Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 4 listopada 2022 o 11:03:10. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Szanowni Mieszkańcy!

Wiele zainteresowania w ostatnim czasie budzi temat sprzedaży węgla przez samorządy a właściwie projekt ustawy na mocy której samorządy gminne będą mogły pomóc mieszkańcom w zakupie węgla.

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Ustawa określa zasady i warunki dystrybucji węgla przez samorządy i szczegóły dotyczące samego zakupu. Wymienia także grupy odbiorców uprawnionych do zakupu, jak również grupy, które w świetle przepisów zakupu takiego dokonać nie mogą.

Ustawa – LINK

Miasto Radlin zgłosiło do Wojewody Śląskiego, sygnalizując zapotrzebowanie na węgiel i wyrażając wolę dystrybucji węgla wśród naszych mieszkańców. Bez względu na różne opinie dotyczące samej idei sprzedaży, dobro mieszkańców i chęć pomocy w zakupie opału, są w tej materii dla nas najważniejsze.

W jaki sposób zakupić węgiel sprzedawany przez samorząd w Radlinie ?

 1. Złóż w Urzędzie Miasta wniosek o zakup węgla. Możesz to zrobić na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznie (skrzynka ePUAP, lub mail)
  Wniosek składany elektronicznie musi mieć kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty!

 2. Po weryfikacji wniosku na wskazany we wniosku numer telefonu i adres e-mail zostanie przekazana informacja o wyniku weryfikacji

 3. Po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji, należy dokonać płatności na specjalny numer konta (numer podamy w najbliższym czasie)

 4. Po otrzymaniu płatności od mieszkańca, ponownie wyślemy sms i e-mail o możliwości odbioru faktury.
  Faktura będzie niezbędna dla dokonania odbioru zakupionego węgla w miejscu jego składowania!
  Miejsce składowania węgla w Radlinie podamy niebawem.

 5. Po odebraniu faktury, zorganizuj transport węgla do swojej posesji (zorganizowanie transportu i opłata za tę usługę pozostaje po stronie mieszkańca)

 6. Skontaktuj się z firmą prowadzącą skład węgla w celu odbioru zakupionego paliwa.

Najważniejsze informacje na temat sprzedaży węgla przez samorządy:

 • Gmina będzie miała możliwość zakupu węgla od jednego ze wskazanych w przepisach podmiotu, który zajmuje się obrotem węgla
 • Węgiel będzie można sprzedać mieszkańcom w kwocie nieprzekraczającej 2000 zł
 • Mieszkaniec będzie mógł zakupić nie więcej niż 3 tony węgla, z podziałem na 1,5 tony w 2022 roku, oraz 1,5 tony na początku 2023 roku
 • Projekt ustawy wymienia cały szereg gospodarstw, które nie będą mogły zakupić węgla w ten sposób.

Co ważne, staramy się włączyć w ten proces środowisko lokalnych przedsiębiorców i już dziś czynimy rozeznanie w tym temacie, tak aby zakupiony węgiel mógł zostać sprowadzony i składowany na terenie naszego miasta – tak, aby koszty transportu do domostw już w Radlinie były dla mieszkańca jak najmniejsze.

Szanowni Państwo, przed radlińskim samorządem wielkie wyzwanie, związane z nową formą wspierania mieszkańców w możliwości nabycia węgla. Wierzymy, że wspólnie poradzimy sobie z tym zadaniem i przynajmniej w jakiejś części zaspokoimy zgłaszane potrzeby w zakresie opału.

Wersja utworzona

4 listopada 2022 o 11:03:10Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <h2>Szanowni Mieszkańcy!</h2>Dodano: <h2>Szanowni Mieszkańcy !</h2>
Skasowano: <strong>Wiele zainteresowania w ostatnim czasie budzi temat sprzedaży węgla przez samorządy a właściwie projekt ustawy na mocy której samorządy gminne będą mogły pomóc mieszkańcom w zakupie węgla.</strong> 
Skasowano: <strong>W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Ustawa określa zasady i warunki dystrybucji węgla przez samorządy i szczegóły dotyczące samego zakupu. Wymienia także grupy odbiorców uprawnionych do zakupu, jak również grupy, które w świetle przepisów zakupu takiego dokonać nie mogą. 
Skasowano: </strong> 
Skasowano: <h3><em><a href="https:/ /dziennikustaw.gov.pl/DU/ 2022/2236">Ustawa - LINK</a></em></h3> 
 Dodano: <p><b style="color: #595959; font-size: 1rem;">Informujemy, że Miasto Radlin przystępuje do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 1 stycznia 2023 r.</b></p><p> <strong>Przypominamy, że w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, określono zasady i warunki dystrybucji węgla przez samorządy i szczegóły dotyczące samego zakupu.<br />Wymienione są tak także grupy odbiorców uprawnionych do zakupu, jak również grupy, które w świetle przepisów zakupu takiego dokonać nie mogą. <br /></strong></ p><h3><em><a href="https:/ /dziennikustaw.gov.pl/DU/ 2022/2236">Ustawa - LINK</a></em></h3>
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/wegiel1-500x500.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/wegiel1-500x500.jpg 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/08/ wegiel1-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="500">Dodano: <img width="500" height="500" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/wegiel1-500x500.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/wegiel1-500x500.jpg 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/08/ wegiel1-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />
Skasowano: <strong>Miasto Radlin zgłosiło do Wojewody Śląskiego, sygnalizując zapotrzebowanie na węgiel i wyrażając wolę dystrybucji węgla wśród naszych mieszkańców. Bez względu na różne opinie dotyczące samej idei sprzedaży, dobro mieszkańców i chęć pomocy w zakupie opału, są w tej materii dla nas najważniejsze.</strong> 
Skasowano: <h3>W<strong> jaki sposób zakupić węgiel sprzedawany przez samorząd w Radlinie ? 
Skasowano: </strong></h3> 
Skasowano: <ol> 
Skasowano: <li>Złóż w Urzędzie Miasta wniosek o zakup węgla. Możesz to zrobić na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznie (skrzynka ePUAP, lub mail) 
Skasowano: <strong>Wniosek składany elektronicznie musi mieć kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty! 
Skasowano: </strong><strong> </strong></li> 
Skasowano: <li>Po weryfikacji wniosku na wskazany we wniosku numer telefonu i adres e-mail zostanie przekazana informacja o wyniku weryfikacji</li> 
Skasowano: <li>Po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji, należy dokonać płatności na specjalny numer konta (numer podamy w najbliższym czasie)</li> 
Skasowano: <li>Po otrzymaniu płatności od mieszkańca, ponownie wyślemy sms i e-mail o możliwości odbioru faktury. 
Skasowano: <strong>Faktura będzie niezbędna dla dokonania odbioru zakupionego węgla w miejscu jego składowania! 
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 02/wiosek-wegiel-2023.odt" role="button">
Skasowano: Miejsce składowania węgla w Radlinie podamy niebawem.Dodano: Pobierz wniosek (wersja edytowalna)
Skasowano: </strong><strong> </strong></li> 
Skasowano: <li>Po odebraniu faktury, zorganizuj transport węgla do swojej posesji (zorganizowanie transportu i opłata za tę usługę pozostaje po stronie mieszkańca)</li> 
Skasowano: <li>Skontaktuj się z firmą prowadzącą skład węgla w celu odbioru zakupionego paliwa.</li> 
Skasowano: </ol> 
Skasowano: https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/10/ 311918447_883281312612676_ 8930845050273067061_n.mp4 
Skasowano: <strong>Najważniejsze informacje na temat sprzedaży węgla przez samorządy: 
Skasowano: </strong> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li> 
Skasowano: <h5><strong>Gmina będzie miała możliwość zakupu węgla od jednego ze wskazanych w przepisach podmiotu, który zajmuje się obrotem węgla</strong></h5> 
Skasowano: </li> 
Skasowano: <li> 
Skasowano: <h5><strong>Węgiel będzie można sprzedać mieszkańcom w kwocie nieprzekraczającej 2000 zł</strong></h5> 
Skasowano: </li> 
Skasowano: <li> 
Skasowano: <h5><strong>< strong>Mieszkaniec będzie mógł zakupić nie więcej niż 3 tony węgla, z podziałem na 1,5 tony w 2022 roku, oraz 1,5 tony na początku 2023 roku</strong> </strong></h5> 
Skasowano: </li>Dodano: </a>
Skasowano: <li> 
Skasowano: <h5><strong>Projekt ustawy wymienia cały szereg gospodarstw, które nie będą mogły zakupić węgla w ten sposób. </strong></h5> 
Skasowano: </li> 
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 02/wiosek-wegiel-2023.pdf" role="button">
 Dodano: Pobierz wniosek (wersja PDF)
Skasowano: </ul>Dodano: </a>
Skasowano: <strong>Co ważne, staramy się włączyć w ten proces środowisko lokalnych przedsiębiorców i już dziś czynimy rozeznanie w tym temacie, tak aby zakupiony węgiel mógł zostać sprowadzony i składowany na terenie naszego miasta - tak, aby koszty transportu do domostw już w Radlinie były dla mieszkańca jak najmniejsze.</strong> 
 Dodano: <h3>W<strong> jaki sposób zakupić węgiel sprzedawany przez samorząd w Radlinie ? <br /></strong></ h3><ol><li>Złóż w Urzędzie Miasta wniosek o zakup węgla. Możesz to zrobić na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznie (skrzynka ePUAP, lub mail: <a href="mailto: wegiel@radlin.pl" >wegiel@radlin.pl</a> )<br /><strong><strong>Wniosek składany elektronicznie musi mieć kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty!</strong> </strong></li><li>Po weryfikacji wniosku na wskazany we wniosku numer telefonu i/lub adres e-mail zostanie przekazana informacja o wyniku weryfikacji</ li><li><strong>Po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji</strong>, należy dokonać płatności na specjalny numer konta:<br /><h4><strong>16 8436 0003 0000 0026 8038 0059<br /></strong></ h4><p><strong>Uwaga: wpłaty dokonywane przed otrzymaniem pozytywnej weryfikacji nie będą uwzględniane!<br /></strong></ p></li><li>Po otrzymaniu płatności od mieszkańca, ponownie wyślemy sms i/lub e-mail o możliwości odbioru faktury. <br /><strong><strong>Faktura będzie niezbędna dla dokonania odbioru zakupionego węgla w miejscu jego składowania!<br />Skład węgla dla mieszkańców Radlina:</strong> </strong><br /><h5><strong>TOMEX CENTRUM OPAŁU</strong><br /><strong>ul. Marklowicka 34c, Wodzisław Śląski </strong><br /></h5></li><li>Po odebraniu faktury, skontaktuje się z Tobą skład opału (Tomex Centrum Opału) w kwestii ustalenia daty odbioru węgla.<br /><br /></li><li>Zorganizuj transport węgla do swojej posesji we własnym zakresie, korzystając z usług lokalnych przedsiębiorców świadczących takie usługi </li></ol>
 Dodano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/elementor/thumbs/ wegiel1-pte656zkw4gc5b7d3ayewnl9w4jf1apxx8mkp6w9xc.jpg" title="węgiel(1)" alt="węgiel(1)" />
 Dodano: <p><strong>Najważniejsze informacje na temat sprzedaży węgla przez Radlin:<br /></strong></ p><ul><li><h5>Nasze miasto zakupuje węgiel  od jednego ze wskazanych w przepisach podmiotu, który zajmuje się obrotem węgla</h5></ li><li><h5>Węgiel jest sprzedawany dla mieszkańców Radlina w kwocie 1600 zł za tonę. </h5> </li><li><h5><strong style="font-size: 1.25rem;">Jeśli do 31 grudnia 2022 nie wykorzystaliśmy limitu 1,5 tony, lub jeśli zamówiliśmy do końca roku mniej niż 1,5 tony, wówczas składając zamówienie w 2023 roku, możemy zawnioskować także o węgiel z niewykorzystanego limitu z 2022 roku. </strong> </h5></li><li> <h5>Mieszkańcom Radlina sprzedawany jest węgiel eko-groszek (Chwałowice) oraz kostka (Marcel).</h5></li></ul>
Skasowano: <strong>Szanowni Państwo, przed radlińskim samorządem wielkie wyzwanie, związane z nową formą wspierania mieszkańców w możliwości nabycia węgla. Wierzymy, że wspólnie poradzimy sobie z tym zadaniem i przynajmniej w jakiejś części zaspokoimy zgłaszane potrzeby w zakresie opału.Dodano: <p><strong>Szanowni Państwo, przed radlińskim samorządem wielkie wyzwanie, związane z nową formą wspierania mieszkańców w możliwości nabycia węgla. Wierzymy, że wspólnie poradzimy sobie z tym zadaniem i przynajmniej w jakiejś części zaspokoimy zgłaszane potrzeby w zakresie opału. <br /></strong></p>
Skasowano: </strong> 
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.