Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 26 października 2022 o 08:20:17. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Szanowni Mieszkańcy

Wiele zainteresowania w ostatnim czasie budzi temat sprzedaży węgla przez samorządy a właściwie projekt ustawy na mocy której samorządy gminne będą mogły pomóc mieszkańcom w zakupie węgla.
Przepisy tej ustawy jeszcze nie weszły w życie – są dopiero procedowane a my bazujemy w tym momencie na projekcie ustawy, który ostatecznie może przybrać inną formę, w zależności od prac komisji w parlamencie i ostatecznego głosowania nad gotową ustawą. Nie wiemy zatem jakie będą dalsze losy projektu.

Nie mniej postanowiliśmy przygotować się do tego nowego dla radlińskiego samorządu zadania. Bez względu na różne opinie dotyczące zarówno samej formy sprzedaży węgla przez samorządy, dobro mieszkańców i chęć pomocy w zakupie opału, jest w tej materii dla nas najważniejsza.

Gmina będzie miała możliwość zakupu węgla od jednego ze wskazanych w przepisach podmiotu, który zajmuje się obrotem węgla

Węgiel będzie można sprzedać mieszkańcom w kwocie nieprzekraczającej 2000 zł za tonę.

Mieszkaniec będzie mógł kupić nie więcej niż 3 tony, z podziałem na 1,5 tony w roku 2022 oraz kolejne 1,5 tony w 2023 roku.

Wersja utworzona

26 października 2022 o 08:20:17Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>Szanowni Mieszkańcy</p>Dodano: <h2>Szanowni Mieszkańcy !</h2>
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>Wiele zainteresowania w ostatnim czasie budzi temat sprzedaży węgla przez samorządy a właściwie projekt ustawy na mocy której samorządy gminne będą mogły pomóc mieszkańcom w zakupie węgla. <br>Przepisy tej ustawy jeszcze nie weszły w życie - są dopiero procedowane a my bazujemy w tym momencie na projekcie ustawy, który ostatecznie może przybrać inną formę, w zależności od prac komisji w parlamencie i ostatecznego głosowania nad gotową ustawą. Nie wiemy zatem jakie będą dalsze losy projektu.<br><br>Nie mniej postanowiliśmy przygotować się do tego nowego dla radlińskiego samorządu zadania. Bez względu na różne opinie dotyczące zarówno samej formy sprzedaży węgla przez samorządy, dobro mieszkańców i chęć pomocy w zakupie opału, jest w tej materii dla nas najważniejsza.</p>Dodano: <p><b style="color: #595959; font-size: 1rem;">Informujemy, że Miasto Radlin przystępuje do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 1 stycznia 2023 r.</b></p><p> <strong>Przypominamy, że w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, określono zasady i warunki dystrybucji węgla przez samorządy i szczegóły dotyczące samego zakupu.<br />Wymienione są tak także grupy odbiorców uprawnionych do zakupu, jak również grupy, które w świetle przepisów zakupu takiego dokonać nie mogą. <br /></strong></ p><h3><em><a href="https:/ /dziennikustaw.gov.pl/DU/ 2022/2236">Ustawa - LINK</a></em></h3>
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>Gmina będzie miała możliwość zakupu węgla od jednego ze wskazanych w przepisach podmiotu, który zajmuje się obrotem węgla</p> 
 Dodano: <img width="500" height="500" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/wegiel1-500x500.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/wegiel1-500x500.jpg 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/08/ wegiel1-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 02/wiosek-wegiel-2023.odt" role="button">
 Dodano: Pobierz wniosek (wersja edytowalna)
 Dodano: </a>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 02/wiosek-wegiel-2023.pdf" role="button">
 Dodano: Pobierz wniosek (wersja PDF)
Skasowano: <!-- /wp:paragraph -->Dodano: </a>
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>Węgiel będzie można sprzedać mieszkańcom w kwocie nieprzekraczającej 2000 zł za tonę. </p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>Mieszkaniec będzie mógł kupić nie więcej niż 3 tony, z podziałem na 1,5 tony w roku 2022 oraz kolejne 1,5 tony w 2023 roku.</p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
 Dodano: <h3>W<strong> jaki sposób zakupić węgiel sprzedawany przez samorząd w Radlinie ? <br /></strong></ h3><ol><li>Złóż w Urzędzie Miasta wniosek o zakup węgla. Możesz to zrobić na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznie (skrzynka ePUAP, lub mail: <a href="mailto: wegiel@radlin.pl" >wegiel@radlin.pl</a> )<br /><strong><strong>Wniosek składany elektronicznie musi mieć kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty!</strong> </strong></li><li>Po weryfikacji wniosku na wskazany we wniosku numer telefonu i/lub adres e-mail zostanie przekazana informacja o wyniku weryfikacji</ li><li><strong>Po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji</strong>, należy dokonać płatności na specjalny numer konta:<br /><h4><strong>16 8436 0003 0000 0026 8038 0059<br /></strong></ h4><p><strong>Uwaga: wpłaty dokonywane przed otrzymaniem pozytywnej weryfikacji nie będą uwzględniane!<br /></strong></ p></li><li>Po otrzymaniu płatności od mieszkańca, ponownie wyślemy sms i/lub e-mail o możliwości odbioru faktury. <br /><strong><strong>Faktura będzie niezbędna dla dokonania odbioru zakupionego węgla w miejscu jego składowania!<br />Skład węgla dla mieszkańców Radlina:</strong> </strong><br /><h5><strong>TOMEX CENTRUM OPAŁU</strong><br /><strong>ul. Marklowicka 34c, Wodzisław Śląski </strong><br /></h5></li><li>Po odebraniu faktury, skontaktuje się z Tobą skład opału (Tomex Centrum Opału) w kwestii ustalenia daty odbioru węgla.<br /><br /></li><li>Zorganizuj transport węgla do swojej posesji we własnym zakresie, korzystając z usług lokalnych przedsiębiorców świadczących takie usługi </li></ol>
 Dodano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/elementor/thumbs/ wegiel1-pte656zkw4gc5b7d3ayewnl9w4jf1apxx8mkp6w9xc.jpg" title="węgiel(1)" alt="węgiel(1)" />
 Dodano: <p><strong>Najważniejsze informacje na temat sprzedaży węgla przez Radlin:<br /></strong></ p><ul><li><h5>Nasze miasto zakupuje węgiel  od jednego ze wskazanych w przepisach podmiotu, który zajmuje się obrotem węgla</h5></ li><li><h5>Węgiel jest sprzedawany dla mieszkańców Radlina w kwocie 1600 zł za tonę. </h5> </li><li><h5><strong style="font-size: 1.25rem;">Jeśli do 31 grudnia 2022 nie wykorzystaliśmy limitu 1,5 tony, lub jeśli zamówiliśmy do końca roku mniej niż 1,5 tony, wówczas składając zamówienie w 2023 roku, możemy zawnioskować także o węgiel z niewykorzystanego limitu z 2022 roku. </strong> </h5></li><li> <h5>Mieszkańcom Radlina sprzedawany jest węgiel eko-groszek (Chwałowice) oraz kostka (Marcel).</h5></li></ul>
 Dodano: <p><strong>Szanowni Państwo, przed radlińskim samorządem wielkie wyzwanie, związane z nową formą wspierania mieszkańców w możliwości nabycia węgla. Wierzymy, że wspólnie poradzimy sobie z tym zadaniem i przynajmniej w jakiejś części zaspokoimy zgłaszane potrzeby w zakresie opału. <br /></strong></p>
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.