Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 8 listopada 2022 o 17:05:35. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Szanowni Mieszkańcy !

Informujemy, że Miasto Radlin przystępuje do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Ustawa określa zasady i warunki dystrybucji węgla przez samorządy i szczegóły dotyczące samego zakupu. Wymienia także grupy odbiorców uprawnionych do zakupu, jak również grupy, które w świetle przepisów zakupu takiego dokonać nie mogą.

Ustawa – LINK

Miasto Radlin zgłosiło do Wojewody Śląskiego, sygnalizując zapotrzebowanie na węgiel i wyrażając wolę dystrybucji węgla wśród naszych mieszkańców. Bez względu na różne opinie dotyczące samej idei sprzedaży, dobro mieszkańców i chęć pomocy w zakupie opału, są w tej materii dla nas najważniejsze.

W jaki sposób zakupić węgiel sprzedawany przez samorząd w Radlinie ?

 1. Złóż w Urzędzie Miasta wniosek o zakup węgla. Możesz to zrobić na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznie (skrzynka ePUAP, lub mail: wegiel@radlin.pl )
  Wniosek składany elektronicznie musi mieć kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty!

   

 2. Po weryfikacji wniosku na wskazany we wniosku numer telefonu i/lub adres e-mail zostanie przekazana informacja o wyniku weryfikacji

 3. Po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji, należy dokonać płatności na specjalny numer konta:

  16 8436 0003 0000 0026 8038 0059

  Uwaga: wpłaty dokonywane przed otrzymaniem pozytywnej weryfikacji nie będą uwzględniane!

 4. Po otrzymaniu płatności od mieszkańca, ponownie wyślemy sms i/lub e-mail o możliwości odbioru faktury.
  Faktura będzie niezbędna dla dokonania odbioru zakupionego węgla w miejscu jego składowania!
  Miejsce składowania węgla w Radlinie podamy przy przekazaniu mieszkańcowi faktury.

 5. Po odebraniu faktury, zorganizuj transport węgla do swojej posesji we własnym zakresie lub skorzystaj z transportu oferowanego przez skład (zorganizowanie transportu i opłata za tę usługę pozostaje po stronie mieszkańca)

 6. Skontaktuj się z firmą prowadzącą skład węgla w celu odbioru zakupionego paliwa.

Najważniejsze informacje na temat sprzedaży węgla przez samorządy:

 • Gmina będzie miała możliwość zakupu węgla od jednego ze wskazanych w przepisach podmiotu, który zajmuje się obrotem węgla
 • Węgiel będzie można sprzedać mieszkańcom w kwocie nieprzekraczającej 2000 zł
 • Mieszkaniec będzie mógł zakupić nie więcej niż 3 tony węgla, z podziałem na 1,5 tony w 2022 roku, oraz 1,5 tony na początku 2023 roku
 • Projekt ustawy wymienia cały szereg gospodarstw, które nie będą mogły zakupić węgla w ten sposób.

Co ważne, staramy się włączyć w ten proces środowisko lokalnych przedsiębiorców i już dziś czynimy rozeznanie w tym temacie, tak aby zakupiony węgiel mógł zostać sprowadzony i składowany na terenie naszego miasta – tak, aby koszty transportu do domostw już w Radlinie były dla mieszkańca jak najmniejsze.

Szanowni Państwo, przed radlińskim samorządem wielkie wyzwanie, związane z nową formą wspierania mieszkańców w możliwości nabycia węgla. Wierzymy, że wspólnie poradzimy sobie z tym zadaniem i przynajmniej w jakiejś części zaspokoimy zgłaszane potrzeby w zakresie opału.

