Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 18 czerwca 2020 o 13:42:45. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

mgr inż. Marcin Król

NACZELNIK

32 459 02 17

gke@radlin.pl

Grażyna Kołdyka

ZASTĘPCA NACZELNIKA

32 459 02 51

mgr inż. Olga Grzybek

INSPEKTOR

32 459 02 51

mgr inż. Agnieszka Waszyńska

MŁODSZY REFERENT

32 459 02 51

mgr inż. Dominika Szmuk-Zwierżdżyńska

SPECJALISTA

32 459 02 66

inż. Jolanta Urbańczyk

REFERENT


32 459 02 66

mgr inż. Władysława Rduch

INSPEKTOR

32 459 02 66

mgr Katarzyna Mura

INSPEKTOR


32 459 02 90

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii należy prowadzenie spraw dotyczących gospodarki komunalnej, zarządzanie infrastrukturą miejską i prowadzenie spraw dotyczących ekologii a w szczególności:

z zakresu infrastruktury:
 • zarządzanie drogami w zakresie określonym w artykule 20 punkty 4 do 14 oraz punkt 2 (dla remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich) i punkt 16 ustawy  o drogach publicznych w odniesieniu do dróg gminnych publicznych; w zakresie remontu, utrzymania, ochrony, oznakowania dróg gminnych wewnętrznych oraz wydawania zezwoleń na lokalizację urządzeń i obiektów budowlanych nie    związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na zajęcie tych dróg dla prowadzenia robót,
 • zarządzanie siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem dróg i placów, sygnalizacją świetlną,
 • zarządzanie ciekami wodnymi,
 • utrzymanie ścieżek rowerowych,
 • prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem w związkach międzygminnych,
 • nadzór w zakresie funkcjonowania komunikacji autobusowej,
 • prowadzenie spraw związanych ze szkodami górniczymi,
 • prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za wypadki i szkody powstałe na drogach zarządzanych przez Urząd Miasta,
z zakresu ekologii:
 • ochrona i kształtowanie środowiska, w tym:
 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 • ochrona środowiska przed odpadami,
 • utrzymywanie porządku i czystości,
 • opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych,
 • obsługa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
 • prowadzenie spraw związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami,
 • przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
z zakresu gospodarki komunalnej:
 • nadzorowanie i rozliczanie zadań zleconych przez Urząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Radlinie,
 • weryfikacja projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza przygotowywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie.

Revision 27591 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Wersja utworzona

18 czerwca 2020 o 13:42:45Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <h2>mgr inż. Marcin Król</h2> 
Skasowano: <p><strong>NACZELNIK< /strong></p> 
 Dodano: <a href="">Referat Ekologii</a>
 Dodano: <ul><li><p><strong>mgr inż. Władysława Rduch </strong>&#8211; kierownik<br />tel. 32 4590 <strong>266<br /></strong>mail: ekologia@radlin.pl</p><hr /></li><li><p>mgr inż. Dominika Szmuk &#8211; Zwierżdżyńska  &#8211; specjalista<br />tel. 32 4590 <strong>222</ strong></p><hr /></li><li><p>inż. Jolanta Urbańczyk &#8211; referent<br />tel. 32 4590<strong> 266</strong></p><hr /></li><li>inż. Katarzyna Mura &#8211; inpektor<br />tel. 32 4590 <strong><strong> <strong>290</ strong></strong> </strong><hr /></li><li>Maria Cieślik &#8211; ekodoradczyni<br />tel. 32 4590 <strong><strong> <strong>266</ strong></strong> </strong><hr /></li><li>Ewa Brachmańska &#8211; punkt &#8222;Czyste Powietrze&#8221; <br />tel. 32 4590 <strong>258<br /></strong>(budynek &#8222;C&#8221; Urzędu Miasta, parter) </li></ul>
 Dodano: <a href="">Referat Gospodarki Komunalnej</a>
 Dodano: <ul><li><strong>mgr inż. Olga Grzybek &#8211; kierownik</strong><br />Tel. 32 4590 <strong>251</strong><br /><hr /></li><li>mgr inż. Agnieszka Waszyńska &#8211; referent<br />tel. 32 4590 <strong><strong> 251</strong></strong><hr /></li><li>mgr Mariola Chamioło &#8211; referent<br />tel. 32 4590 <strong>251 < /strong></li></ul>
 Dodano: <a href="">Referat Inwestycji</a>
Skasowano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Dodano: <ul><li><strong>mgr inż. Wojciech Horwacik &#8211; kierownik <br /></strong>tel. 32 4590 <strong>262<br /></strong>mail: inwestycje@radlin.pl<br /><hr /></li><li>mgr inż. Monika Ryszka &#8211; inspektor<br />tel. 32 4590 <strong><strong> 250</strong>< /strong></li></ul><hr /><ul><li>inż. Wioleta Gawin &#8211; inspektor <br />tel. 32 4590 <strong><strong> <strong><strong> 250</strong> </strong></strong></strong> </li></ul><hr /><ul><li>inż. Piotr Wilczek &#8211; podinspektor<strong><br /></strong>tel. 32 4590 <strong><strong> 250</strong>< /strong></li></ul>
Skasowano: <h3> 
Skasowano: 32 459 02 17 
Skasowano: </h3> 
Skasowano: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" http://www.w3.org/1999/xlink" id="Layer_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable- background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve"> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: <path d="M394.667,213.333c- 64.698,0-117.333,52.635- 117.333,117.333S329.969,448,394.667,448 c20.625,0,40.906- 5.427,58.677- 15.708c5.094- 2.948,6.844-9.469,3.885-14.573c- 2.948-5.104-9.479- 6.865-14.573-3.885 c-14.521,8.396- 31.115,12.833- 47.99,12.833c- 52.938,0-96-43.063- 96-96s43.063- 96,96-96s96,43.063,96,96v10.667 c0,11.76-9.573,21.333- 21.333,21.333c- 11.76,0-21.333- 9.573-21.333- 21.333v-42.667c0- 5.896-4.771-10.667- 10.667-10.667 c-2.869,0-5.447,1.161- 7.362,3c-9.428- 8.401-21.714- 13.667-35.305- 13.667c-29.406,0- 53.333,23.927- 53.333,53.333 S365.26,384,394.667,384c15.896,0,30.03- 7.131,39.81-18.202c7.727,10.977,20.44,18.202,34.857,18.202 C492.865,384,512,364.865,512,341.333v- 10.667C512,265.969,459.365,213.333,394.667,213.333z M394.667,362.667 c-17.646,0-32- 14.354-32-32c0- 17.646,14.354- 32,32-32s32,14.354,32,32C426.667,348.313,412.313,362.667,394.667,362.667z"></path> 
Skasowano: <path d="M17.698,88.688l175.719,142.958c0.583,0.479,1.219,0.896,1.885,1.229c2.344,1.198,4.823,1.802,7.385,1.802 c2.708,0,5.417- 0.708,9.375-3.104L387.646,88.698c2.604- 2.115,4.052-5.323,3.927-8.667s- 1.813-6.438-4.563-8.354 C379.813,66.656,371.385,64,362.667,64h- 320c-8.719,0- 17.135,2.646- 24.333,7.667c-2.75,1.906- 4.438,5-4.563,8.354 C13.646,83.365,15.094,86.573,17.698,88.688z"></path> 
Skasowano: <path d="M256,330.667C256,254.208,318.208,192,394.667,192c5.896,0,10.667- 4.771,10.667- 10.667V124.24 c0-4.115-2.365- 7.865-6.083-9.635c-3.719- 1.729-8.115-1.219- 11.313,1.365L224.281,249.146l-1.875,1.24 c-12.302,7.552- 27.417,7.938- 41.302-1.229L17.396,115.958c- 3.177-2.594-7.573- 3.115-11.313-1.365 C2.365,116.365,0,120.115,0,124.229V320c0,23.531,19.135,42.667,42.667,42.667h204.365c3.094,0,6.031- 1.344,8.063-3.677 c2.021-2.333,2.938- 5.438,2.5-8.5C256.51,342.906,256,336.604,256,330.667z"></path> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: <g> 
Skasowano: </g> 
Skasowano: </svg> 
Skasowano: <p> 
Skasowano: gke@radlin.pl 
Skasowano: </p> 
Skasowano: <h2>Grażyna Kołdyka</h2> 
Skasowano: <p><strong>ZASTĘPCA NACZELNIKA</strong></p> 
Skasowano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 
Skasowano: <h3> 
Skasowano: 32 459 02 51 
Skasowano: </h3> 
Skasowano: <h2>mgr inż. Olga Grzybek</h2> 
Skasowano: <p><strong>INSPEKTOR< /strong></p> 
Skasowano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 
Skasowano: <h3> 
Skasowano: 32 459 02 51 
Skasowano: </h3> 
Skasowano: <h2>mgr inż. Agnieszka Waszyńska</h2> 
Skasowano: <p><strong>MŁODSZY REFERENT<br /><br /></strong></p> 
Skasowano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 
Skasowano: <h3> 
Skasowano: 32 459 02 51 
Skasowano: </h3> 
Skasowano: <h2>mgr inż. Dominika Szmuk-Zwierżdżyńska</h2> 
Skasowano: <p><strong>SPECJALISTA< /strong></p> 
Skasowano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 
Skasowano: <h3> 
Skasowano: 32 459 02 66 
Skasowano: </h3> 
Skasowano: <h2>inż. Jolanta Urbańczyk</h2> 
Skasowano: <p><strong>REFERENT<br /><br /><br /></strong></p> 
Skasowano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 
Skasowano: <h3> 
Skasowano: 32 459 02 66 
Skasowano: </h3> 
Skasowano: <h2>mgr inż. Władysława Rduch</h2> 
Skasowano: <p><strong>INSPEKTOR<br /><br /></strong></p> 
Skasowano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 
Skasowano: <h3> 
Skasowano: 32 459 02 66 
Skasowano: </h3> 
Skasowano: <h2>mgr Katarzyna Mura</h2> 
Skasowano: <p><strong>INSPEKTOR<br /><br /><br /></strong></p> 
Skasowano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 
Skasowano: <h3> 
Skasowano: 32 459 02 90 
Skasowano: </h3> 
Skasowano: <p><strong>Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii należy prowadzenie spraw dotyczących gospodarki komunalnej, zarządzanie infrastrukturą miejską i prowadzenie spraw dotyczących ekologii a w szczególności: </strong></p> <h5><strong>z zakresu infrastruktury: </strong></h5> <ul><li>zarządzanie drogami w zakresie określonym w artykule 20 punkty 4 do 14 oraz punkt 2 (dla remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich) i punkt 16 ustawy  o drogach publicznych w odniesieniu do dróg gminnych publicznych; w zakresie remontu, utrzymania, ochrony, oznakowania dróg gminnych wewnętrznych oraz wydawania zezwoleń na lokalizację urządzeń i obiektów budowlanych nie    związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na zajęcie tych dróg dla prowadzenia robót,</li>< li>zarządzanie siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem dróg i placów, sygnalizacją świetlną,</ li><li>zarządzanie ciekami wodnymi,</li> <li>utrzymanie ścieżek rowerowych,</ li><li>prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem w związkach międzygminnych,< /li><li>nadzór w zakresie funkcjonowania komunikacji autobusowej,< /li><li>prowadzenie spraw związanych ze szkodami górniczymi,< /li><li>prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za wypadki i szkody powstałe na drogach zarządzanych przez Urząd Miasta,</li>< /ul><h5><strong>z zakresu ekologii:</strong> </h5><ul><li>ochrona i kształtowanie środowiska, w tym:</li><li>wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,</li><li>ochrona środowiska przed odpadami,</li> <li>utrzymywanie porządku i czystości,</ li><li>opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych,< /li><li>obsługa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,< /li><li>prowadzenie spraw związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami,< /li><li>przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,< /li></ul><h5><strong>z zakresu gospodarki komunalnej:</ strong></h5>< ul><li>nadzorowanie i rozliczanie zadań zleconych przez Urząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Radlinie,</li> <li>weryfikacja projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza przygotowywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie.</li> </ul>Dodano: <p><strong>Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii należy prowadzenie spraw dotyczących gospodarki komunalnej, zarządzanie infrastrukturą miejską, inwestycji miejskich i prowadzenie spraw dotyczących ekologii a w szczególności: </strong></p> <h5><strong>z zakresu infrastruktury: </strong></h5> <ul><li>zarządzanie drogami w zakresie określonym w artykule 20 punkty 4 do 14 oraz punkt 2 (dla remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich) i punkt 16 ustawy  o drogach publicznych w odniesieniu do dróg gminnych publicznych; w zakresie remontu, utrzymania, ochrony, oznakowania dróg gminnych wewnętrznych oraz wydawania zezwoleń na lokalizację urządzeń i obiektów budowlanych nie    związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na zajęcie tych dróg dla prowadzenia robót,</li>< li>zarządzanie siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem dróg i placów, sygnalizacją świetlną,</ li><li>zarządzanie ciekami wodnymi,</li> <li>utrzymanie ścieżek rowerowych,</ li><li>prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem w związkach międzygminnych,< /li><li>nadzór w zakresie funkcjonowania komunikacji autobusowej,< /li><li>prowadzenie spraw związanych ze szkodami górniczymi,< /li><li>prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za wypadki i szkody powstałe na drogach zarządzanych przez Urząd Miasta,</li>< /ul><h5><strong>z zakresu ekologii:</strong> </h5><ul><li>ochrona i kształtowanie środowiska, w tym:</li><li>wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,</li><li>ochrona środowiska przed odpadami,</li> <li>utrzymywanie porządku i czystości,</ li><li>opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych,< /li><li>obsługa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,< /li><li>prowadzenie spraw związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami,< /li><li>przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,< /li></ul><h5><strong>z zakresu gospodarki komunalnej:</ strong></h5>< ul><li>nadzorowanie i rozliczanie zadań zleconych przez Urząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Radlinie,</li> <li>weryfikacja projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza przygotowywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie.</li> </ul><h5><strong>z zakresu inwestycji:</ strong></h5>< ul><li>przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla obiektów kubaturowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dróg, ulic i parkingów Miasta ujętych w budżecie Miasta w celu ich realizacji a wynikających z przepisów prawa budowlanego,< /li><li>przygotowywanie merytorycznej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przygotowywanych inwestycji,</ li><li>współpraca przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych,< /li><li>prowadzenie stałej kontroli przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych,< /li><li>przekazywanie zakończonych inwestycji w użytkowanie administratorom obiektów,</li> <li>współpraca przy opracowywaniu projektów planów rozwoju i innych dokumentów strategicznych dla gminy,</li><li>wykonywanie czynności właściwych dla gminy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,< /li><li>opiniowanie podziału nieruchomości gruntowych.</li></ul>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:42
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.