja: prawo budowlane)
  • lokal mieszkalny wydzielony w budynku jednorodzinnym (maksymalnie 2 lokale
   z wyodrębnioną księgą wieczystą)
  • wnioskodawcą – właściciel bądź współwłaściciel budynku lub lokalu mieszkalnego
  • budynki nowowybudowane
  • budynki wielorodzinne, letniskowe, pomieszczenia gospodarcze
  • lokal mieszkalny w budynku
   wielorodzinnym
  • nieuregulowany stan prawny budynku

  Formy dofinansowania  w programie Czyste Powietrze

  DOTACJA:

   

  • Rozpoczęcie – nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku
  • Zakończenie – w ramach programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji
  • Okres realizacji – do 30/36 (poziom najwyższy) miesięcy od daty złożenia wniosku
  • Rozpatrzenie wniosku – do 30 dni od daty wpływu do właściwego WFOŚiGW
  • Uzupełnienie wniosku – do 10 dni roboczych od otrzymania wezwania
  • Finansowanie – dotacja + środki własne
  • Złożenie wnioskudo właściwego WFOŚIGW  lub do gminnego punktu konsultacyjnego. Lista gmin na stronach internetowych poszczególnych WFOŚiGW oraz na czystepowietrze.gov.pl
  • Wypłata dotacji – dla podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania dotacja zostanie wypłacona w całości lub w maksymalnie trzech częściach na podstawie złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie; dla najwyższego poziomu dofinansowania dotacja zostanie wypłacona w całości lub w maksymalnie pięciu częściach na podstawie złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie

  DOTACJA NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KAPITAŁU KREDYTU:

   
  • Rozpoczęcie – nie wcześniej niż data złożenia wniosku w banku
  • Zakończenie – w ramach Programu nie są finansowane przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w banku, który przystąpił do Programu
  • Okres realizacji – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku
  • Rozpatrzenie wniosku – do 14 dni liczonych od dnia następującego po dacie wpływu wniosku
   do właściwego WFOŚiGW
  • Uzupełnienie wniosku – brak możliwości uzupełnienia
  • Finansowanie – dotacja + kredyt udzielany przez bank + środki własne (ewentualnie). INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

  • Złożenie wniosku – w banku. Bank przekazuje wniosek do WFOŚiGW. Lista banków na stronach internetowych poszczególnych WFOŚiGW oraz na czystepowietrze.gov.pl

  • Wypłata dotacji – Dotacja zostanie wypłacona przez WFOŚiGW, na podstawie złożonego przez Beneficjenta TYLKO JEDNEGO kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, potwierdzającymi zrealizowanie całości przedsięwzięcia

  DOTACJA NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KREDYTU:

  W przypadku wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego składanego w banku, który przystąpił do Programu, dofinansowanie jest udzielane dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jeżeli dla tego budynku lub nieruchomości gruntowej, na której posadowiono budynek została założona księga wieczysta,
  – Do WFOŚiGW trafiają wnioski tylko w formie elektronicznej,
  – Nie ma możliwości uzupełnienia lub korekty wniosku o dotację po przesłaniu go do WFOŚiGW,
  – Wniosek o dotację podlega odrzuceniu, jeżeli Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z kryteriów. O odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem Wnioskodawca informowany jest na adres e-mail,
  – Od odrzucenia wniosku nie przysługuje odwołanie,
  – Bank otrzymuje informację o decyzji o udzieleniu dofinansowania najpóźniej następnego dnia roboczego po upływie 14 dni od daty wpływu wniosku do WFOŚiGW,
  – Wnioskodawca otrzymuje oświadczenie o akceptacji wniosku o dotację w terminie do 16 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dacie wpływu wniosku o dotację,
  – Oświadczenie zawarcia umowy dotacji przesyłane będzie na adres e-mail wskazany we wniosku i będzie podpisane podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   

  Lista banków, które uruchomiły kredyt Czyste Powietrze:

   

  1. Alior Bank
  2. Bank Ochrony Środowiska
  3. BNP Paribas Bank Polska
  4. Credit Agricole Bank Polska
  5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
   oraz Banki Spółdzielcze z Grupy BPS:
   – Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej
   – Bank Spółdzielczy Ostrowi Mazowieckiej
   – Bank Spółdzielczy w Szczytnie
   – Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy
   – Bank Spółdzielczy w Limanowej
   – Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
   – Bank Spółdzielczy w Namysłowie
   – Bank Spółdzielczy w Otwocku
   – Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim
   – Nadsański Bank Spółdzielczy
   – Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju
   – Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
   – Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej
   – Bank Spółdzielczy w Rykach
   – Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
   – Bank Spółdzielczy w Pieńsku
   – Bank Spółdzielczy w Słomnikach
   – Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu
   – Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
   – Bank Spółdzielczy w Łańcucie
   – Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim
   – Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
   – Bank Spółdzielczy w Poddębicach
   – Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
  6. SGB-Bank S.A.   wraz z Bankami Spółdzielczymi SGB
   – Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy
   – Bank Spółdzielczy w Strzelnie
   – Bank Spółdzielczy w Wieleniu
   – Bank Spółdzielczy w Radziejowie
   – Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim
   – Bank Spółdzielczy w Przysusze
   – Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
   – Bank Spółdzielczy w Lipnie
   – Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
   – Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim
   – Bank Spółdzielczy w Raciążu
   – Bank Spółdzielczy w Człuchowie
   – Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
  7. Santander Consumer Bank S.A.  

  Lista banków dostępna na stronach internetowych poszczególnych WFOŚiGW
  oraz na czystepowietrze.gov.pl

  Wersja utworzona

  20 listopada 2023 o 14:06:58Aktualna wersja
  jupiterx_header
  Skasowano: Dodano: 1
  jupiterx_header_overlap
  Skasowano: Dodano: global
  jupiterx_header_type
  Skasowano: Dodano: global
  jupiterx_header_behavior
  Skasowano: Dodano: global
  jupiterx_layout
  Skasowano: Dodano: global
  jupiterx_content_full_width
  Skasowano: Dodano: 0
  jupiterx_content_spacing
  Skasowano: Dodano: 1
  jupiterx_sidebar_primary
  Skasowano: Dodano: global
  jupiterx_sidebar_secondary
  Skasowano: Dodano: global
  jupiterx_post_featured_image
  Skasowano: Dodano: global
  jupiterx_post_social_share
  Skasowano: Dodano: global
  jupiterx_post_comments
  Skasowano: Dodano: global
  jupiterx_title_bar_title
  Skasowano: Dodano: global
  jupiterx_title_bar_breadcrumb
  Skasowano: Dodano: global
  jupiterx_footer
  Skasowano: Dodano: 1
  jupiterx_footer_type
  Skasowano: Dodano: global
  jupiterx_footer_behavior
  Skasowano: Dodano: global
  lazyload_thumbnail_quality
  Skasowano: Dodano: default

  Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.