Komisja infrastruktury:

 • Stefan Lukoszek – Przewodniczący Komisji
 • Wiesław Polnik – Wiceprzewodniczący Komisji
 • Piotr Hetman
 • Andrzej Gaca
 • Andrzej Likos

Protokoły komisji infrastruktury: LINK

Komisja ds. społecznych:

 • Ewa Szulik – Przewodnicząca Komisji
 • Joanna Fejkiel – Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Barbara Surma
 • Robert Szindler
 • Romana Radowska-Polnik

Protokoły komisji ds. społecznych: LINK

Komisja budżetu:

 • Agata Strójwąs – Przewodnicząca Komisji
 • Ewa Trzeciok – Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Adam Cyran
 • Gabriela Chromik
 • Beata Klima

Protokoły komisji budżetu: LINK

Komisja rewizyjna:

 • Adam Cyran – Przewodniczący Komisji
 • Barbara Surma – Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Ewa Trzeciok
 • Beata Klima
 • Wiesław Polnik

Protokoły z posiedzeń komisji i protokoły z kontroli komisji Rewizyjnej: LINK

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Robert Szindler – Przewodniczący Komisji
 • Romana Radowska-Polnik – Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Stefan Lukoszek
 • Agata Strójwąs
 • Ewa Szulik