Wersja utworzona

8 listopada 2022 o 17:05:35Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <h2>Szanowni Mieszkańcy !</h2>Dodano: <h2>Szanowni Mieszkańcy !</h2>
 Dodano: <p><b style="color: #595959; font-size: 1rem;">Informujemy, że Miasto Radlin przystępuje do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 1 stycznia 2023 r.</b></p><p> <strong>Przypominamy, że w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, określono zasady i warunki dystrybucji węgla przez samorządy i szczegóły dotyczące samego zakupu.<br />Wymienione są tak także grupy odbiorców uprawnionych do zakupu, jak również grupy, które w świetle przepisów zakupu takiego dokonać nie mogą. <br /></strong></ p><h3><em><a href="https:/ /dziennikustaw.gov.pl/DU/ 2022/2236">Ustawa - LINK</a></em></h3>
 Dodano: <img width="500" height="500" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/wegiel1-500x500.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/wegiel1-500x500.jpg 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/08/ wegiel1-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 02/wiosek-wegiel-2023.odt" role="button">
 Dodano: Pobierz wniosek (wersja edytowalna)
 Dodano: </a>
Skasowano: <h3><strong>Informujemy, że Miasto Radlin przystępuje do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.</strong></h3>Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 02/wiosek-wegiel-2023.pdf" role="button">
Skasowano: <strong>W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Ustawa określa zasady i warunki dystrybucji węgla przez samorządy i szczegóły dotyczące samego zakupu. Wymienia także grupy odbiorców uprawnionych do zakupu, jak również grupy, które w świetle przepisów zakupu takiego dokonać nie mogą. 
Skasowano: </strong> 
Skasowano: <h3><em><a href="https:/ /dziennikustaw.gov.pl/DU/ 2022/2236">Ustawa - LINK</a></em></h3> 
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/wegiel1-500x500.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/wegiel1-500x500.jpg 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/08/ wegiel1-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="500"> 
Skasowano: <strong>Miasto Radlin zgłosiło do Wojewody Śląskiego, sygnalizując zapotrzebowanie na węgiel i wyrażając wolę dystrybucji węgla wśród naszych mieszkańców. Bez względu na różne opinie dotyczące samej idei sprzedaży, dobro mieszkańców i chęć pomocy w zakupie opału, są w tej materii dla nas najważniejsze.</strong> 
Skasowano: <h3>W<strong> jaki sposób zakupić węgiel sprzedawany przez samorząd w Radlinie ? 
Skasowano: </strong></h3> 
Skasowano: <ol> 
Skasowano: <li>Złóż w Urzędzie Miasta wniosek o zakup węgla. Możesz to zrobić na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznie (skrzynka ePUAP, lub mail: <a href="mailto: wegiel@radlin.pl" >wegiel@radlin.pl</a> ) 
Skasowano: <strong><strong>Wniosek składany elektronicznie musi mieć kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty!</strong> </strong></li> 
Skasowano: <li>Po weryfikacji wniosku na wskazany we wniosku numer telefonu i/lub adres e-mail zostanie przekazana informacja o wyniku weryfikacji</li> 
Skasowano: <li><strong>Po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji</strong>, należy dokonać płatności na specjalny numer konta: 
Skasowano: <h4><strong>16 8436 0003 0000 0026 8038 0059 
Skasowano: </strong></h4> 
Skasowano: <strong>Uwaga: wpłaty dokonywane przed otrzymaniem pozytywnej weryfikacji nie będą uwzględniane! 
Skasowano: </strong></li> 
Skasowano: <li>Po otrzymaniu płatności od mieszkańca, ponownie wyślemy sms i/lub e-mail o możliwości odbioru faktury. 
Skasowano: <strong>Faktura będzie niezbędna dla dokonania odbioru zakupionego węgla w miejscu jego składowania! 
Skasowano: Miejsce składowania węgla w Radlinie podamy przy przekazaniu mieszkańcowi faktury. 
Skasowano: </strong><strong> </strong></li> 
Skasowano: <li>Po odebraniu faktury, zorganizuj transport węgla do swojej posesji we własnym zakresie lub skorzystaj z transportu oferowanego przez skład (zorganizowanie transportu i opłata za tę usługę pozostaje po stronie mieszkańca)</li> 
Skasowano: <li>Skontaktuj się z firmą prowadzącą skład węgla w celu odbioru zakupionego paliwa.</li> 
Skasowano: </ol> 
Skasowano: https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/10/ 311918447_883281312612676_ 8930845050273067061_n.mp4 
Skasowano: <strong>Najważniejsze informacje na temat sprzedaży węgla przez samorządy: 
Skasowano: </strong> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li> 
Skasowano: <h5><strong>Gmina będzie miała możliwość zakupu węgla od jednego ze wskazanych w przepisach podmiotu, który zajmuje się obrotem węgla</strong></h5> 
Skasowano: </li> 
Skasowano: <li> 
Skasowano: <h5><strong>Węgiel będzie można sprzedać mieszkańcom w kwocie nieprzekraczającej 2000 zł</strong></h5> 
Skasowano: </li> 
Skasowano: <li> 
Skasowano: <h5><strong>< strong>Mieszkaniec będzie mógł zakupić nie więcej niż 3 tony węgla, z podziałem na 1,5 tony w 2022 roku, oraz 1,5 tony na początku 2023 roku</strong> </strong></h5> 
Skasowano: </li> 
 Dodano: Pobierz wniosek (wersja PDF)
Skasowano: <li>Dodano: </a>
Skasowano: <h5><strong>Projekt ustawy wymienia cały szereg gospodarstw, które nie będą mogły zakupić węgla w ten sposób. </strong></h5> 
Skasowano: </li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <strong>Co ważne, staramy się włączyć w ten proces środowisko lokalnych przedsiębiorców i już dziś czynimy rozeznanie w tym temacie, tak aby zakupiony węgiel mógł zostać sprowadzony i składowany na terenie naszego miasta - tak, aby koszty transportu do domostw już w Radlinie były dla mieszkańca jak najmniejsze.</strong> 
 Dodano: <h3>W<strong> jaki sposób zakupić węgiel sprzedawany przez samorząd w Radlinie ? <br /></strong></ h3><ol><li>Złóż w Urzędzie Miasta wniosek o zakup węgla. Możesz to zrobić na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznie (skrzynka ePUAP, lub mail: <a href="mailto: wegiel@radlin.pl" >wegiel@radlin.pl</a> )<br /><strong><strong>Wniosek składany elektronicznie musi mieć kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty!</strong> </strong></li><li>Po weryfikacji wniosku na wskazany we wniosku numer telefonu i/lub adres e-mail zostanie przekazana informacja o wyniku weryfikacji</ li><li><strong>Po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji</strong>, należy dokonać płatności na specjalny numer konta:<br /><h4><strong>16 8436 0003 0000 0026 8038 0059<br /></strong></ h4><p><strong>Uwaga: wpłaty dokonywane przed otrzymaniem pozytywnej weryfikacji nie będą uwzględniane!<br /></strong></ p></li><li>Po otrzymaniu płatności od mieszkańca, ponownie wyślemy sms i/lub e-mail o możliwości odbioru faktury. <br /><strong><strong>Faktura będzie niezbędna dla dokonania odbioru zakupionego węgla w miejscu jego składowania!<br />Skład węgla dla mieszkańców Radlina:</strong> </strong><br /><h5><strong>TOMEX CENTRUM OPAŁU</strong><br /><strong>ul. Marklowicka 34c, Wodzisław Śląski </strong><br /></h5></li><li>Po odebraniu faktury, skontaktuje się z Tobą skład opału (Tomex Centrum Opału) w kwestii ustalenia daty odbioru węgla.<br /><br /></li><li>Zorganizuj transport węgla do swojej posesji we własnym zakresie, korzystając z usług lokalnych przedsiębiorców świadczących takie usługi </li></ol>
 Dodano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/elementor/thumbs/ wegiel1-pte656zkw4gc5b7d3ayewnl9w4jf1apxx8mkp6w9xc.jpg" title="węgiel(1)" alt="węgiel(1)" />
 Dodano: <p><strong>Najważniejsze informacje na temat sprzedaży węgla przez Radlin:<br /></strong></ p><ul><li><h5>Nasze miasto zakupuje węgiel  od jednego ze wskazanych w przepisach podmiotu, który zajmuje się obrotem węgla</h5></ li><li><h5>Węgiel jest sprzedawany dla mieszkańców Radlina w kwocie 1600 zł za tonę. </h5> </li><li><h5><strong style="font-size: 1.25rem;">Jeśli do 31 grudnia 2022 nie wykorzystaliśmy limitu 1,5 tony, lub jeśli zamówiliśmy do końca roku mniej niż 1,5 tony, wówczas składając zamówienie w 2023 roku, możemy zawnioskować także o węgiel z niewykorzystanego limitu z 2022 roku. </strong> </h5></li><li> <h5>Mieszkańcom Radlina sprzedawany jest węgiel eko-groszek (Chwałowice) oraz kostka (Marcel).</h5></li></ul>
Skasowano: <strong>Szanowni Państwo, przed radlińskim samorządem wielkie wyzwanie, związane z nową formą wspierania mieszkańców w możliwości nabycia węgla. Wierzymy, że wspólnie poradzimy sobie z tym zadaniem i przynajmniej w jakiejś części zaspokoimy zgłaszane potrzeby w zakresie opału.Dodano: <p><strong>Szanowni Państwo, przed radlińskim samorządem wielkie wyzwanie, związane z nową formą wspierania mieszkańców w możliwości nabycia węgla. Wierzymy, że wspólnie poradzimy sobie z tym zadaniem i przynajmniej w jakiejś części zaspokoimy zgłaszane potrzeby w zakresie opału. <br /></strong></p>
Skasowano: </strong> 
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.