Skip to content
Blisko 8 milionów na gruntowny remont MOSiRu w Radlinie!

Blisko 8 milionów na gruntowny remont MOSiRu w Radlinie!

Rewitalizacja pl. Radlińskich Olimpijczyków trwa w najlepsze a my już spieszymy donieść o kolejnych planowanych zmianach w tym rejonie miasta. Radlin pozyskał blisko 8 milionów złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na kompleksowy remont Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji!

Inwestycja, której planowe rozpoczęcie datuje się na przyszły rok, będzie kompleksowym remontem tego  największego miejskiego ośrodka w Radlinie. MOSiR czeka przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej. Obecnie budynek generuje wysokie koszty utrzymania, przede wszystkim ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną zużywaną do ogrzewania budynku i podgrzewania wody w basenie.

Budynek, po tym jak przestał być mieniem kopalnianym i został ośrodkiem miejskim, przeszedł już co prawda termomodernizację, ale dziś tamte rozwiązania wydają się być już niewystarczające. Koniecznym jest m.in. docieplenie ścian budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana stolarki okiennej, czy montaż instalacji do odzysku wody. Te wszystkie elementy, jak również wiele innych (jak wymiana oświetlenia z sodowego na ledowe, montaż magazynu energii, czy modernizacja kotłowni) znajdą się w zakresie planowanej inwestycji.

Celem inwestycji będzie znaczący spadek kosztów energii i większe pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. Inwestycja planowana jest na rok 2024.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu