Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 20 lipca 2020 o 12:16:08. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Revision 28373 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Wersja utworzona

20 lipca 2020 o 12:16:08Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <p><strong>Zakład Gospodarki Komunalnej</strong> </p><p>44-310 Radlin ul. Rymera 15<br />tel. 324590203<br />tel./fax. 324590264</p><p>Strona internetowa: <a href="http:// www.zgk.radlin.pl/ ">www.zgk.radlin.pl< /a></p><p><strong> Dyrektor</strong>: mgr inż. Czesław Brachmański< /p><p>Kontakt mailowy do poszczególnych działów ZGK:</p><ul><li><a href="mailto: das.zgk@radlin.pl- ">das.zgk@radlin.pl </a>- Sekretariat</li><li><a href="mailto: dm.zgk@radlin.pl" >dm.zgk@radlin.pl</a> – Dział Mieszkaniowy</li><li><a href="mailto: dz.zgk@radlin.pl" >dz.zgk@radlin.pl</a> – Dział Zieleni</li><li><a href="mailto: dgk.zgk@radlin.pl" >dgk.zgk@radlin.pl</a> – Dział Gospodarki Komunalnej (techniczny)</li><li><a href="mailto: gk.zgk@radlin.pl" >gk.zgk@radlin.pl</a> – Dział Księgowości< /li></ul><p><strong>Do pobrania:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Regulamin- Organizacyjny- Zakładu-Gospodarki- Komunalnej-w- Radlinie.pdf">Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Schemat-organizacyjny- ZGK.pdf">Schemat organizacyjny ZGK</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Zarządzenie- dyrektora-ZGK- w-sprawie-regulaminu- organizacyjnego.pdf" >Zarządzenie dyrektora ZGK w sprawie regulaminu organizacyjnego< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_007_285019.pdf">Uchwała Nr BRM.0007.00085.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Radlinie</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/004_007_285018.pdf">Uchwała Nr BRM.0007.00074.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie w jednostkę budżetową</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_007_258496.pdf" >Załącznik do regulaminu – Schemat organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_007_258486.pdf" >Zarzadzenie Nr B-0152-90/2003 Burmistrza Radlina z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zakladu Gospodarki Komunalnej</a> </li></ul><p> <strong>ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 rok<br /></strong></ p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Bilans-za- 2018-rok.pdf">Bilans za 2018 rok</a><strong><br /></strong></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Informacja- dodatkowa-2018- z-załącznikami.pdf">Informacja dodatkowa 2018 z załącznikami< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rachunek- zysków-i-strat-jednostki- za-2018-rok.pdf">Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Zestawienie- zmian-w-funduszu-jednostki- za-2018-rok.pdf" >Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok</a></li></ul> 
Skasowano: <h2>Zakład Gospodarki Komunalnej</h2>Dodano: <h2>Zakład Gospodarki Komunalnej</h2>
Bez zmian: <h5>Bez zmian: <h5>
Bez zmian: 44-310 Radlin <br> ul. Rymera 15Bez zmian: 44-310 Radlin <br> ul. Rymera 15
Bez zmian: </h5>Bez zmian: </h5>
Bez zmian: <h5>Bez zmian: <h5>
Bez zmian: 32 459 02 03Bez zmian: 32 459 02 03
Skasowano: </h5> 
Skasowano: <a href="http:// www.zgk.radlin.pl"> 
Skasowano: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" http://www.w3.org/1999/xlink" id="Capa_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 490.667 490.667" style="enable- background:new 0 0 490.667 490.667;" xml:space="preserve"> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <path d="M256,44.075V128h66.923C307.307,82.645,283.2,50.773,256,44.075z"></path> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <path d="M167.744,128h66.923V44.075C207.467,50.773,183.36,82.645,167.744,128z"></path> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <path d="M396.075,110.208c- 24.747-27.605- 56.341-47.509- 90.965-58.283c16.661,18.517,30.549,44.629,40.512,76.075h42.496 c4.203,0,8.021- 2.475,9.749-6.315C399.595,117.845,398.891,113.344,396.075,110.208z"></path> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <path d="M94.592,110.208c- 2.816,3.136-3.52,7.637- 1.813,11.477c1.728,3.84,5.525,6.315,9.749,6.315h42.496 c9.963-31.445,23.851- 57.557,40.512- 76.075C150.933,62.699,119.317,82.603,94.592,110.208z"></path> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <path d="M167.744,362.667c15.616,45.355,39.723,77.227,66.923,83.925v- 83.925H167.744z"></path> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <path d="M256,362.667v83.925c27.2- 6.699,51.307- 38.571,66.923- 83.925H256z"></path> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <path d="M397.888,368.981c- 1.728-3.84-5.547- 6.315-9.749- 6.315h-42.496c- 9.963,31.445- 23.851,57.557- 40.512,76.075 c34.624-10.773,66.219- 30.677,90.965- 58.283C398.891,377.323,399.595,372.821,397.888,368.981z"></path> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <path d="M145.024,362.667h- 42.496c-4.203,0- 8.021,2.475- 9.749,6.315c- 1.707,3.84-1.003,8.341,1.813,11.477 c24.747,27.605,56.341,47.509,90.965,58.283C168.875,420.224,154.987,394.112,145.024,362.667z"></path> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <path d="M437.333,149.333h- 384C23.915,149.333,0,173.269,0,202.667V288c0,29.397,23.915,53.333,53.333,53.333h384 c29.419,0,53.333- 23.936,53.333- 53.333v-85.333C490.667,173.269,466.752,149.333,437.333,149.333z M170.347,205.248 l-21.333,85.333c- 1.152,4.608-5.205,7.893- 9.941,8.064c- 0.149,0-0.299,0-0.427,0c- 4.587,0-8.661- 2.923-10.133-7.296 l-11.179-33.621l- 11.2,33.643c- 1.493,4.48-4.885,7.509- 10.539,7.275c- 4.736-0.171- 8.789-3.477-9.941- 8.064L64.32,205.248 c-1.429-5.696,2.027- 11.499,7.765- 12.928c5.632- 1.451,11.499,2.027,12.928,7.765l12.437,49.792l9.749-29.248 c2.923-8.704,17.344- 8.704,20.245,0l9.749,29.248l12.437- 49.792c1.451- 5.739,7.147- 9.195,12.949-7.765 C168.32,193.749,171.776,199.552,170.347,205.248z M298.347,205.248l- 21.333,85.333c- 1.152,4.608- 5.205,7.893-9.941,8.064 c-0.149,0-0.299,0- 0.427,0c-4.587,0- 8.661-2.923- 10.133-7.296l- 11.179-33.621l- 11.2,33.643c- 1.493,4.48-4.971,7.509- 10.539,7.275 c-4.736-0.171- 8.789-3.477-9.941-8.064l- 21.333-85.333c- 1.429-5.696,2.027- 11.499,7.765-12.928 c5.632-1.451,11.52,2.027,12.928,7.765l12.437,49.792l9.749- 29.248c2.923- 8.704,17.344- 8.704,20.245,0l9.749,29.248l12.437-49.792 c1.408-5.739,7.125- 9.195,12.928- 7.765C296.32,193.749,299.776,199.552,298.347,205.248z M426.347,205.248l- 21.333,85.333 c-1.152,4.608- 5.205,7.893-9.941,8.064c- 0.149,0-0.299,0-0.427,0c- 4.587,0-8.661- 2.923-10.133- 7.296l-11.179- 33.621l-11.2,33.643 c-1.493,4.48- 5.077,7.509-10.539,7.275c- 4.736-0.171-8.789- 3.477-9.941- 8.064l-21.333-85.333 c-1.408-5.717,2.048- 11.499,7.765- 12.928c5.632- 1.451,11.52,2.027,12.928,7.765l12.437,49.792l9.749-29.248 c2.923-8.704,17.344- 8.704,20.245,0l9.749,29.248l12.437- 49.792c1.408- 5.739,7.104- 9.195,12.928-7.765 C424.32,193.749,427.776,199.552,426.347,205.248z"></path> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: </svg> </a> 
Skasowano: <h5> 
Skasowano: <a href="http:// www.zgk.radlin.pl" >www.zgk.radlin.pl</a> 
Bez zmian: </h5>Bez zmian: </h5>
Bez zmian: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" height="512pt" viewBox="-25 0 512 512" width="512pt"><path d="m101.84375 312.390625v-97.808594c0-7.058593 1.011719-13.941406 2.90625-20.511719h- 65.953125c-10.695313 0-20.394531 4.351563-27.417969 11.375-7.023437 7.023438-11.378906 16.726563-11.378906 27.417969v77.828125c0 9.472656 3.457031 18.195313 9.183594 24.980469 2.976562 3.53125 6.578125 6.523437 10.632812 8.8125v113.121094c0 8.269531 6.703125 14.972656 14.96875 14.972656h91.960938v- 104.574219c-15.722656-14.195312- 24.902344-34.417968-24.902344- 55.613281zm0 0"></path><path d="m80.847656 176.363281c32.339844 0 58.648438-26.308593 58.648438-58.648437s- 26.308594-58.648438-58.648438- 58.648438-58.648437 26.308594-58.648437 58.648438 26.308593 58.648437 58.648437 58.648437zm0 0"></path><path d="m282.441406 169.667969h-105.746094c-12.375 0-23.605468 5.042969-31.738281 13.171875-8.132812 8.132812-13.171875 19.363281-13.171875 31.742187v97.808594c0 10.96875 4 21.070313 10.621094 28.917969 3.925781 4.652344 8.785156 8.5 14.28125 11.25v144.46875c0 8.269531 6.703125 14.972656 14.972656 14.972656h115.820313c8.269531 0 14.972656-6.703125 14.972656-14.972656v- 144.46875c5.496094-2.75 10.355469-6.597656 14.277344-11.25 6.625-7.847656 10.625-17.945313 10.625-28.917969v- 97.808594c0-12.378906-5.039063- 23.609375-13.171875-31.738281- 8.132813-8.132812-19.363282- 13.175781-31.742188- 13.175781zm0 0"></path><path d="m229.546875 139.726562c38.523437 0 69.863281-31.339843 69.863281-69.863281 0-38.523437-31.339844- 69.863281-69.863281- 69.863281s-69.863281 31.339844-69.863281 69.863281c0 38.523438 31.339844 69.863281 69.863281 69.863281zm0 0"></path><path d="m449.769531 205.445312c-7.023437- 7.023437-16.722656-11.375- 27.417969-11.375h- 67.960937c1.890625 6.570313 2.90625 13.453126 2.90625 20.511719v97.808594c0 21.191406-9.179687 41.417969-24.902344 55.613281v104.464844c.589844.070312 1.195313.109375 1.808594.109375h92.15625c8.269531 0 14.972656-6.703125 14.972656-14.972656v- 113.121094c4.050781-2.285156 7.652344-5.28125 10.632813-8.8125 5.726562-6.785156 9.183594-15.507813 9.183594-24.980469v- 77.828125c0-10.691406-4.355469- 20.394531-11.378907- 27.417969zm0 0"></path><path d="m380.261719 176.363281c32.339843 0 58.648437-26.308593 58.648437-58.648437s- 26.308594-58.648438-58.648437- 58.648438c-32.335938 0-58.648438 26.308594-58.648438 58.648438s26.3125 58.648437 58.648438 58.648437zm0 0"></path></svg>Bez zmian: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" height="512pt" viewBox="-25 0 512 512" width="512pt"><path d="m101.84375 312.390625v-97.808594c0-7.058593 1.011719-13.941406 2.90625-20.511719h- 65.953125c-10.695313 0-20.394531 4.351563-27.417969 11.375-7.023437 7.023438-11.378906 16.726563-11.378906 27.417969v77.828125c0 9.472656 3.457031 18.195313 9.183594 24.980469 2.976562 3.53125 6.578125 6.523437 10.632812 8.8125v113.121094c0 8.269531 6.703125 14.972656 14.96875 14.972656h91.960938v- 104.574219c-15.722656-14.195312- 24.902344-34.417968-24.902344- 55.613281zm0 0"></path><path d="m80.847656 176.363281c32.339844 0 58.648438-26.308593 58.648438-58.648437s- 26.308594-58.648438-58.648438- 58.648438-58.648437 26.308594-58.648437 58.648438 26.308593 58.648437 58.648437 58.648437zm0 0"></path><path d="m282.441406 169.667969h-105.746094c-12.375 0-23.605468 5.042969-31.738281 13.171875-8.132812 8.132812-13.171875 19.363281-13.171875 31.742187v97.808594c0 10.96875 4 21.070313 10.621094 28.917969 3.925781 4.652344 8.785156 8.5 14.28125 11.25v144.46875c0 8.269531 6.703125 14.972656 14.972656 14.972656h115.820313c8.269531 0 14.972656-6.703125 14.972656-14.972656v- 144.46875c5.496094-2.75 10.355469-6.597656 14.277344-11.25 6.625-7.847656 10.625-17.945313 10.625-28.917969v- 97.808594c0-12.378906-5.039063- 23.609375-13.171875-31.738281- 8.132813-8.132812-19.363282- 13.175781-31.742188- 13.175781zm0 0"></path><path d="m229.546875 139.726562c38.523437 0 69.863281-31.339843 69.863281-69.863281 0-38.523437-31.339844- 69.863281-69.863281- 69.863281s-69.863281 31.339844-69.863281 69.863281c0 38.523438 31.339844 69.863281 69.863281 69.863281zm0 0"></path><path d="m449.769531 205.445312c-7.023437- 7.023437-16.722656-11.375- 27.417969-11.375h- 67.960937c1.890625 6.570313 2.90625 13.453126 2.90625 20.511719v97.808594c0 21.191406-9.179687 41.417969-24.902344 55.613281v104.464844c.589844.070312 1.195313.109375 1.808594.109375h92.15625c8.269531 0 14.972656-6.703125 14.972656-14.972656v- 113.121094c4.050781-2.285156 7.652344-5.28125 10.632813-8.8125 5.726562-6.785156 9.183594-15.507813 9.183594-24.980469v- 77.828125c0-10.691406-4.355469- 20.394531-11.378907- 27.417969zm0 0"></path><path d="m380.261719 176.363281c32.339843 0 58.648437-26.308593 58.648437-58.648437s- 26.308594-58.648438-58.648437- 58.648438c-32.335938 0-58.648438 26.308594-58.648438 58.648438s26.3125 58.648437 58.648438 58.648437zm0 0"></path></svg>
Bez zmian: <h5>Bez zmian: <h5>
Bez zmian: Dyrektor:Bez zmian: Dyrektor:
Bez zmian: </h5>Bez zmian: </h5>
Bez zmian: <p>mgr inż. Czesław Brachmański</p>Bez zmian: <p>mgr inż. Czesław Brachmański</p>
Skasowano: <h5>Do pobrania:</h5> 
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Regulamin- Organizacyjny- Zakładu-Gospodarki- Komunalnej-w- Radlinie.pdf">Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Schemat-organizacyjny- ZGK.pdf">Schemat organizacyjny ZGK</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Zarządzenie- dyrektora-ZGK- w-sprawie-regulaminu- organizacyjnego.pdf" >Zarządzenie dyrektora ZGK w sprawie regulaminu organizacyjnego< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_007_285019.pdf">Uchwała Nr BRM.0007.00085.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Radlinie</a></li><li><a href="http:// misato.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/004_007_285018.pdf">Uchwała Nr BRM.0007.00074.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie w jednostkę budżetową</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_007_258496.pdf" >Załącznik do regulaminu – Schemat organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_007_258486.pdf" >Zarzadzenie Nr B-0152-90/2003 Burmistrza Radlina z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zakladu Gospodarki Komunalnej</a></li></ul> 
Skasowano: <h5>ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018:</h5> 
 Dodano: <h5>Kontakt mailowy do poszczególnych działów ZGK:<br></h5>
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Bilans-za- 2018-rok.pdf">Bilans za 2018 rok</a><strong><br /></strong></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Informacja- dodatkowa-2018- z-załącznikami.pdf">Informacja dodatkowa 2018 z załącznikami< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rachunek- zysków-i-strat-jednostki- za-2018-rok.pdf">Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Zestawienie- zmian-w-funduszu-jednostki- za-2018-rok.pdf" >Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok</a></li></ul>Dodano: <ul><li><a href="mailto: das.zgk@radlin.pl- ">das.zgk@radlin.pl </a>- Sekretariat</li><li><a href="mailto: dm.zgk@radlin.pl" >dm.zgk@radlin.pl</a> – Dział Mieszkaniowy</li><li><a href="mailto: dz.zgk@radlin.pl" >dz.zgk@radlin.pl</a> – Dział Zieleni</li><li><a href="mailto: dgk.zgk@radlin.pl" >dgk.zgk@radlin.pl</a> – Dział Gospodarki Komunalnej (techniczny)</li><li><a href="mailto: gk.zgk@radlin.pl" >gk.zgk@radlin.pl</a> – Dział Księgowości</li></ul>
Bez zmian: <iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https:// maps.google.com/maps?q=44- 310%20Radlin%20ul.%20Rymera%2015&amp; t=m&amp;z=17&amp; output=embed&amp;iwloc=near" aria-label="44-310 Radlin ul. Rymera 15"></iframe>Bez zmian: <iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https:// maps.google.com/maps?q=44- 310%20Radlin%20ul.%20Rymera%2015&amp; t=m&amp;z=17&amp; output=embed&amp;iwloc=near" aria-label="44-310 Radlin ul. Rymera 15"></iframe>
 Dodano: <a href="">Dokumenty do pobrania:​</a>
 Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Regulamin- Organizacyjny- Zakładu-Gospodarki- Komunalnej-w- Radlinie.pdf">Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Schemat-organizacyjny- ZGK.pdf">Schemat organizacyjny ZGK</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Zarządzenie- dyrektora-ZGK- w-sprawie-regulaminu- organizacyjnego.pdf" >Zarządzenie dyrektora ZGK w sprawie regulaminu organizacyjnego< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_007_285019.pdf">Uchwała Nr BRM.0007.00085.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Radlinie</a></li><li><a href="http:// misato.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/004_007_285018.pdf">Uchwała Nr BRM.0007.00074.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie w jednostkę budżetową</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_007_258496.pdf" >Załącznik do regulaminu – Schemat organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_007_258486.pdf" >Zarzadzenie Nr B-0152-90/2003 Burmistrza Radlina z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zakladu Gospodarki Komunalnej</a></li></ul>
Skasowano: <h5>Kontakt mailowy do poszczególnych działów ZGK:</h5>Dodano: <h2>Sprawozdania finansowe:</h2>
 Dodano: <a href="">2023</a>
 Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/ZGK_zmiany- w-funduszach- 2023.pdf">ZGK_zmiany w funduszach 2023</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/ZGK_rach- zysk-i-strat- 2023.pdf">ZGK_rach zysk i strat 2023</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/ZGK_bilans- 2023.pdf">ZGK_bilans 2023</a></li></ul>
 Dodano: <a href="">2022</a>
 Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/Bilans-2022.pdf">Bilans 2022</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/Informacja- dodatkowa-2022.pdf">Informacja dodatkowa 2022</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/Rachunek- Zyskow-i-Strat- 2022.pdf">Rachunek Zysków i Strat 2022</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/Zmiany-w- Funduszach-2022.pdf">Zmiany w Funduszach 2022</a></li></ul>
 Dodano: <a href="">2021</a>
Skasowano: <ul><li><a href="mailto: das.zgk@radlin.pl- ">das.zgk@radlin.pl </a>- Sekretariat</li><li><a href="mailto: dm.zgk@radlin.pl" >dm.zgk@radlin.pl</a> – Dział Mieszkaniowy</li><li><a href="mailto: dz.zgk@radlin.pl" >dz.zgk@radlin.pl</a> – Dział Zieleni</li><li><a href="mailto: dgk.zgk@radlin.pl" >dgk.zgk@radlin.pl</a> – Dział Gospodarki Komunalnej (techniczny)</li><li><a href="mailto: gk.zgk@radlin.pl" >gk.zgk@radlin.pl</a> – Dział Księgowości< /li></ul>Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/bilans-2022.pdf">bilans </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/informacja- dodatkowa.pdf">informacja dodatkowa</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/rachunek- zyskow-i-strat- 2022.pdf">rachunek zysków i strat </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/zmiany-w- funduszach-2022.pdf">zmiany w funduszach</a></li></ul>
 Dodano: <a href="">2020</a>
 Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Bilans.pdf" >Bilans</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Zestawienie- zmian-w-funduszu- jednostki.pdf" >Zestawienie zmian w funduszu jednostki</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Rachunek- zysków-i-strat- jednostki.pdf">Rachunek zysków i strat jednostki</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Informacja- dodatkowa.pdf">Informacja dodatkowa</a></li></ul>
 Dodano: <a href="">2019</a>
 Dodano: Treść akordeonu
 Dodano: <a href="">2018</a>
 Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Bilans-za- 2018-rok.pdf">Bilans za 2018 rok</a><strong><br /></strong></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Informacja- dodatkowa-2018- z-załącznikami.pdf">Informacja dodatkowa 2018 z załącznikami< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rachunek- zysków-i-strat-jednostki- za-2018-rok.pdf">Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Zestawienie- zmian-w-funduszu-jednostki- za-2018-rok.pdf" >Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok</a></li></ul>
 Dodano: <h5>PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ: </h5>
 Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Harmomogram- przetargow-2022.pdf">Plan postępowań na 2022</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Plan-postepowan_ ZGK.pdf">Plan postępowań na 2023</a><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 02/Plan-postepowan- wersja-2.pdf">Plan - wersja 2 </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 02/Plan-postepowan- wersja-3.pdf">Plan - wersja 3 </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/Plan-postepowan- wersja-4.pdf" target="_blank" rel="noopener">Plan - wersja 4</a></li></ul></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 01/2024_BZP- 00043637_01_P.pdf">Plan postępowań na 2024</a></li></ul>
 Dodano: <h5>PRZETARGI ZGK</h5>
 Dodano: <p>Przetargi ogłoszone przez Zakład Godpodarki Komunalnej, dostępne są na stronie:</p><p><a href="https:/ /platformazakupowa.pl/all?page= 1&amp;limit=30&amp;query= Zak%C5%82ad%20Gospodarki%20Komunalnej%20w%20Radlinie&amp; searchIn=1,2,7,3,4,6&amp; proceedingType= all&amp;globalMode= all&amp;negotiationStatus= 128&amp;year= twelve_months" >https://platformazakupowa.pl/</a><br />(prosimy wybrać w wyszukiwarce nazwę "Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie")<br /><br />Zapytania ofertowe publikowane są na stronie:<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/kategoria/ przetargi-zgk/ ">https://miasto.radlin.pl/ kategoria/przetargi- zgk/</a> </p>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:43
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.