OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ekologii

mgr inż.  Marcin Król
NACZELNIK

Pokój: 25a
Telefon: 32 4590217
E-mail: gke@radlin.pl

Grażyna Kołdyka
ZASTĘPCA NACZELNIKA

Pokój: 24
Telefon: 32 4590251

mgr inż. Olga Grzybek
INSPEKTOR

Pokój: 24
Telefon: 32 4590251

mgr inż. Agnieszka Waszyńska
MŁODSZY REFERENT
Pokój: 24
Telefon: 32 4590251
zastępstwo:
mgr inż. Wojciech Pluta

mgr inż. Dominika Szmuk-Zwierżdżyńska
SPECJALISTA
Pokój: 25
Telefon: 32 4590266

inż. Jolanta Urbańczyk
REFERENT

Pokój: 25
Telefon: 32 4590266

mgr inż. Władysława Rduch
INSPEKTOR

Pokój: 25
Telefon: 32 4590266

mgr Katarzyna Mura
INSPEKTOR
Pokój: 26
Telefon: 32 4590290

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii należy prowadzenie spraw dotyczących gospodarki komunalnej, zarządzanie infrastrukturą miejską i prowadzenie spraw dotyczących ekologii a w szczególności:

z zakresu infrastruktury:

 • zarządzanie drogami w zakresie określonym w artykule 20 punkty 4 do 14 oraz punkt 2 (dla remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich) i punkt 16 ustawy  o drogach publicznych w odniesieniu do dróg gminnych publicznych; w zakresie remontu, utrzymania, ochrony, oznakowania dróg gminnych wewnętrznych oraz wydawania zezwoleń na lokalizację urządzeń i obiektów budowlanych nie    związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na zajęcie tych dróg dla prowadzenia robót,
 • zarządzanie siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem dróg i placów, sygnalizacją świetlną,
 • zarządzanie ciekami wodnymi,
 • utrzymanie ścieżek rowerowych,
 • prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem w związkach międzygminnych,
 • nadzór w zakresie funkcjonowania komunikacji autobusowej,
 • prowadzenie spraw związanych ze szkodami górniczymi,
 • prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za wypadki i szkody powstałe na drogach zarządzanych przez Urząd Miasta,

z zakresu ekologii:

 • ochrona i kształtowanie środowiska, w tym:
 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 • ochrona środowiska przed odpadami,
 • utrzymywanie porządku i czystości,
 • opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych,
 • obsługa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
 • prowadzenie spraw związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami,
 • przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

z zakresu gospodarki komunalnej:

 • nadzorowanie i rozliczanie zadań zleconych przez Urząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Radlinie,
 • weryfikacja projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza przygotowywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie.

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 7 586

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.