Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 29 czerwca 2023 o 10:37:31. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

mgr inż. Marcin Król

NACZELNIK

32 459 02 17

gke@radlin.pl

mgr inż. Olga Grzybek

INSPEKTOR

32 459 02 51

 • mgr inż. Władysława Rduch – kierownik
  tel.32 4590 266
  mail: ekologia@radlin.pl 

 • mgr inż. Dominika Szmuk – Zwierżdżyńska  – specjalista
  tel. 32 4590 222

 • inż. Jolanta Urbańczyk – referent
  tel. 32 4590 266

 • inż. Katarzyna Mura – inpektor
  tel. 32 4590 290 

 • Maria Cieślik – ekodoradczyni
  tel. 32 4590 266

 • Ewa Brachmańska – punkt „Czyste Powietrze” 
  tel. 32 4590 258
  (budynek „C” Urzędu Miasta, parter) 
 • mgr inż. Olga Grzybek – kierownik
  Tel. 32 4590 251 

 • mgr inż. Agnieszka Waszyńska – młodszy referent
  tel. 32 4590 251 

 • Mariola Chamioło
  tel. 32 4590 251 
Treść akordeonu

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii należy prowadzenie spraw dotyczących gospodarki komunalnej, zarządzanie infrastrukturą miejską i prowadzenie spraw dotyczących ekologii a w szczególności:

z zakresu infrastruktury:
 • zarządzanie drogami w zakresie określonym w artykule 20 punkty 4 do 14 oraz punkt 2 (dla remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich) i punkt 16 ustawy  o drogach publicznych w odniesieniu do dróg gminnych publicznych; w zakresie remontu, utrzymania, ochrony, oznakowania dróg gminnych wewnętrznych oraz wydawania zezwoleń na lokalizację urządzeń i obiektów budowlanych nie    związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na zajęcie tych dróg dla prowadzenia robót,
 • zarządzanie siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem dróg i placów, sygnalizacją świetlną,
 • zarządzanie ciekami wodnymi,
 • utrzymanie ścieżek rowerowych,
 • prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem w związkach międzygminnych,
 • nadzór w zakresie funkcjonowania komunikacji autobusowej,
 • prowadzenie spraw związanych ze szkodami górniczymi,
 • prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za wypadki i szkody powstałe na drogach zarządzanych przez Urząd Miasta,
z zakresu ekologii:
 • ochrona i kształtowanie środowiska, w tym:
 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 • ochrona środowiska przed odpadami,
 • utrzymywanie porządku i czystości,
 • opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych,
 • obsługa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
 • prowadzenie spraw związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami,
 • przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
z zakresu gospodarki komunalnej:
 • nadzorowanie i rozliczanie zadań zleconych przez Urząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Radlinie,
 • weryfikacja projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza przygotowywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie.

Wersja utworzona

29 czerwca 2023 o 10:37:31Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <h2>mgr inż. Marcin Król</h2>Bez zmian: <h2>mgr inż. Marcin Król</h2>
Bez zmian: <p><strong>NACZELNIK< /strong></p>Bez zmian: <p><strong>NACZELNIK< /strong></p>
Bez zmian: <h3>Bez zmian: <h3>
Bez zmian: 32 459 02 17Bez zmian: 32 459 02 17
Bez zmian: </h3>Bez zmian: </h3>
Bez zmian: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" http://www.w3.org/1999/xlink" id="Layer_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable- background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve">Bez zmian: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" http://www.w3.org/1999/xlink" id="Layer_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable- background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve">
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <path d="M394.667,213.333c- 64.698,0-117.333,52.635- 117.333,117.333S329.969,448,394.667,448 c20.625,0,40.906- 5.427,58.677- 15.708c5.094- 2.948,6.844-9.469,3.885-14.573c- 2.948-5.104-9.479- 6.865-14.573-3.885 c-14.521,8.396- 31.115,12.833- 47.99,12.833c- 52.938,0-96-43.063- 96-96s43.063- 96,96-96s96,43.063,96,96v10.667 c0,11.76-9.573,21.333- 21.333,21.333c- 11.76,0-21.333- 9.573-21.333- 21.333v-42.667c0- 5.896-4.771-10.667- 10.667-10.667 c-2.869,0-5.447,1.161- 7.362,3c-9.428- 8.401-21.714- 13.667-35.305- 13.667c-29.406,0- 53.333,23.927- 53.333,53.333 S365.26,384,394.667,384c15.896,0,30.03- 7.131,39.81-18.202c7.727,10.977,20.44,18.202,34.857,18.202 C492.865,384,512,364.865,512,341.333v- 10.667C512,265.969,459.365,213.333,394.667,213.333z M394.667,362.667 c-17.646,0-32- 14.354-32-32c0- 17.646,14.354- 32,32-32s32,14.354,32,32C426.667,348.313,412.313,362.667,394.667,362.667z"></path>Bez zmian: <path d="M394.667,213.333c- 64.698,0-117.333,52.635- 117.333,117.333S329.969,448,394.667,448 c20.625,0,40.906- 5.427,58.677- 15.708c5.094- 2.948,6.844-9.469,3.885-14.573c- 2.948-5.104-9.479- 6.865-14.573-3.885 c-14.521,8.396- 31.115,12.833- 47.99,12.833c- 52.938,0-96-43.063- 96-96s43.063- 96,96-96s96,43.063,96,96v10.667 c0,11.76-9.573,21.333- 21.333,21.333c- 11.76,0-21.333- 9.573-21.333- 21.333v-42.667c0- 5.896-4.771-10.667- 10.667-10.667 c-2.869,0-5.447,1.161- 7.362,3c-9.428- 8.401-21.714- 13.667-35.305- 13.667c-29.406,0- 53.333,23.927- 53.333,53.333 S365.26,384,394.667,384c15.896,0,30.03- 7.131,39.81-18.202c7.727,10.977,20.44,18.202,34.857,18.202 C492.865,384,512,364.865,512,341.333v- 10.667C512,265.969,459.365,213.333,394.667,213.333z M394.667,362.667 c-17.646,0-32- 14.354-32-32c0- 17.646,14.354- 32,32-32s32,14.354,32,32C426.667,348.313,412.313,362.667,394.667,362.667z"></path>
Bez zmian: <path d="M17.698,88.688l175.719,142.958c0.583,0.479,1.219,0.896,1.885,1.229c2.344,1.198,4.823,1.802,7.385,1.802 c2.708,0,5.417- 0.708,9.375-3.104L387.646,88.698c2.604- 2.115,4.052-5.323,3.927-8.667s- 1.813-6.438-4.563-8.354 C379.813,66.656,371.385,64,362.667,64h- 320c-8.719,0- 17.135,2.646- 24.333,7.667c-2.75,1.906- 4.438,5-4.563,8.354 C13.646,83.365,15.094,86.573,17.698,88.688z"></path>Bez zmian: <path d="M17.698,88.688l175.719,142.958c0.583,0.479,1.219,0.896,1.885,1.229c2.344,1.198,4.823,1.802,7.385,1.802 c2.708,0,5.417- 0.708,9.375-3.104L387.646,88.698c2.604- 2.115,4.052-5.323,3.927-8.667s- 1.813-6.438-4.563-8.354 C379.813,66.656,371.385,64,362.667,64h- 320c-8.719,0- 17.135,2.646- 24.333,7.667c-2.75,1.906- 4.438,5-4.563,8.354 C13.646,83.365,15.094,86.573,17.698,88.688z"></path>
Bez zmian: <path d="M256,330.667C256,254.208,318.208,192,394.667,192c5.896,0,10.667- 4.771,10.667- 10.667V124.24 c0-4.115-2.365- 7.865-6.083-9.635c-3.719- 1.729-8.115-1.219- 11.313,1.365L224.281,249.146l-1.875,1.24 c-12.302,7.552- 27.417,7.938- 41.302-1.229L17.396,115.958c- 3.177-2.594-7.573- 3.115-11.313-1.365 C2.365,116.365,0,120.115,0,124.229V320c0,23.531,19.135,42.667,42.667,42.667h204.365c3.094,0,6.031- 1.344,8.063-3.677 c2.021-2.333,2.938- 5.438,2.5-8.5C256.51,342.906,256,336.604,256,330.667z"></path>Bez zmian: <path d="M256,330.667C256,254.208,318.208,192,394.667,192c5.896,0,10.667- 4.771,10.667- 10.667V124.24 c0-4.115-2.365- 7.865-6.083-9.635c-3.719- 1.729-8.115-1.219- 11.313,1.365L224.281,249.146l-1.875,1.24 c-12.302,7.552- 27.417,7.938- 41.302-1.229L17.396,115.958c- 3.177-2.594-7.573- 3.115-11.313-1.365 C2.365,116.365,0,120.115,0,124.229V320c0,23.531,19.135,42.667,42.667,42.667h204.365c3.094,0,6.031- 1.344,8.063-3.677 c2.021-2.333,2.938- 5.438,2.5-8.5C256.51,342.906,256,336.604,256,330.667z"></path>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: </svg>Bez zmian: </svg>
Bez zmian: <p>Bez zmian: <p>
Bez zmian: gke@radlin.plBez zmian: gke@radlin.pl
Bez zmian: </p>Bez zmian: </p>
Skasowano: <h2>mgr inż. Olga Grzybek</h2> 
Skasowano: <p><strong>INSPEKTOR< /strong></p> 
Skasowano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 
Skasowano: <h3> 
Skasowano: 32 459 02 51 
Skasowano: </h3> 
Bez zmian: <a href="">Referat Ekologii</a>Bez zmian: <a href="">Referat Ekologii</a>
Skasowano: <ul><li><p>mgr<strong> inż. Władysława Rduch &#8211; kierownik<br />tel.32 4590 266<br />mail: ekologia@radlin.pl < /strong></p>< /li><li><p>mgr inż. Dominika Szmuk &#8211; Zwierżdżyńska  &#8211; specjalista<br />tel. 32 4590 <strong>222<br /><br /></strong></ p></li><li><p>inż. Jolanta Urbańczyk &#8211; referent<br />tel. 32 4590<strong> 266<br /><br /></strong></ p></li><li>inż. Katarzyna Mura &#8211; inpektor<br />tel. 32 4590 <strong>290 <br /><br /></strong></ li><li>Maria Cieślik &#8211; ekodoradczyni<br />tel. 32 4590 <strong>266<br /><br /></strong></li><li>Ewa Brachmańska &#8211; punkt &#8222;Czyste Powietrze&#8221; <br />tel. 32 4590 <strong>258<br /></strong>(budynek &#8222;C&#8221; Urzędu Miasta, parter) </li></ul>Dodano: <ul><li><p><strong>mgr inż. Władysława Rduch </strong>&#8211; kierownik<br />tel. 32 4590 <strong>266<br /></strong>mail: ekologia@radlin.pl</p><hr /></li><li><p>mgr inż. Dominika Szmuk &#8211; Zwierżdżyńska  &#8211; specjalista<br />tel. 32 4590 <strong>222</ strong></p><hr /></li><li><p>inż. Jolanta Urbańczyk &#8211; referent<br />tel. 32 4590<strong> 266</strong></p><hr /></li><li>inż. Katarzyna Mura &#8211; inpektor<br />tel. 32 4590 <strong><strong> <strong>290</ strong></strong> </strong><hr /></li><li>Maria Cieślik &#8211; ekodoradczyni<br />tel. 32 4590 <strong><strong> <strong>266</ strong></strong> </strong><hr /></li><li>Ewa Brachmańska &#8211; punkt &#8222;Czyste Powietrze&#8221; <br />tel. 32 4590 <strong>258<br /></strong>(budynek &#8222;C&#8221; Urzędu Miasta, parter) </li></ul>
Bez zmian: <a href="">Referat Gospodarki Komunalnej</a>Bez zmian: <a href="">Referat Gospodarki Komunalnej</a>
Skasowano: <ul><li><strong>mgr inż. Olga Grzybek &#8211; kierownik</strong><br />Tel. 32 4590 <strong>251 </strong><br /><br /></li><li>mgr inż. Agnieszka Waszyńska &#8211; młodszy referent<br />tel. 32 4590 <strong>251 <br /><br /></strong></ li><li>Mariola Chamioło<br />tel. 32 4590 <strong>251 < /strong></li></ul>Dodano: <ul><li><strong>mgr inż. Olga Grzybek &#8211; kierownik</strong><br />Tel. 32 4590 <strong>251</strong><br /><hr /></li><li>mgr inż. Agnieszka Waszyńska &#8211; referent<br />tel. 32 4590 <strong><strong> 251</strong></strong><hr /></li><li>mgr Mariola Chamioło &#8211; referent<br />tel. 32 4590 <strong>251 < /strong></li></ul>
Bez zmian: <a href="">Referat Inwestycji</a>Bez zmian: <a href="">Referat Inwestycji</a>
Skasowano: Treść akordeonu 
 Dodano: <ul><li><strong>mgr inż. Wojciech Horwacik &#8211; kierownik <br /></strong>tel. 32 4590 <strong>262<br /></strong>mail: inwestycje@radlin.pl<hr /></li><li>mgr inż. Monika Ryszka &#8211; inspektor<br />tel. 32 4590 <strong><strong> 250</strong>< /strong></li></ul><hr /><ul><li>inż. Wioleta Gawin &#8211; inspektor <br />tel. 32 4590 <strong><strong> <strong><strong> 250</strong> </strong></strong></strong> </li></ul><hr /><ul><li>mgr inż. Piotr Wilczek &#8211; podinspektor<strong><br /></strong>tel. 32 4590 <strong><strong> 250</strong>< /strong></li></ul>
Skasowano: <p><strong>Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii należy prowadzenie spraw dotyczących gospodarki komunalnej, zarządzanie infrastrukturą miejską i prowadzenie spraw dotyczących ekologii a w szczególności: </strong></p> <h5><strong>z zakresu infrastruktury: </strong></h5> <ul><li>zarządzanie drogami w zakresie określonym w artykule 20 punkty 4 do 14 oraz punkt 2 (dla remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich) i punkt 16 ustawy  o drogach publicznych w odniesieniu do dróg gminnych publicznych; w zakresie remontu, utrzymania, ochrony, oznakowania dróg gminnych wewnętrznych oraz wydawania zezwoleń na lokalizację urządzeń i obiektów budowlanych nie    związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na zajęcie tych dróg dla prowadzenia robót,</li>< li>zarządzanie siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem dróg i placów, sygnalizacją świetlną,</ li><li>zarządzanie ciekami wodnymi,</li> <li>utrzymanie ścieżek rowerowych,</ li><li>prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem w związkach