Skip to content
Koniec z „betonozą”! Rewitalizujemy pl. Radlińskich Olimpijczyków

Koniec z "betonozą"! Rewitalizujemy pl. Radlińskich Olimpijczyków

Rozpoczęliśmy w Radlinie inwestycję rewitalizacji centralnego placu w Radlinie. Zamiast kostki, pojawi się więcej zieleni parkowej i to zarówno nowych drzew jak i krzewów. Pojawią się urządzenia służące do zabawy i rekreacji, a także zupełnie nowe punkty jak olimpijska ławka, czy brama z sercem. Wszystko po to, aby przebywanie na pl. Radlińskich Olimpijczyków było przyjazne i przyjemne.

Projektowane zmiany zakładają przebudowę obecnego centralnego placu na miejsce bardziej zielone, przyjazne dla mieszkańców, w tym dzieci, z placami zabaw i urządzeniami interaktywnymi. Zachowana zostanie również mała część na organizację mniejszych imprez jak np. zloty food trucków (większe imprezy zostaną docelowo przeniesione do powstającego Parku Jordanowskiego). Na placu pojawić mają się liczne nasadzenia zieleni m.in. lipy drobnolistne, przetacznik kłosowy, turzyca morrowa, hortensja bukietowa, rozplenica japońska, itp. Projektowany plac podzielono na kilka stref:
– ogólną (z ogólnodostępną toaletą, roślinnością ozdobną oraz elementami małej architektury), strefę placu zabaw,  strefę urządzeń interaktywnych (wzdłuż głównego traktu komunikacyjnego), strefę przeznaczoną na lokalizację food trucków, strefę wejścia do budynku MOSiR.
Oprócz kwestii samych zmian na placu, zaplanowano poważne zmiany pod placem. Chodzi o system zbierania deszczówki do podlewania roślin. Zaprojektowano 3 zbiorniki: dwa do gromadzenia wody oraz jeden zbiornik przelewowy.

Zmiany na placu to część większego projektu pod nazwą „Dobry klimat dla Radlina”. To już drugi etap projektu. W pierwszym, rozpoczęto budowę Parku Jordanowskiego. Drugi polega na zmianach na pl. Radlińskich Olimpijczyków i budowie nowej drogi rowerowej zielonymi terenami od ul. kard. Kominka do ul. Kostki-Napierskiego.

Na te zadania (plac i droga rowerowa) miasto pozyskało 4 950 000,00 zł dofinansowania ze środków zewnętrznych. Na realizację inwestycji wykonawca ma 15 miesięcy. Planowe zakończenie – sierpień 2024.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu