Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 16 lutego 2021 o 14:21:51. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Komisja infrastruktury:

 • Stefan Lukoszek – Przewodniczący Komisji
 • Wiesław Polnik – Wiceprzewodniczący Komisji
 • Piotr Hetman
 • Andrzej Gaca
 • Andrzej Likos

Protokoły komisji infrastruktury: LINK

Komisja ds. społecznych:

 • Ewa Szulik – Przewodnicząca Komisji
 • Joanna Fejkiel – Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Barbara Surma
 • Robert Szindler
 • Romana Radowska-Polnik

Protokoły komisji ds. społecznych: LINK

Komisja budżetu:

 • Agata Strójwąs – Przewodnicząca Komisji
 • Ewa Trzeciok – Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Adam Cyran
 • Gabriela Chromik
 • Beata Klima

Protokoły komisji budżetu: LINK

Komisja rewizyjna:

 • Adam Cyran – Przewodniczący Komisji
 • Barbara Surma – Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Ewa Trzeciok
 • Beata Klima
 • Wiesław Polnik

Protokoły z posiedzeń komisji i protokoły z kontroli komisji Rewizyjnej: LINK

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Robert Szindler – Przewodniczący Komisji
 • Romana Radowska-Polnik – Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Stefan Lukoszek
 • Agata Strójwąs
 • Ewa Szulik

Revision 30479 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Wersja utworzona

16 lutego 2021 o 14:21:51Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <h3>Komisja infrastruktury:</h3>Dodano: <h3>Komisja infrastruktury:</h3>
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Stefan Lukoszek – Przewodniczący Komisji</li> 
Skasowano: <li>Wiesław Polnik – Wiceprzewodniczący Komisji</li> 
Skasowano: <li>Piotr Hetman</li> 
Skasowano: <li>Andrzej Gaca</li> 
Skasowano: <li>Andrzej Likos</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <strong>Protokoły komisji infrastruktury:</strong> <em><a href="http:// www.eurzad.radlin.pl/ rejestry.seam?symbol= S.BIP.4&amp;trejId= 367">LINK</a></em> 
 Dodano: <ul><li>Stefan Lukoszek – Przewodniczący Komisji</li><li>Wiesław Polnik – Wiceprzewodniczący Komisji</li><li>Piotr Hetman</li><li>Andrzej Gaca</li><li>Andrzej Likos</li></ul> <p><strong>Protokoły komisji infrastruktury:</strong> <em><a href="https:/ /www.eurzad.radlin.pl/#!/ rejestry/S.BIP.4/ 10/1/default/ _">LINK</a></em></p>
Skasowano: <h3>Komisja ds. społecznych:</h3>Dodano: <h3>Komisja ds. społecznych:</h3>
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Ewa Szulik – Przewodnicząca Komisji</li> 
Skasowano: <li>Joanna Fejkiel – Wiceprzewodnicząca Komisji</li> 
Skasowano: <li>Barbara Surma</li> 
Skasowano: <li>Robert Szindler</li> 
Skasowano: <li>Romana Radowska-Polnik</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <strong>Protokoły komisji ds. społecznych:</strong> <em><a href="http:// www.eurzad.radlin.pl/ rejestry.seam?symbol= S.BIP.2&amp;trejId= 367">LINK</a></em> 
 Dodano: <ul><li>Ewa Szulik – Przewodnicząca Komisji</li><li>Joanna Fejkiel – Wiceprzewodnicząca Komisji</li><li>Barbara Surma</li><li>Robert Szindler</li><li>Romana Radowska-Polnik< /li></ul><p>< strong>Protokoły komisji ds. społecznych:</strong> <em><a href="https:/ /www.eurzad.radlin.pl/#!/ rejestry/S.BIP.2/ 10/1/default/ _">LINK</a></em></p>
Skasowano: <h3>Komisja budżetu:</h3>Dodano: <h3>Komisja budżetu:</h3>
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Agata Strójwąs – Przewodnicząca Komisji</li> 
Skasowano: <li>Ewa Trzeciok – Wiceprzewodnicząca Komisji</li> 
Skasowano: <li>Adam Cyran</li> 
Skasowano: <li>Gabriela Chromik</li> 
Skasowano: <li>Beata Klima</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <strong>Protokoły komisji budżetu:</strong> <em><a href="http:// www.eurzad.radlin.pl/ rejestry.seam?symbol= S.BIP.3&amp;trejId= 367">LINK</a></em> 
 Dodano: <ul><li>Agata Strójwąs – Przewodnicząca Komisji</li><li>Ewa Trzeciok – Wiceprzewodnicząca Komisji</li><li>Adam Cyran</li><li>Gabriela Chromik</li><li>Beata Klima</li></ul> <p><strong>Protokoły komisji budżetu:</strong> <em><a href="https:/ /www.eurzad.radlin.pl/#!/ rejestry/S.BIP.3/ 10/1/default/ _">LINK</a></em></p>
Skasowano: <h3>Komisja rewizyjna:</h3>Dodano: <h3>Komisja rewizyjna:</h3>
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Adam Cyran – Przewodniczący Komisji</li> 
Skasowano: <li>Barbara Surma – Wiceprzewodnicząca Komisji</li> 
Skasowano: <li>Ewa Trzeciok</li> 
Skasowano: <li>Beata Klima</li> 
Skasowano: <li>Wiesław Polnik</li> 
Skasowano: </ul> 
 Dodano: <ul><li>Adam Cyran – Przewodniczący Komisji</li><li>Barbara Surma – Wiceprzewodnicząca Komisji</li><li>Ewa Trzeciok</li><li>Beata Klima</li><li>Wiesław Polnik</li></ ul><p><strong>Protokoły z posiedzeń komisji i protokoły z kontroli komisji Rewizyjnej:</strong> <em><a href="https:/ /www.eurzad.radlin.pl/#!/ rejestry/S.BIP.1/ 10/1/default/ _">LINK</a></em></p>
 Dodano: <h3>Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:</h3>
Skasowano: <strong>Protokoły z posiedzeń komisji i protokoły z kontroli komisji Rewizyjnej:</strong> <em><a href="http:// www.eurzad.radlin.pl/ rejestry.seam?symbol= S.BIP.1&amp;trejId= 367">LINK</a></em>Dodano: <ul><li>Robert Szindler – Przewodniczący Komisji</li><li>Romana Radowska-Polnik – Wiceprzewodnicząca Komisji</li><li>Stefan Lukoszek</li><li>Agata Strójwąs</li><li>Ewa Szulik</li></ul>
Skasowano: <h3>Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:</h3> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Robert Szindler – Przewodniczący Komisji</li> 
Skasowano: <li>Romana Radowska-Polnik – Wiceprzewodnicząca Komisji</li> 
Skasowano: <li>Stefan Lukoszek</li> 
Skasowano: <li>Agata Strójwąs</li> 
Skasowano: <li>Ewa Szulik</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano:  
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:39
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.