Sprawozdania finansowe:

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ:
PRZETARGI ZGK

Przetargi ogłoszone przez Zakład Godpodarki Komunalnej, dostępne są na stronie:

https://platformazakupowa.pl/
(prosimy wybrać w wyszukiwarce nazwę „Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie”)

Zapytania ofertowe publikowane są na stronie:
https://miasto.radlin.pl/kategoria/przetargi-zgk/