Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 19 kwietnia 2023 o 14:08:02. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

RADLIN w programie „Czyste Powietrze”:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 929
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 838
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 532
 • Kwota wypłaconych dotacji: 5 013 319,63 zł

  (Stan na dzień 30.03.2023 roku)

 

Baza wiedzy:

 • www.wfosigw.katowice.pl
  Portal Beneficjenta
  Instrukcja krok po kroku – jak wnioskować
 • www.czystepowietrze.gov.pl
  Zakładka „Partnerzy” – „Dla gmin”
  Zakładka „Pomoc” – m.in. Kalkulator dotacji, Kalkulator do obliczania grubości izolacji termicznej budynków, Pytania i odpowiedzi oraz Akademia Czystego Powietrza

 

 

Główne warunki programu:

 • budynki oddane do użytkowania
 • budynki mieszkalne, jednorodzinne (definicja: prawo budowlane)
 • lokal mieszkalny wydzielony w budynku jednorodzinnym (maksymalnie 2 lokale
  z wyodrębnioną księgą wieczystą)
 • wnioskodawcą – właściciel bądź współwłaściciel budynku lub lokalu mieszkalnego
 • budynki nowowybudowane
 • budynki wielorodzinne, letniskowe, pomieszczenia gospodarcze
 • lokal mieszkalny w budynku
  wielorodzinnym
 • nieuregulowany stan prawny budynku

Formy dofinansowania  w programie Czyste Powietrze

DOTACJA:

 

 • Rozpoczęcie – nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku
 • Zakończenie – w ramach programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji
 • Okres realizacji – do 30/36 (poziom najwyższy) miesięcy od daty złożenia wniosku
 • Rozpatrzenie wniosku – do 30 dni od daty wpływu do właściwego WFOŚiGW
 • Uzupełnienie wniosku – do 10 dni roboczych od otrzymania wezwania
 • Finansowanie – dotacja + środki własne
 • Złożenie wnioskudo właściwego WFOŚIGW  lub do gminnego punktu konsultacyjnego. Lista gmin na stronach internetowych poszczególnych WFOŚiGW oraz na czystepowietrze.gov.pl
 • Wypłata dotacji – dla podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania dotacja zostanie wypłacona w całości lub w maksymalnie trzech częściach na podstawie złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie; dla najwyższego poziomu dofinansowania dotacja zostanie wypłacona w całości lub w maksymalnie pięciu częściach na podstawie złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie

DOTACJA NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KAPITAŁU KREDYTU:

 
 • Rozpoczęcie – nie wcześniej niż data złożenia wniosku w banku
 • Zakończenie – w ramach Programu nie są finansowane przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w banku, który przystąpił do Programu
 • Okres realizacji – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku
 • Rozpatrzenie wniosku – do 14 dni liczonych od dnia następującego po dacie wpływu wniosku
  do właściwego WFOŚiGW
 • Uzupełnienie wniosku – brak możliwości uzupełnienia
 • Finansowanie – dotacja + kredyt udzielany przez bank + środki własne (ewentualnie). INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

 • Złożenie wniosku – w banku. Bank przekazuje wniosek do WFOŚiGW. Lista banków na stronach internetowych poszczególnych WFOŚiGW oraz na czystepowietrze.gov.pl

 • Wypłata dotacji – Dotacja zostanie wypłacona przez WFOŚiGW, na podstawie złożonego przez Beneficjenta TYLKO JEDNEGO kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, potwierdzającymi zrealizowanie całości przedsięwzięcia

DOTACJA NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KREDYTU:

W przypadku wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego składanego w banku, który przystąpił do Programu, dofinansowanie jest udzielane dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jeżeli dla tego budynku lub nieruchomości gruntowej, na której posadowiono budynek została założona księga wieczysta,
– Do WFOŚiGW trafiają wnioski tylko w formie elektronicznej,
– Nie ma możliwości uzupełnienia lub korekty wniosku o dotację po przesłaniu go do WFOŚiGW,
– Wniosek o dotację podlega odrzuceniu, jeżeli Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z kryteriów. O odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem Wnioskodawca informowany jest na adres e-mail,
– Od odrzucenia wniosku nie przysługuje odwołanie,
– Bank otrzymuje informację o decyzji o udzieleniu dofinansowania najpóźniej następnego dnia roboczego po upływie 14 dni od daty wpływu wniosku do WFOŚiGW,
– Wnioskodawca otrzymuje oświadczenie o akceptacji wniosku o dotację w terminie do 16 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dacie wpływu wniosku o dotację,
– Oświadczenie zawarcia umowy dotacji przesyłane będzie na adres e-mail wskazany we wniosku i będzie podpisane podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Lista banków, które uruchomiły kredyt Czyste Powietrze:

 

 1. Alior Bank
 2. Bank Ochrony Środowiska
 3. BNP Paribas Bank Polska
 4. Credit Agricole Bank Polska
 5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
  oraz Banki Spółdzielcze z Grupy BPS:
  – Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej
  – Bank Spółdzielczy Ostrowi Mazowieckiej
  – Bank Spółdzielczy w Szczytnie
  – Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy
  – Bank Spółdzielczy w Limanowej
  – Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
  – Bank Spółdzielczy w Namysłowie
  – Bank Spółdzielczy w Otwocku
  – Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim
  – Nadsański Bank Spółdzielczy
  – Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju
  – Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
  – Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej
  – Bank Spółdzielczy w Rykach
  – Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
  – Bank Spółdzielczy w Pieńsku
  – Bank Spółdzielczy w Słomnikach
  – Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu
  – Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
  – Bank Spółdzielczy w Łańcucie
  – Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim
  – Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
  – Bank Spółdzielczy w Poddębicach
  – Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
 6. SGB-Bank S.A.   wraz z Bankami Spółdzielczymi SGB
  – Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy
  – Bank Spółdzielczy w Strzelnie
  – Bank Spółdzielczy w Wieleniu
  – Bank Spółdzielczy w Radziejowie
  – Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim
  – Bank Spółdzielczy w Przysusze
  – Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
  – Bank Spółdzielczy w Lipnie
  – Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
  – Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim
  – Bank Spółdzielczy w Raciążu
  – Bank Spółdzielczy w Człuchowie
  – Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
 7. Santander Consumer Bank S.A.  

Lista banków dostępna na stronach internetowych poszczególnych WFOŚiGW
oraz na czystepowietrze.gov.pl

Wersja utworzona

19 kwietnia 2023 o 14:08:02Aktualna wersja
Treść
 Dodano: <img width="1024" height="536" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/CzP_Radlin- 1024x536.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/CzP_Radlin- 1024x536.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/02/ CzP_Radlin-300x157.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/02/ CzP_Radlin-768x402.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/02/ CzP_Radlin-1536x805.jpg 1536w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/02/ CzP_Radlin-2048x1073.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
Skasowano: <p><!-- wp:paragraph --></p>Dodano: <p><!-- wp:paragraph --></p>
 Dodano: <h3 style="text-align: center;">Gminny punkt konsultacyjny programu <br />"Czyste Powietrze" w Radlinie</h3>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>ul. Rymera 15, 44-310 Radlin <br />(budynek "C" Urzędu Miasta)<br />tel. 32 4590258<br />e-mail: czystepowietrze@radlin.pl < /strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>Biuro czynne:<!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong> poniedziałki i czwartki: 9.00 - 14.00<br /><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->wtorki: 9.00 - 16.30<br /></strong></p>
 Dodano: <p> </p>
 Dodano: <p> </p>
 Dodano: <iframe src="https:// www.google.com/ maps/embed?pb= !1m18!1m12!1m3!1d384.47891836430585!2d18.473503159520465!3d50.0473181348105!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47114febcc172ee5%3A0x1c5b7d8199b3723d!2sJ%C3%B3zefa%20Rymera%2017A%2C%2044- 310%20Radlin!5e1!3m2!1spl!2spl!4v1696578120779!5m2!1spl!2spl" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy= "no-referrer- when-downgrade"></iframe>
 Dodano: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <h3>RADLIN w programie "Czyste Powietrze":</h3>Bez zmian: <h3>RADLIN w programie "Czyste Powietrze":</h3>
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Skasowano: <li>Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: <strong>929</strong><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></li>Dodano: <li>Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: <strong>1091< /strong><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></li>
Skasowano: <li>Liczba zawartych umów o dofinansowanie: <strong>838</strong><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></li>Dodano: <li>Liczba zawartych umów o dofinansowanie: <strong>1020< /strong><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></li>
Skasowano: <li>Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: <strong>532</strong><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></li>Dodano: <li>Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: <strong>836</strong><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></li>
Skasowano: <li>Kwota wypłaconych dotacji: <strong>5 013 319,63 zł<br /></strong>Dodano: <li>Kwota wypłaconych dotacji: <strong>10 202 346,50</strong> <strong>&nbsp; zł<br></strong>
Skasowano: <p><strong>(Stan na dzień 30.03.2023 roku) </strong></p>Dodano: <p></p>
 Dodano: <p><a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/ files/kwiecien24/GminyCzP_ 31_03_2024.pdf" ><strong>Stan na dzień 31.03.2024 roku</strong> </a>&nbsp;</p>
Bez zmian: </li>Bez zmian: </li>
Skasowano: </ul>Dodano: </ul>
Skasowano: <p><!-- /wp:paragraph --></p> 
Skasowano: <p> </p><p><a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/ images/kwiecien23/GminyCzP_ 31_03_2023.pdf">Wyniki gmin w programie "Czyste Powietrze" [LINK]</a> </p> 
Bez zmian: <h3>Baza wiedzy:</h3>Bez zmian: <h3>Baza wiedzy:</h3>
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// www.wfosigw.katowice.pl"> www.wfosigw.katowice.pl</a><br />Portal Beneficjenta<br />Instrukcja krok po kroku – jak wnioskować</li>Bez zmian: <li><a href="http:// www.wfosigw.katowice.pl"> www.wfosigw.katowice.pl</a><br />Portal Beneficjenta<br />Instrukcja krok po kroku – jak wnioskować</li>
Bez zmian: <li><a href="http:// www.czystepowietrze.gov.pl" >www.czystepowietrze.gov.pl</a><br />Zakładka „Partnerzy” - „Dla gmin”<br />Zakładka „Pomoc” – m.in. Kalkulator dotacji, Kalkulator do obliczania grubości izolacji termicznej budynków, Pytania i odpowiedzi oraz Akademia Czystego Powietrza</li>Bez zmian: <li><a href="http:// www.czystepowietrze.gov.pl" >www.czystepowietrze.gov.pl</a><br />Zakładka „Partnerzy” - „Dla gmin”<br />Zakładka „Pomoc” – m.in. Kalkulator dotacji, Kalkulator do obliczania grubości izolacji termicznej budynków, Pytania i odpowiedzi oraz Akademia Czystego Powietrza</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <p> </p>Bez zmian: <p> </p>
Bez zmian: <p> </p>Bez zmian: <p> </p>
Bez zmian: <h3 style="text-align: center;">Główne warunki programu:</h3>Bez zmian: <h3 style="text-align: center;">Główne warunki programu:</h3>
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>budynki oddane do użytkowania</li>Bez zmian: <li>budynki oddane do użytkowania</li>
Bez zmian: <li>budynki mieszkalne, jednorodzinne (definicja: prawo budowlane)</li>Bez zmian: <li>budynki mieszkalne, jednorodzinne (definicja: prawo budowlane)</li>
Bez zmian: <li>lokal mieszkalny wydzielony w budynku jednorodzinnym (maksymalnie 2 lokale<br />z wyodrębnioną księgą wieczystą)</li>Bez zmian: <li>lokal mieszkalny wydzielony w budynku jednorodzinnym (maksymalnie 2 lokale<br />z wyodrębnioną księgą wieczystą)</li>
Bez zmian: <li>wnioskodawcą - właściciel bądź współwłaściciel budynku lub lokalu mieszkalnego</li>Bez zmian: <li>wnioskodawcą - właściciel bądź współwłaściciel budynku lub lokalu mieszkalnego</li>
Bez zmian: </ul><ul>Bez zmian: </ul><ul>
Bez zmian: <li>budynki nowowybudowane</li>Bez zmian: <li>budynki nowowybudowane</li>
Bez zmian: <li>budynki wielorodzinne, letniskowe, pomieszczenia gospodarcze</li>Bez zmian: <li>budynki wielorodzinne, letniskowe, pomieszczenia gospodarcze</li>
Bez zmian: <li>lokal mieszkalny w budynku<br />wielorodzinnym</li>Bez zmian: <li>lokal mieszkalny w budynku<br />wielorodzinnym</li>
Bez zmian: <li>nieuregulowany stan prawny budynku</li>Bez zmian: <li>nieuregulowany stan prawny budynku</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <h3 style="text-align: center;">Formy dofinansowania  w programie Czyste Powietrze</h3> <h3>DOTACJA:</h3>Bez zmian: <h3 style="text-align: center;">Formy dofinansowania  w programie Czyste Powietrze</h3> <h3>DOTACJA:</h3>
Bez zmian: <p> </p>Bez zmian: <p> </p>
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><strong>Rozpoczęcie</strong> – nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku</li>Bez zmian: <li><strong>Rozpoczęcie</strong> – nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku</li>
Bez zmian: <li><strong>Zakończenie</strong> – w ramach programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji</li>Bez zmian: <li><strong>Zakończenie</strong> – w ramach programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji</li>
Bez zmian: <li><strong>Okres realizacji</strong> – do 30/36 (poziom najwyższy) miesięcy od daty złożenia wniosku</li>Bez zmian: <li><strong>Okres realizacji</strong> – do 30/36 (poziom najwyższy) miesięcy od daty złożenia wniosku</li>
Bez zmian: <li><strong>Rozpatrzenie wniosku</strong> – do 30 dni od daty wpływu <a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/">do właściwego WFOŚiGW</a></li>Bez zmian: <li><strong>Rozpatrzenie wniosku</strong> – do 30 dni od daty wpływu <a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/">do właściwego WFOŚiGW</a></li>
Bez zmian: <li><strong>Uzupełnienie wniosku</strong> – do 10 dni roboczych od otrzymania wezwania</li>Bez zmian: <li><strong>Uzupełnienie wniosku</strong> – do 10 dni roboczych od otrzymania wezwania</li>
Bez zmian: <li><strong>Finansowanie</strong> – dotacja + środki własne</li>Bez zmian: <li><strong>Finansowanie</strong> – dotacja + środki własne</li>
Bez zmian: <li><strong>Złożenie wniosku</strong> – <a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/">do właściwego WFOŚIGW</a>  lub do gminnego punktu konsultacyjnego. Lista gmin na stronach internetowych poszczególnych <a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/ ">WFOŚiGW</a> oraz na <a href="http:// czystepowietrze.gov.pl" >czystepowietrze.gov.pl</a></li>Bez zmian: <li><strong>Złożenie wniosku</strong> – <a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/">do właściwego WFOŚIGW</a>  lub do gminnego punktu konsultacyjnego. Lista gmin na stronach internetowych poszczególnych <a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/ ">WFOŚiGW</a> oraz na <a href="http:// czystepowietrze.gov.pl" >czystepowietrze.gov.pl</a></li>
Bez zmian: <li>Bez zmian: <li>
Bez zmian: <p><strong>Wypłata dotacji</strong> – dla podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania dotacja zostanie wypłacona w całości lub w maksymalnie trzech częściach na podstawie złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie; dla najwyższego poziomu dofinansowania dotacja zostanie wypłacona w całości lub w maksymalnie pięciu częściach na podstawie złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie</p>Bez zmian: <p><strong>Wypłata dotacji</strong> – dla podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania dotacja zostanie wypłacona w całości lub w maksymalnie trzech częściach na podstawie złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie; dla najwyższego poziomu dofinansowania dotacja zostanie wypłacona w całości lub w maksymalnie pięciu częściach na podstawie złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie</p>
Bez zmian: </li>Bez zmian: </li>
Bez zmian: </ul><h3>DOTACJA NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KAPITAŁU KREDYTU:</h3>Bez zmian: </ul><h3>DOTACJA NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KAPITAŁU KREDYTU:</h3>
Bez zmian:  Bez zmian:  
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><strong>Rozpoczęcie</strong> – nie wcześniej niż data złożenia wniosku w banku</li>Bez zmian: <li><strong>Rozpoczęcie</strong> – nie wcześniej niż data złożenia wniosku w banku</li>
Bez zmian: <li><strong>Zakończenie</strong> - w ramach Programu nie są finansowane przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w banku, który przystąpił do Programu</li>Bez zmian: <li><strong>Zakończenie</strong> - w ramach Programu nie są finansowane przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w banku, który przystąpił do Programu</li>
Bez zmian: <li><strong>Okres realizacji</strong> – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku</li>Bez zmian: <li><strong>Okres realizacji</strong> – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku</li>
Bez zmian: <li><strong>Rozpatrzenie wniosku</strong> – do 14 dni liczonych od dnia następującego po dacie wpływu wniosku<br /><a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/">do właściwego WFOŚiGW</a></li>Bez zmian: <li><strong>Rozpatrzenie wniosku</strong> – do 14 dni liczonych od dnia następującego po dacie wpływu wniosku<br /><a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/">do właściwego WFOŚiGW</a></li>
Bez zmian: <li><strong>Uzupełnienie wniosku</strong> – brak możliwości uzupełnienia</li>Bez zmian: <li><strong>Uzupełnienie wniosku</strong> – brak możliwości uzupełnienia</li>
Bez zmian: <li>Bez zmian: <li>
Bez zmian: <p><strong>Finansowanie</strong> – dotacja + kredyt udzielany przez bank + środki własne (ewentualnie). INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA</p>Bez zmian: <p><strong>Finansowanie</strong> – dotacja + kredyt udzielany przez bank + środki własne (ewentualnie). INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA</p>
Bez zmian: </li>Bez zmian: </li>
Bez zmian: <li>Bez zmian: <li>
Bez zmian: <p><strong>Złożenie wniosku</strong> – w banku. Bank przekazuje<a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/"> wniosek do WFOŚiGW</a>. Lista banków na stronach internetowych poszczególnych <a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/">WFOŚiGW </a>oraz na <a href="http:// czystepowietrze.gov.pl" >czystepowietrze.gov.pl</a></p>Bez zmian: <p><strong>Złożenie wniosku</strong> – w banku. Bank przekazuje<a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/"> wniosek do WFOŚiGW</a>. Lista banków na stronach internetowych poszczególnych <a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/">WFOŚiGW </a>oraz na <a href="http:// czystepowietrze.gov.pl" >czystepowietrze.gov.pl</a></p>
Bez zmian: </li>Bez zmian: </li>
Bez zmian: <li>Bez zmian: <li>
Bez zmian: <p><strong>Wypłata dotacji</strong> - Dotacja zostanie wypłacona przez WFOŚiGW, na podstawie złożonego przez Beneficjenta TYLKO JEDNEGO kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, potwierdzającymi zrealizowanie całości przedsięwzięcia</p>Bez zmian: <p><strong>Wypłata dotacji</strong> - Dotacja zostanie wypłacona przez WFOŚiGW, na podstawie złożonego przez Beneficjenta TYLKO JEDNEGO kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, potwierdzającymi zrealizowanie całości przedsięwzięcia</p>
Bez zmian: </li>Bez zmian: </li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <h3>DOTACJA NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KREDYTU: </h3>Bez zmian: <h3>DOTACJA NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KREDYTU: </h3>
Bez zmian: <p>W przypadku wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego składanego w banku, który przystąpił do Programu, dofinansowanie jest udzielane dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jeżeli dla tego budynku lub nieruchomości gruntowej, na której posadowiono budynek została założona księga wieczysta,<br />- Do WFOŚiGW trafiają wnioski tylko w formie elektronicznej,<br />- Nie ma możliwości uzupełnienia lub korekty wniosku o dotację po przesłaniu go do WFOŚiGW,<br />- Wniosek o dotację podlega odrzuceniu, jeżeli Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z kryteriów. O odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem Wnioskodawca informowany jest na adres e-mail,<br />- Od odrzucenia wniosku nie przysługuje odwołanie,<br />- Bank otrzymuje informację o decyzji o udzieleniu dofinansowania najpóźniej następnego dnia roboczego po upływie 14 dni od daty wpływu wniosku do WFOŚiGW,<br />- Wnioskodawca otrzymuje oświadczenie o akceptacji wniosku o dotację w terminie do 16 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dacie wpływu wniosku o dotację,<br />- Oświadczenie zawarcia umowy dotacji przesyłane będzie na adres e-mail wskazany we wniosku i będzie podpisane podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</p>Bez zmian: <p>W przypadku wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego składanego w banku, który przystąpił do Programu, dofinansowanie jest udzielane dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jeżeli dla tego budynku lub nieruchomości gruntowej, na której posadowiono budynek została założona księga wieczysta,<br />- Do WFOŚiGW trafiają wnioski tylko w formie elektronicznej,<br />- Nie ma możliwości uzupełnienia lub korekty wniosku o dotację po przesłaniu go do WFOŚiGW,<br />- Wniosek o dotację podlega odrzuceniu, jeżeli Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z kryteriów. O odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem Wnioskodawca informowany jest na adres e-mail,<br />- Od odrzucenia wniosku nie przysługuje odwołanie,<br />- Bank otrzymuje informację o decyzji o udzieleniu dofinansowania najpóźniej następnego dnia roboczego po upływie 14 dni od daty wpływu wniosku do WFOŚiGW,<br />- Wnioskodawca otrzymuje oświadczenie o akceptacji wniosku o dotację w terminie do 16 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dacie wpływu wniosku o dotację,<br />- Oświadczenie zawarcia umowy dotacji przesyłane będzie na adres e-mail wskazany we wniosku i będzie podpisane podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</p>
Bez zmian: <p> </p><h3>Lista banków, które uruchomiły kredyt Czyste Powietrze:</h3>Bez zmian: <p> </p><h3>Lista banków, które uruchomiły kredyt Czyste Powietrze:</h3>
Bez zmian: <p> </p>Bez zmian: <p> </p>
Bez zmian: <ol>Bez zmian: <ol>
Bez zmian: <li><strong>Alior Bank </strong></li>Bez zmian: <li><strong>Alior Bank </strong></li>
Bez zmian: <li><strong>Bank Ochrony Środowiska </strong></li>Bez zmian: <li><strong>Bank Ochrony Środowiska </strong></li>
Bez zmian: <li><strong>BNP Paribas Bank Polska </strong></li>Bez zmian: <li><strong>BNP Paribas Bank Polska </strong></li>
Bez zmian: <li><strong>Credit Agricole Bank Polska </strong></li>Bez zmian: <li><strong>Credit Agricole Bank Polska </strong></li>
Bez zmian: <li><strong>Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.</strong> <br />oraz <strong>Banki Spółdzielcze z Grupy BPS:</strong><br />- Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej<br />- Bank Spółdzielczy Ostrowi Mazowieckiej<br />- Bank Spółdzielczy w Szczytnie<br />- Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy<br />- Bank Spółdzielczy w Limanowej<br />- Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju<br />- Bank Spółdzielczy w Namysłowie<br />- Bank Spółdzielczy w Otwocku<br />- Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim<br />- Nadsański Bank Spółdzielczy<br />- Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju<br />- Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu<br />- Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej<br />- Bank Spółdzielczy w Rykach<br />- Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie<br />- Bank Spółdzielczy w Pieńsku<br />- Bank Spółdzielczy w Słomnikach<br />- Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu<br />- Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu<br />- Bank Spółdzielczy w Łańcucie<br />- Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim<br />- Bank Spółdzielczy w Skierniewicach<br />- Bank Spółdzielczy w Poddębicach<br />- Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem</li>Bez zmian: <li><strong>Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.</strong> <br />oraz <strong>Banki Spółdzielcze z Grupy BPS:</strong><br />- Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej<br />- Bank Spółdzielczy Ostrowi Mazowieckiej<br />- Bank Spółdzielczy w Szczytnie<br />- Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy<br />- Bank Spółdzielczy w Limanowej<br />- Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju<br />- Bank Spółdzielczy w Namysłowie<br />- Bank Spółdzielczy w Otwocku<br />- Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim<br />- Nadsański Bank Spółdzielczy<br />- Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju<br />- Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu<br />- Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej<br />- Bank Spółdzielczy w Rykach<br />- Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie<br />- Bank Spółdzielczy w Pieńsku<br />- Bank Spółdzielczy w Słomnikach<br />- Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu<br />- Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu<br />- Bank Spółdzielczy w Łańcucie<br />- Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim<br />- Bank Spółdzielczy w Skierniewicach<br />- Bank Spółdzielczy w Poddębicach<br />- Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem</li>
Bez zmian: <li><strong>SGB-Bank S.A.   wraz z Bankami Spółdzielczymi SGB</strong> <br />- Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy<br />- Bank Spółdzielczy w Strzelnie<br />- Bank Spółdzielczy w Wieleniu<br />- Bank Spółdzielczy w Radziejowie<br />- Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim<br />- Bank Spółdzielczy w Przysusze<br />- Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu<br />- Bank Spółdzielczy w Lipnie<br />- Bank Spółdzielczy w Gnieźnie<br />- Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim<br />- Bank Spółdzielczy w Raciążu<br />- Bank Spółdzielczy w Człuchowie<br />- Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie</li>Bez zmian: <li><strong>SGB-Bank S.A.   wraz z Bankami Spółdzielczymi SGB</strong> <br />- Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy<br />- Bank Spółdzielczy w Strzelnie<br />- Bank Spółdzielczy w Wieleniu<br />- Bank Spółdzielczy w Radziejowie<br />- Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim<br />- Bank Spółdzielczy w Przysusze<br />- Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu<br />- Bank Spółdzielczy w Lipnie<br />- Bank Spółdzielczy w Gnieźnie<br />- Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim<br />- Bank Spółdzielczy w Raciążu<br />- Bank Spółdzielczy w Człuchowie<br />- Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie</li>
Bez zmian: <li><strong>Santander Consumer Bank S.A.  </strong></li>Bez zmian: <li><strong>Santander Consumer Bank S.A.  </strong></li>
Skasowano: </ol><p><strong>Lista banków dostępna na stronach internetowych poszczególnych <a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/ ">WFOŚiGW</a> </strong><br /><strong>oraz na </strong><a href="http:// czystepowietrze.gov.pl">< strong>czystepowietrze.gov.pl< /strong></a></p>Dodano: </ol><p><strong>Lista banków dostępna na stronach internetowych poszczególnych <a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/ ">WFOŚiGW</a> </strong><br /><strong>oraz na </strong><a href="http:// czystepowietrze.gov.pl">< strong>czystepowietrze.gov.pl< /strong></a>< /p><h2>Zobacz też:</h2>
 Dodano: <p><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/Broszura- aktualna.pdf">Broszura "OCIEPLENIE DOMU, NOWE OGRZEWANIE to się opłaca!" [pobierz]</a> </strong></p>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.