Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 26 stycznia 2023 o 11:55:14. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Kontakt mailowy do poszczególnych działów ZGK:
HARMONOGRAM PRZETARGÓW
PRZETARGI ZGK

Przetargi ogłoszone przez Zakład Godpodarki Komunalnej, dostępne są na stronie:

https://platformazakupowa.pl/
(prosimy wybrać w wyszukiwarce nazwę „Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie”)

Zapytania ofertowe publikowane są na stronie:
https://miasto.radlin.pl/kategoria/przetargi-zgk/ 

Wersja utworzona

26 stycznia 2023 o 11:55:14Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <h2>Zakład Gospodarki Komunalnej</h2>Bez zmian: <h2>Zakład Gospodarki Komunalnej</h2>
Bez zmian: <h5>Bez zmian: <h5>
Bez zmian: 44-310 Radlin <br> ul. Rymera 15Bez zmian: 44-310 Radlin <br> ul. Rymera 15
Bez zmian: </h5>Bez zmian: </h5>
Bez zmian: <h5>Bez zmian: <h5>
Bez zmian: 32 459 02 03Bez zmian: 32 459 02 03
Bez zmian: </h5>Bez zmian: </h5>
Bez zmian: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" height="512pt" viewBox="-25 0 512 512" width="512pt"><path d="m101.84375 312.390625v-97.808594c0-7.058593 1.011719-13.941406 2.90625-20.511719h- 65.953125c-10.695313 0-20.394531 4.351563-27.417969 11.375-7.023437 7.023438-11.378906 16.726563-11.378906 27.417969v77.828125c0 9.472656 3.457031 18.195313 9.183594 24.980469 2.976562 3.53125 6.578125 6.523437 10.632812 8.8125v113.121094c0 8.269531 6.703125 14.972656 14.96875 14.972656h91.960938v- 104.574219c-15.722656-14.195312- 24.902344-34.417968-24.902344- 55.613281zm0 0"></path><path d="m80.847656 176.363281c32.339844 0 58.648438-26.308593 58.648438-58.648437s- 26.308594-58.648438-58.648438- 58.648438-58.648437 26.308594-58.648437 58.648438 26.308593 58.648437 58.648437 58.648437zm0 0"></path><path d="m282.441406 169.667969h-105.746094c-12.375 0-23.605468 5.042969-31.738281 13.171875-8.132812 8.132812-13.171875 19.363281-13.171875 31.742187v97.808594c0 10.96875 4 21.070313 10.621094 28.917969 3.925781 4.652344 8.785156 8.5 14.28125 11.25v144.46875c0 8.269531 6.703125 14.972656 14.972656 14.972656h115.820313c8.269531 0 14.972656-6.703125 14.972656-14.972656v- 144.46875c5.496094-2.75 10.355469-6.597656 14.277344-11.25 6.625-7.847656 10.625-17.945313 10.625-28.917969v- 97.808594c0-12.378906-5.039063- 23.609375-13.171875-31.738281- 8.132813-8.132812-19.363282- 13.175781-31.742188- 13.175781zm0 0"></path><path d="m229.546875 139.726562c38.523437 0 69.863281-31.339843 69.863281-69.863281 0-38.523437-31.339844- 69.863281-69.863281- 69.863281s-69.863281 31.339844-69.863281 69.863281c0 38.523438 31.339844 69.863281 69.863281 69.863281zm0 0"></path><path d="m449.769531 205.445312c-7.023437- 7.023437-16.722656-11.375- 27.417969-11.375h- 67.960937c1.890625 6.570313 2.90625 13.453126 2.90625 20.511719v97.808594c0 21.191406-9.179687 41.417969-24.902344 55.613281v104.464844c.589844.070312 1.195313.109375 1.808594.109375h92.15625c8.269531 0 14.972656-6.703125 14.972656-14.972656v- 113.121094c4.050781-2.285156 7.652344-5.28125 10.632813-8.8125 5.726562-6.785156 9.183594-15.507813 9.183594-24.980469v- 77.828125c0-10.691406-4.355469- 20.394531-11.378907- 27.417969zm0 0"></path><path d="m380.261719 176.363281c32.339843 0 58.648437-26.308593 58.648437-58.648437s- 26.308594-58.648438-58.648437- 58.648438c-32.335938 0-58.648438 26.308594-58.648438 58.648438s26.3125 58.648437 58.648438 58.648437zm0 0"></path></svg>Bez zmian: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" height="512pt" viewBox="-25 0 512 512" width="512pt"><path d="m101.84375 312.390625v-97.808594c0-7.058593 1.011719-13.941406 2.90625-20.511719h- 65.953125c-10.695313 0-20.394531 4.351563-27.417969 11.375-7.023437 7.023438-11.378906 16.726563-11.378906 27.417969v77.828125c0 9.472656 3.457031 18.195313 9.183594 24.980469 2.976562 3.53125 6.578125 6.523437 10.632812 8.8125v113.121094c0 8.269531 6.703125 14.972656 14.96875 14.972656h91.960938v- 104.574219c-15.722656-14.195312- 24.902344-34.417968-24.902344- 55.613281zm0 0"></path><path d="m80.847656 176.363281c32.339844 0 58.648438-26.308593 58.648438-58.648437s- 26.308594-58.648438-58.648438- 58.648438-58.648437 26.308594-58.648437 58.648438 26.308593 58.648437 58.648437 58.648437zm0 0"></path><path d="m282.441406 169.667969h-105.746094c-12.375 0-23.605468 5.042969-31.738281 13.171875-8.132812 8.132812-13.171875 19.363281-13.171875 31.742187v97.808594c0 10.96875 4 21.070313 10.621094 28.917969 3.925781 4.652344 8.785156 8.5 14.28125 11.25v144.46875c0 8.269531 6.703125 14.972656 14.972656 14.972656h115.820313c8.269531 0 14.972656-6.703125 14.972656-14.972656v- 144.46875c5.496094-2.75 10.355469-6.597656 14.277344-11.25 6.625-7.847656 10.625-17.945313 10.625-28.917969v- 97.808594c0-12.378906-5.039063- 23.609375-13.171875-31.738281- 8.132813-8.132812-19.363282- 13.175781-31.742188- 13.175781zm0 0"></path><path d="m229.546875 139.726562c38.523437 0 69.863281-31.339843 69.863281-69.863281 0-38.523437-31.339844- 69.863281-69.863281- 69.863281s-69.863281 31.339844-69.863281 69.863281c0 38.523438 31.339844 69.863281 69.863281 69.863281zm0 0"></path><path d="m449.769531 205.445312c-7.023437- 7.023437-16.722656-11.375- 27.417969-11.375h- 67.960937c1.890625 6.570313 2.90625 13.453126 2.90625 20.511719v97.808594c0 21.191406-9.179687 41.417969-24.902344 55.613281v104.464844c.589844.070312 1.195313.109375 1.808594.109375h92.15625c8.269531 0 14.972656-6.703125 14.972656-14.972656v- 113.121094c4.050781-2.285156 7.652344-5.28125 10.632813-8.8125 5.726562-6.785156 9.183594-15.507813 9.183594-24.980469v- 77.828125c0-10.691406-4.355469- 20.394531-11.378907- 27.417969zm0 0"></path><path d="m380.261719 176.363281c32.339843 0 58.648437-26.308593 58.648437-58.648437s- 26.308594-58.648438-58.648437- 58.648438c-32.335938 0-58.648438 26.308594-58.648438 58.648438s26.3125 58.648437 58.648438 58.648437zm0 0"></path></svg>
Bez zmian: <h5>Bez zmian: <h5>
Bez zmian: Dyrektor:Bez zmian: Dyrektor:
Bez zmian: </h5>Bez zmian: </h5>
Bez zmian: <p>mgr inż. Czesław Brachmański</p>Bez zmian: <p>mgr inż. Czesław Brachmański</p>
Skasowano: <h5>Do pobrania:</h5> 
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Regulamin- Organizacyjny- Zakładu-Gospodarki- Komunalnej-w- Radlinie.pdf">Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Schemat-organizacyjny- ZGK.pdf">Schemat organizacyjny ZGK</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Zarządzenie- dyrektora-ZGK- w-sprawie-regulaminu- organizacyjnego.pdf" >Zarządzenie dyrektora ZGK w sprawie regulaminu organizacyjnego< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_007_285019.pdf">Uchwała Nr BRM.0007.00085.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Radlinie</a></li><li><a href="http:// misato.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/004_007_285018.pdf">Uchwała Nr BRM.0007.00074.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie w jednostkę budżetową</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_007_258496.pdf" >Załącznik do regulaminu – Schemat organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_007_258486.pdf" >Zarzadzenie Nr B-0152-90/2003 Burmistrza Radlina z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zakladu Gospodarki Komunalnej</a></li></ul> 
Skasowano: <h5>ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2021:<br></h5> 
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/bilans-2022.pdf">bilans </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/informacja- dodatkowa.pdf">informacja dodatkowa</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/rachunek- zyskow-i-strat- 2022.pdf">rachunek zysków i strat </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/zmiany-w- funduszach-2022.pdf">zmiany w funduszach </a></li></ul> 
Skasowano: <h5>ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2020:</h5> 
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Bilans.pdf" >Bilans</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Zestawienie- zmian-w-funduszu- jednostki.pdf" >Zestawienie zmian w funduszu jednostki</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Rachunek- zysków-i-strat- jednostki.pdf">Rachunek zysków i strat jednostki</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Informacja- dodatkowa.pdf">Informacja dodatkowa</a></li></ul> 
Skasowano: <h5>ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018:</h5> 
 Dodano: <h5>Kontakt mailowy do poszczególnych działów ZGK:<br></h5>
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Bilans-za- 2018-rok.pdf">Bilans za 2018 rok</a><strong><br /></strong></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Informacja- dodatkowa-2018- z-załącznikami.pdf">Informacja dodatkowa 2018 z załącznikami< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rachunek- zysków-i-strat-jednostki- za-2018-rok.pdf">Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Zestawienie- zmian-w-funduszu-jednostki- za-2018-rok.pdf" >Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok</a></li></ul>Dodano: <ul><li><a href="mailto: das.zgk@radlin.pl- ">das.zgk@radlin.pl </a>- Sekretariat</li><li><a href="mailto: dm.zgk@radlin.pl" >dm.zgk@radlin.pl</a> – Dział Mieszkaniowy</li><li><a href="mailto: dz.zgk@radlin.pl" >dz.zgk@radlin.pl</a> – Dział Zieleni</li><li><a href="mailto: dgk.zgk@radlin.pl" >dgk.zgk@radlin.pl</a> – Dział Gospodarki Komunalnej (techniczny)</li><li><a href="mailto: gk.zgk@radlin.pl" >gk.zgk@radlin.pl</a> – Dział Księgowości</li></ul>
Bez zmian: <iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https:// maps.google.com/maps?q=44- 310%20Radlin%20ul.%20Rymera%2015&amp; t=m&amp;z=17&amp; output=embed&amp;iwloc=near" aria-label="44-310 Radlin ul. Rymera 15"></iframe>Bez zmian: <iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https:// maps.google.com/maps?q=44- 310%20Radlin%20ul.%20Rymera%2015&amp; t=m&amp;z=17&amp; output=embed&amp;iwloc=near" aria-label="44-310 Radlin ul. Rymera 15"></iframe>
 Dodano: <a href="">Dokumenty do pobrania:​</a>
 Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Regulamin- Organizacyjny- Zakładu-Gospodarki- Komunalnej-w- Radlinie.pdf">Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Schemat-organizacyjny- ZGK.pdf">Schemat organizacyjny ZGK</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Zarządzenie- dyrektora-ZGK- w-sprawie-regulaminu- organizacyjnego.pdf" >Zarządzenie dyrektora ZGK w sprawie regulaminu organizacyjnego< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_007_285019.pdf">Uchwała Nr BRM.0007.00085.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Radlinie</a></li><li><a href="http:// misato.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/004_007_285018.pdf">Uchwała Nr BRM.0007.00074.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie w jednostkę budżetową</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_007_258496.pdf" >Załącznik do regulaminu – Schemat organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_007_258486.pdf" >Zarzadzenie Nr B-0152-90/2003 Burmistrza Radlina z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zakladu Gospodarki Komunalnej</a></li></ul>
Skasowano: <h5>Kontakt mailowy do poszczególnych działów ZGK:</h5>Dodano: <h2>Sprawozdania finansowe:</h2>
 Dodano: <a href="">2023</a>
 Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/ZGK_zmiany- w-funduszach- 2023.pdf">ZGK_zmiany w funduszach 2023</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/ZGK_rach- zysk-i-strat- 2023.pdf">ZGK_rach zysk i strat 2023</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/ZGK_bilans- 2023.pdf">ZGK_bilans 2023</a></li></ul>
 Dodano: <a href="">2022</a>
 Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/Bilans-2022.pdf">Bilans 2022</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/Informacja- dodatkowa-2022.pdf">Informacja dodatkowa 2022</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/Rachunek- Zyskow-i-Strat- 2022.pdf">Rachunek Zysków i Strat 2022</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/Zmiany-w- Funduszach-2022.pdf">Zmiany w Funduszach 2022</a></li></ul>
 Dodano: <a href="">2021</a>
Skasowano: <ul><li><a href="mailto: das.zgk@radlin.pl- ">das.zgk@radlin.pl </a>- Sekretariat</li><li><a href="mailto: dm.zgk@radlin.pl" >dm.zgk@radlin.pl</a> – Dział Mieszkaniowy</li><li><a href="mailto: dz.zgk@radlin.pl" >dz.zgk@radlin.pl</a> – Dział Zieleni</li><li><a href="mailto: dgk.zgk@radlin.pl" >dgk.zgk@radlin.pl</a> – Dział Gospodarki Komunalnej (techniczny)</li><li><a href="mailto: gk.zgk@radlin.pl" >gk.zgk@radlin.pl</a> – Dział Księgowości</li></ul>Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/bilans-2022.pdf">bilans </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/informacja- dodatkowa.pdf">informacja dodatkowa</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/rachunek- zyskow-i-strat- 2022.pdf">rachunek zysków i strat </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/zmiany-w- funduszach-2022.pdf">zmiany w funduszach</a></li></ul>
Skasowano: <h5>HARMONOGRAM PRZETARGÓW</h5> 
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Harmomogram- przetargow-2022.pdf">Plan postępowań na 2022</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Plan-postepowan_ ZGK.pdf">Plan postępowań na 2023</a></li></ul> 
 Dodano: <a href="">2020</a>
 Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Bilans.pdf" >Bilans</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Zestawienie- zmian-w-funduszu- jednostki.pdf" >Zestawienie zmian w funduszu jednostki</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Rachunek- zysków-i-strat- jednostki.pdf">Rachunek zysków i strat jednostki</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Informacja- dodatkowa.pdf">Informacja dodatkowa</a></li></ul>
 Dodano: <a href="">2019</a>
 Dodano: Treść akordeonu
 Dodano: <a href="">2018</a>
 Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Bilans-za- 2018-rok.pdf">Bilans za 2018 rok</a><strong><br /></strong></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Informacja- dodatkowa-2018- z-załącznikami.pdf">Informacja dodatkowa 2018 z załącznikami< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rachunek- zysków-i-strat-jednostki- za-2018-rok.pdf">Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Zestawienie- zmian-w-funduszu-jednostki- za-2018-rok.pdf" >Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok</a></li></ul>
 Dodano: <h5>PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ: </h5>
 Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Harmomogram- przetargow-2022.pdf">Plan postępowań na 2022</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Plan-postepowan_ ZGK.pdf">Plan postępowań na 2023</a><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 02/Plan-postepowan- wersja-2.pdf">Plan - wersja 2 </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 02/Plan-postepowan- wersja-3.pdf">Plan - wersja 3 </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/Plan-postepowan- wersja-4.pdf" target="_blank" rel="noopener">Plan - wersja 4</a></li></ul></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 01/2024_BZP- 00043637_01_P.pdf">Plan postępowań na 2024</a></li></ul>
Bez zmian: <h5>PRZETARGI ZGK</h5>Bez zmian: <h5>PRZETARGI ZGK</h5>
Bez zmian: <p>Przetargi ogłoszone przez Zakład Godpodarki Komunalnej, dostępne są na stronie:</p><p><a href="https:/ /platformazakupowa.pl/all?page= 1&amp;limit=30&amp;query= Zak%C5%82ad%20Gospodarki%20Komunalnej%20w%20Radlinie&amp; searchIn=1,2,7,3,4,6&amp; proceedingType= all&amp;globalMode= all&amp;negotiationStatus= 128&amp;year= twelve_months" >https://platformazakupowa.pl/</a><br />(prosimy wybrać w wyszukiwarce nazwę "Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie")<br /><br />Zapytania ofertowe publikowane są na stronie:<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/kategoria/ przetargi-zgk/ ">https://miasto.radlin.pl/ kategoria/przetargi- zgk/</a> </p>Bez zmian: <p>Przetargi ogłoszone przez Zakład Godpodarki Komunalnej, dostępne są na stronie:</p><p><a href="https:/ /platformazakupowa.pl/all?page= 1&amp;limit=30&amp;query= Zak%C5%82ad%20Gospodarki%20Komunalnej%20w%20Radlinie&amp; searchIn=1,2,7,3,4,6&amp; proceedingType= all&amp;globalMode= all&amp;negotiationStatus= 128&amp;year= twelve_months" >https://platformazakupowa.pl/</a><br />(prosimy wybrać w wyszukiwarce nazwę "Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie")<br /><br />Zapytania ofertowe publikowane są na stronie:<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/kategoria/ przetargi-zgk/ ">https://miasto.radlin.pl/ kategoria/przetargi- zgk/</a> </p>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:43
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.