Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 16 lutego 2021 o 14:23:54. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Komisja infrastruktury:

 • Stefan Lukoszek – Przewodniczący Komisji
 • Wiesław Polnik – Wiceprzewodniczący Komisji
 • Piotr Hetman
 • Andrzej Gaca
 • Andrzej Likos

Protokoły komisji infrastruktury: LINK

Komisja ds. społecznych:

 • Ewa Szulik – Przewodnicząca Komisji
 • Joanna Fejkiel – Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Barbara Surma
 • Robert Szindler
 • Romana Radowska-Polnik

Protokoły komisji ds. społecznych: LINK

Komisja budżetu:

 • Agata Strójwąs – Przewodnicząca Komisji
 • Ewa Trzeciok – Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Adam Cyran
 • Gabriela Chromik
 • Beata Klima

Protokoły komisji budżetu: LINK

Komisja rewizyjna:

 • Adam Cyran – Przewodniczący Komisji
 • Barbara Surma – Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Ewa Trzeciok
 • Beata Klima
 • Wiesław Polnik

Protokoły z posiedzeń komisji i protokoły z kontroli komisji Rewizyjnej: LINK

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Robert Szindler – Przewodniczący Komisji
 • Romana Radowska-Polnik – Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Stefan Lukoszek
 • Agata Strójwąs
 • Ewa Szulik

Revision 30480 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Wersja utworzona

16 lutego 2021 o 14:23:54Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <h3>Komisja infrastruktury:</h3>Bez zmian: <h3>Komisja infrastruktury:</h3>
Bez zmian: <ul><li>Stefan Lukoszek – Przewodniczący Komisji</li><li>Wiesław Polnik – Wiceprzewodniczący Komisji</li><li>Piotr Hetman</li><li>Andrzej Gaca</li><li>Andrzej Likos</li></ul> <p><strong>Protokoły komisji infrastruktury:</strong> <em><a href="https:/ /www.eurzad.radlin.pl/#!/ rejestry/S.BIP.4/ 10/1/default/ _">LINK</a></em></p>Bez zmian: <ul><li>Stefan Lukoszek – Przewodniczący Komisji</li><li>Wiesław Polnik – Wiceprzewodniczący Komisji</li><li>Piotr Hetman</li><li>Andrzej Gaca</li><li>Andrzej Likos</li></ul> <p><strong>Protokoły komisji infrastruktury:</strong> <em><a href="https:/ /www.eurzad.radlin.pl/#!/ rejestry/S.BIP.4/ 10/1/default/ _">LINK</a></em></p>
Bez zmian: <h3>Komisja ds. społecznych:</h3>Bez zmian: <h3>Komisja ds. społecznych:</h3>
Bez zmian: <ul><li>Ewa Szulik – Przewodnicząca Komisji</li><li>Joanna Fejkiel – Wiceprzewodnicząca Komisji</li><li>Barbara Surma</li><li>Robert Szindler</li><li>Romana Radowska-Polnik< /li></ul><p>< strong>Protokoły komisji ds. społecznych:</strong> <em><a href="https:/ /www.eurzad.radlin.pl/#!/ rejestry/S.BIP.2/ 10/1/default/ _">LINK</a></em></p>Bez zmian: <ul><li>Ewa Szulik – Przewodnicząca Komisji</li><li>Joanna Fejkiel – Wiceprzewodnicząca Komisji</li><li>Barbara Surma</li><li>Robert Szindler</li><li>Romana Radowska-Polnik< /li></ul><p>< strong>Protokoły komisji ds. społecznych:</strong> <em><a href="https:/ /www.eurzad.radlin.pl/#!/ rejestry/S.BIP.2/ 10/1/default/ _">LINK</a></em></p>
Bez zmian: <h3>Komisja budżetu:</h3>Bez zmian: <h3>Komisja budżetu:</h3>
Bez zmian: <ul><li>Agata Strójwąs – Przewodnicząca Komisji</li><li>Ewa Trzeciok – Wiceprzewodnicząca Komisji</li><li>Adam Cyran</li><li>Gabriela Chromik</li><li>Beata Klima</li></ul> <p><strong>Protokoły komisji budżetu:</strong> <em><a href="https:/ /www.eurzad.radlin.pl/#!/ rejestry/S.BIP.3/ 10/1/default/ _">LINK</a></em></p>Bez zmian: <ul><li>Agata Strójwąs – Przewodnicząca Komisji</li><li>Ewa Trzeciok – Wiceprzewodnicząca Komisji</li><li>Adam Cyran</li><li>Gabriela Chromik</li><li>Beata Klima</li></ul> <p><strong>Protokoły komisji budżetu:</strong> <em><a href="https:/ /www.eurzad.radlin.pl/#!/ rejestry/S.BIP.3/ 10/1/default/ _">LINK</a></em></p>
Bez zmian: <h3>Komisja rewizyjna:</h3>Bez zmian: <h3>Komisja rewizyjna:</h3>
Bez zmian: <ul><li>Adam Cyran – Przewodniczący Komisji</li><li>Barbara Surma – Wiceprzewodnicząca Komisji</li><li>Ewa Trzeciok</li><li>Beata Klima</li><li>Wiesław Polnik</li></ ul><p><strong>Protokoły z posiedzeń komisji i protokoły z kontroli komisji Rewizyjnej:</strong> <em><a href="https:/ /www.eurzad.radlin.pl/#!/ rejestry/S.BIP.1/ 10/1/default/ _">LINK</a></em></p>Bez zmian: <ul><li>Adam Cyran – Przewodniczący Komisji</li><li>Barbara Surma – Wiceprzewodnicząca Komisji</li><li>Ewa Trzeciok</li><li>Beata Klima</li><li>Wiesław Polnik</li></ ul><p><strong>Protokoły z posiedzeń komisji i protokoły z kontroli komisji Rewizyjnej:</strong> <em><a href="https:/ /www.eurzad.radlin.pl/#!/ rejestry/S.BIP.1/ 10/1/default/ _">LINK</a></em></p>
Bez zmian: <h3>Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:</h3>Bez zmian: <h3>Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:</h3>
Skasowano: <ul><li>Robert Szindler – Przewodniczący Komisji</li><li>Romana Radowska-Polnik – Wiceprzewodnicząca Komisji</li><li>Stefan Lukoszek</li><li>Agata Strójwąs</li><li>Ewa Szulik</li></ ul>Dodano: <ul><li>Robert Szindler – Przewodniczący Komisji</li><li>Romana Radowska-Polnik – Wiceprzewodnicząca Komisji</li><li>Stefan Lukoszek</li><li>Agata Strójwąs</li><li>Ewa Szulik</li></ul>
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:39
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.