międzygminnych,< /li><li>nadzór w zakresie funkcjonowania komunikacji autobusowej,< /li><li>prowadzenie spraw związanych ze szkodami górniczymi,< /li><li>prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za wypadki i szkody powstałe na drogach zarządzanych przez Urząd Miasta,</li>< /ul><h5><strong>z zakresu ekologii:</strong> </h5><ul><li>ochrona i kształtowanie środowiska, w tym:</li><li>wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,</li><li>ochrona środowiska przed odpadami,</li> <li>utrzymywanie porządku i czystości,</ li><li>opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych,< /li><li>obsługa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,< /li><li>prowadzenie spraw związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami,< /li><li>przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,< /li></ul><h5><strong>z zakresu gospodarki komunalnej:</ strong></h5>< ul><li>nadzorowanie i rozliczanie zadań zleconych przez Urząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Radlinie,</li> <li>weryfikacja projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza przygotowywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie.</li></ul>Dodano: <p><strong>Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii należy prowadzenie spraw dotyczących gospodarki komunalnej, zarządzanie infrastrukturą miejską, inwestycji miejskich i prowadzenie spraw dotyczących ekologii a w szczególności: </strong></p> <h5><strong>z zakresu infrastruktury: </strong></h5> <ul><li>zarządzanie drogami w zakresie określonym w artykule 20 punkty 4 do 14 oraz punkt 2 (dla remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich) i punkt 16 ustawy  o drogach publicznych w odniesieniu do dróg gminnych publicznych; w zakresie remontu, utrzymania, ochrony, oznakowania dróg gminnych wewnętrznych oraz wydawania zezwoleń na lokalizację urządzeń i obiektów budowlanych nie    związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na zajęcie tych dróg dla prowadzenia robót,</li>< li>zarządzanie siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem dróg i placów, sygnalizacją świetlną,</ li><li>zarządzanie ciekami wodnymi,</li> <li>utrzymanie ścieżek rowerowych,</ li><li>prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem w związkach międzygminnych,< /li><li>nadzór w zakresie funkcjonowania komunikacji autobusowej,< /li><li>prowadzenie spraw związanych ze szkodami górniczymi,< /li><li>prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za wypadki i szkody powstałe na drogach zarządzanych przez Urząd Miasta,</li>< /ul><h5><strong>z zakresu ekologii:</strong> </h5><ul><li>ochrona i kształtowanie środowiska, w tym:</li><li>wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,</li><li>ochrona środowiska przed odpadami,</li> <li>utrzymywanie porządku i czystości,</ li><li>opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych,< /li><li>obsługa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,< /li><li>prowadzenie spraw związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami,< /li><li>przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,< /li></ul><h5><strong>z zakresu gospodarki komunalnej:</ strong></h5>< ul><li>nadzorowanie i rozliczanie zadań zleconych przez Urząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Radlinie,</li> <li>weryfikacja projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza przygotowywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie.</li> </ul><h5><strong>z zakresu inwestycji:</ strong></h5>< ul><li>przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla obiektów kubaturowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dróg, ulic i parkingów Miasta ujętych w budżecie Miasta w celu ich realizacji a wynikających z przepisów prawa budowlanego,< /li><li>przygotowywanie merytorycznej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przygotowywanych inwestycji,</ li><li>współpraca przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych,< /li><li>prowadzenie stałej kontroli przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych,< /li><li>przekazywanie zakończonych inwestycji w użytkowanie administratorom obiektów,</li> <li>współpraca przy opracowywaniu projektów planów rozwoju i innych dokumentów strategicznych dla gminy,</li><li>wykonywanie czynności właściwych dla gminy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,< /li><li>opiniowanie podziału nieruchomości gruntowych.</li></ul>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:42
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.