Skip to content
Porządek obrad II sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad II sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad II sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 28 maja 2024 r.

(godz. 14.30)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście, w szczególności bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ref. Andrzej Porębski, Komendant Straży Miejskiej w Radlinie i zaproszeni goście.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie przyjęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. Ref. Olga Grzybek, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2024. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2024 do 2038. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta.
 8. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji w dniach: 25 kwietnia 2024 r. i 6 maja 2024 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Zbigniew Podleśny, Burmistrz Radlina.
 10. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Agata Strójwąs, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 11. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
 12. Zamknięcie sesji.

Porządek komisji:

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu