Skip to content
Park Jordanowski w budowie [FOTORELACJA]

Park Jordanowski w budowie [FOTORELACJA]

Park Jordanowski w Radlinie w dalszym ciągu w fazie budowy, choć prace zmierzają już ku końcowi. W części górnej, obok pomnika, pojawiły się już ścieżki, oświetlenie, nowe zieleńce a nawet zalążek przyszłego zielonego labiryntu. Trwają prace przy wydzielonym miejscu obok pomnika, które służyć będzie m.in. organizacji terenowych lekcji historii.

Z kolei w dolnej części parku, trwa końcówka prac związana z budową toru dla rolkarzy oraz widowni na skarpie. W tym miejscu w przyszłości planowane są imprezy plenerowe i wydarzenia sportowo-rekreacyjne. Od strony ul. Rydułtowskiej budowany jest parking. Tu znajdować będzie się także nowy przystanek autobusowy, tak aby odwiedzający mogli bezpośrednio dotrzeć autobusem do nowego parku.

Budowa Parku Jordanowskiego to jedna z najważniejszych inwestycji rekreacyjnych w ostatnim czasie w Radlinie. Zadaniem tej inwestycji jest stworzenie parkowej, ogólnodostępnej przestrzeni dla mieszkańców, na miejscu dawnego boiska lekkoatletycznego oraz przy Pomniku Ofiar Szybu Reden. Górna część parku, z racji swojej historii, będzie miejscem zadumy, refleksji i nauki o historii, z kolei dolna część ma spełniać funkcje sportowo-rekreacyjne i wypoczynkowe. Nazwa parku pochodzi od Henryka Jordana (1842-1907), lekarza i społecznika, który był pionierem wychowania fizycznego na polskich ziemiach. Od jego nazwiska pochodzą „ogrody jordanowskie”, czyli parki wypoczynku dla dzieci i młodzieży, bogate w wątki edukacyjno-historyczne

Całość inwestycji to ponad 11 milionów złotych, przy czym miasto pozyskało aż 9 mln zł dofinansowania ze środków krajowych. Planowany termin zakończenia prac do początek 2024 roku.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu