OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Podatki

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 10 stycznia, 2020 @ 10:21.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


UWAGA! Nowe,  ogólnopolskie formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych,
obowiązujące od 1 lipca 2019  : LINK

 Poniżej publikujemy najważniejsze uchwały dotyczące podatków w Radlinie:

 

Uchwała S.0007-085-2019 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2019

 

 

 

Poniżej publikujemy najważniejsze uchwały dotyczące podatków w Radlinie:

 

 

 

Interpretacje indywidualne

 

Archiwum:

Uchwały obowiązujące do 31.12.2015

 

Tags: podatki, podatek, ile zapłacić podatku, podatek 2017, podatki Radlin,

 [su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

10 stycznia, 2020 @ 10:21Aktualna wersja
<p><strong>UWAGA! Nowe,  ogólnopolskie formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych,<br />obowiązujące od 1 lipca 2019  : <a href="https:/ /www.podatki.gov.pl/podatki- i-oplaty-lokalne/formularze/ ">LINK</a></strong> </p><p> Poniżej publikujemy najważniejsze uchwały dotyczące podatków w Radlinie:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/S-0007-085- 2019-Stawki-podatkow- na-2020.pdf">Uchwała S.0007-085-2019 </a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/Uchwała- S.0007.097.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- i-zwolnień-z-podatku-od- nieruchomości- na-rok-2019.pdf">w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2019</a></strong> </p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp; </p><p>Poniżej publikujemy najważniejsze uchwały dotyczące podatków w Radlinie:</p> <ul><li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/Uchwała- S.0007.097.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- i-zwolnień-z-podatku-od- nieruchomości- na-rok-2019.pdf">Uchwała  w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2019</a></strong></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/Uchwała- S.0007.098.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- podatku-od-środków- transportowych.pdf">Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/Uchwała- S.0007.099.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- ustalenia-wysokości-podatku- od-nieruchomości- dotyczącego- rurociągów- sieci-kanalizacyjnej.pdf">Uchwała w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/Uchwała- S.0007.100.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- określenia-wzorów-formularzy- deklaracji-oraz-informacji- na-podatek-od- nieruchomości- podatek.pdf">Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/Uchwała- S.0007.101.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- określenia-formatu- elektronicznego- warunków-i-trybu-składania- formularzy-informacji.pdf">Uchwała w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji</a> </li></ul><p> &nbsp;</p><p> &nbsp;</p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/S.0007.088.2017.pdf">Uchwała S.0007.088.2017 w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej < /a></li><li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/S.0007.089.2017.pdf">Uchwała </a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/S.0007.089.2017.pdf" >S.0007.089.2017< /a></strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/S.0007.089.2017.pdf"><strong> w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2018</strong> </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/S.0007.090.2017.pdf">Uchwała S.0007.090.2017 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek<br />rolny, podatek leśny</a></li> </ul><ul><li> <a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/Uchwala-de- minimis.pdf">Uchwala de minimis</a></li><li><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/Uchwała- S.0007.089.2015-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- podatku-od-środków- transportowych.pdf">Uchwała S.0007.089.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/uchwała- nr-S.0007.075.2016-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- i-zwolnień-z-podatku-od- nieruchomości- na-rok-2017.pdf">Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2017</a></li> </ul><p>&nbsp;</p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ interpretacje- indywidualne/ ">Interpretacje indywidualne< /a></p><p>&nbsp; </p><p>Archiwum:</p><p><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/Uchwały- obowiazujące- do-31.12.2015.zip">Uchwały obowiązujące do 31.12.2015</a> </p><p>&nbsp; </p><p><em><span style="color: #808080;">Tags: podatki, podatek, ile zapłacić podatku, podatek 2017, podatki Radlin,</span> </em></p><p>&nbsp;</p>  <p style="text-align: center;"><strong>UWAGA ! </strong>< /p><ul><li><p style="color: #222222;" align="justify"><b>Urząd Miasta Radlina informuje, że od 16 stycznia 2020r. obowiązuje nowy numer rachunku bankowego:<br /></b><b>Mikołowski Bank Spółdzielczy</b></p><p style="color: #222222;" align="justify"><b>30 84360003 0000 0026 8038 0001</b></p><p style="color: #222222;" align="justify"> </p><p style="color: #222222;" align="justify">Na niniejsze konto należy dokonywać wpłat z tytułu:</p><p>- podatków od osób prawnych i podatków od środków transportowych, <br />- opłaty skarbowej<br />- koncesji alkoholowych<br />- dzierżaw<br />- kar umownych<br />- mandatów <br />- odszkodowań<br />- opłat za zajęcie pasa drogowego<br />- opłat za wydanie zaświadczeń<br />- sporządzenie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków<br />- za wieczyste użytkowanie gruntów itp. </p><p style="color: #222222;" align="justify"><span style="text-decoration: underline;"><b>Uwaga! Podatki od osób fizycznych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w otrzymanych decyzjach.</b> </span></p></ li></ul><ul> <li><strong>Nowe,  ogólnopolskie formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych, < /strong><strong> obowiązujące od 1 lipca 2019  : <a href="https:/ /www.podatki.gov.pl/podatki- i-oplaty-lokalne/formularze/ ">LINK</a></strong></li>< /ul><p> Poniżej publikujemy najważniejsze uchwały dotyczące podatków w Radlinie:</p> <ul><li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/S-0007-085- 2019-Stawki-podatkow- na-2020.pdf">Uchwała S.0007-085-2019 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2020 </a></strong></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/S-0007-086- 2019-Sieci-kanalizacyjne.pdf" >Uchwała Rady Miejskiej w Radlinie nr S.0007.086.2019 w sprawie uchylenia uchwały nr S.0007.099.2018 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/S-0007-087- 2019-Stawka-zrodla- ciepla.pdf">Uchwała Rady Miejskiej w Radlinie nr S.0007.087.2019 w sprawie wysokości stawki podatku od nieruchomości stosowanej dla budynków mieszkalnych lub ich części w zabudowie innej niż wielorodzinna, a w których zastosowano wyłącznie ekologiczne źródło ciepła</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/Zarządzenie- S.0050.0240.2019.pdf"><span style="color: #000000;">Zarządzenie Burmistrza Radlina nr S.0050.0240.2019 </span><span style="color: #000000;">w sprawie </span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">weryfikacji informacji i deklaracji d</span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL"> o</span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">tyczących podatku od nieruchomości stosowanej dla budynków mieszkalnych lub ich części w zabudowie innej niż wielorodzinna, a w których zastosowano wyłącznie ekologiczne źródło ciepła </span></span><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL">oraz załącznik w formie oświadczenia< /span></span> </a></li></ul> <p>&nbsp;</p><p align="justify" >Wcześniejsze uchwały:</p><p align="justify" > </p><ul><li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/Uchwała- S.0007.097.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- i-zwolnień-z-podatku-od- nieruchomości- na-rok-2019.pdf">Uchwała  w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2019</a></strong></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/Uchwała- S.0007.098.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- podatku-od-środków- transportowych.pdf">Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/Uchwała- S.0007.099.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- ustalenia-wysokości-podatku- od-nieruchomości- dotyczącego- rurociągów- sieci-kanalizacyjnej.pdf">Uchwała w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/Uchwała- S.0007.100.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- określenia-wzorów-formularzy- deklaracji-oraz-informacji- na-podatek-od- nieruchomości- podatek.pdf">Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/Uchwała- S.0007.101.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- określenia-formatu- elektronicznego- warunków-i-trybu-składania- formularzy-informacji.pdf">Uchwała w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji</a> </li></ul><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/S.0007.088.2017.pdf">Uchwała S.0007.088.2017 w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej < /a></li><li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/S.0007.089.2017.pdf">Uchwała </a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/S.0007.089.2017.pdf" >S.0007.089.2017< /a></strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/S.0007.089.2017.pdf"><strong> w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2018</strong> </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/S.0007.090.2017.pdf">Uchwała S.0007.090.2017 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek<br />rolny, podatek leśny</a></li> </ul><ul><li><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/Uchwala-de- minimis.pdf">Uchwala de minimis</a></li><li><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/Uchwała- S.0007.089.2015-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- podatku-od-środków- transportowych.pdf">Uchwała S.0007.089.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/uchwała- nr-S.0007.075.2016-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- i-zwolnień-z-podatku-od- nieruchomości- na-rok-2017.pdf">Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2017</a></li> </ul><p>&nbsp;</p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ interpretacje- indywidualne/ ">Interpretacje indywidualne< /a></p><p>&nbsp; </p><p>Archiwum:</p><p><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/Uchwały- obowiazujące- do-31.12.2015.zip">Uchwały obowiązujące do 31.12.2015</a> </p><p>&nbsp; </p><p><em><span style="color: #808080;">Tags: podatki, podatek, ile zapłacić podatku, podatek 2020, podatki Radlin, podatki 2020, podatki 2020 w Radlinie, konto bankowe, konto bankowe urzędu, rachunek, rachunek bankowy, rachunek bankowy urzędu, na jakie konto wpłacić podatek</span> </em></p><p>&nbsp;</p>


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 9 294

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.