Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 28 grudnia 2020 o 13:19:41. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Miło nam zakomunikować, że Miasto Radlin otrzymało ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowanie w kwocie 4 500 000 zł !
Pieniądze te zostaną przeznaczone na wsparcie dwóch, kluczowych dla miasta inwestycji, tj:

  • Projekt pn. „WIADUKT MARIACKA- przebudowa wiaduktu ” (dofinansowanie w kwocie: 1 500 000 zł)
  • Projekt pn. „ŻŁOBEK W RADLINIE” – (dofinansowanie w kwocie 3 000 000 zł)

Projekt pn. „WIADUKT MARIACKA- przebudowa wiaduktu „ zakłada kompleksowy remont, polegający na postawieniu zupełnie nowego obiektu mostowego na ul. Mariackiej w Radlinie, nad torami kolejowymi relacji Katowice-Bohumin (CZ). Remont stał się koniecznością z uwagi na pogarszający się stan techniczny wiaduktu. Prace są już realizowane a przewidywana data zakończenia inwestycji to wiosna 2021 roku.

Szczegóły techniczne dotyczące budowy nowego wiaduktu w Radlinie znajdą Państwo na podstronie http://miasto.radlin.pl/wiadukt

Projekt pn. „ŻŁOBEK W RADLINIE” to odpowiedź na wiele zgłaszanych uwag i sugestii ze strony mieszkańców. Polegać będzie na zaadaptowaniu zabytkowego budynku (w typie tradycyjnego górnośląskiego „familoku”) przy ul. Makuszyńskiego na potrzeby nowoczesnego żłobku, przystosowanego m.in dla niepełnosprawnych, ze sporą ilością zieleni wokół.
Będzie to pierwszy żłobek, który zafunkcjonuje w Radlinie a przy okazji szansa na „drugie życie” ciekawego budynku w mieście.

W ramach zadania budowy żłobka w Radlinie zakłada się adaptację budynku przy ul. Makuszyńskiego na cele publiczne, dostosowanie go do potrzeb technologicznych stawianych żłobkom. Planuje się utworzenie dwóch sal dla dzieci
Pierwsze piętro będzie się składało z jednej mniejszej sali i małej kuchni. Oprócz tego budynek ma zostać wyposażony w windę i WC dla niepełnosprawnych oraz wózkownię.


Budynek przyszłego żłobka to przykład zabytkowej architektury Górnego Śląska (fot. UM)


Wersja utworzona

28 grudnia 2020 o 13:19:41Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <!-- wp:image {"id":30177," sizeSlug":"large"} -->Bez zmian: <!-- wp:image {"id":30177," sizeSlug":"large"} -->
Bez zmian: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/znaki_strona_ www-1024x341.png" alt="" class="wp-image- 30177"/></figure>Bez zmian: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/znaki_strona_ www-1024x341.png" alt="" class="wp-image- 30177"/></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:image -->Bez zmian: <!-- /wp:image -->
Skasowano: <!-- wp:gallery {"ids":[30173]} --> 
Skasowano: <figure class="wp-block-gallery columns-1 is-cropped"><ul class="blocks- gallery-grid"><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/radlin-dofinansowanie- RFIL_1-1024x727.jpg" alt="" data-id="30173" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ radlin-dofinansowanie-RFIL_ 1-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/attachment/ radlin-dofinansowanie-rfil-1/" class="wp-image- 30173"/></figure> </li></ul></figure> 
Skasowano: <!-- /wp:gallery --> 
Skasowano: Dodano:
Skasowano: <p>Miło nam zakomunikować, że Miasto Radlin otrzymało ze środków <a href="https:/ /www.gov.pl/web/ premier/rzadowy- fundusz-inwestycji- lokalnych">Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</a> dofinansowanie w kwocie <strong>4 500 000 zł ! </strong><br>Pieniądze te zostaną przeznaczone na wsparcie dwóch, kluczowych dla miasta inwestycji, tj:</p>Dodano: <p>Miło nam zakomunikować, że Miasto Radlin otrzymało środki z <a href="https:/ /www.gov.pl/web/ premier/rzadowy- fundusz-inwestycji- lokalnych">Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</a> <br>Pieniądze te zostaną przeznaczone na wsparcie dwóch, kluczowych dla miasta inwestycji, tj:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:list -->Bez zmian: <!-- wp:list -->
Skasowano: <ul><li><strong>Projekt pn. "WIADUKT MARIACKA- przebudowa wiaduktu " (dofinansowanie w kwocie: 1 500 000)</strong> </li><li><strong>Projekt pn. "ŻŁOBEK W RADLINIE" - (dofinansowanie w kwocie 3 000 000 zł)</strong></li></ul>Dodano: <ul><li><strong>Projekt pn. "WIADUKT MARIACKA- przebudowa wiaduktu " (dofinansowanie w kwocie: <strong>2 889 198,00 zł</strong>) </strong></li> <li><strong>Projekt pn. "ŻŁOBEK W RADLINIE" - (dofinansowanie w kwocie 3 000 000 zł)</strong> </li><li></li></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list -->Bez zmian: <!-- /wp:list -->
 Dodano: <!-- wp:heading -->
 Dodano: <h2><strong>Projekt pn. "WIADUKT MARIACKA- przebudowa wiaduktu "</strong></h2>
 Dodano: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><strong>Projekt pn. "WIADUKT MARIACKA- przebudowa wiaduktu "</strong> zakłada kompleksowy remont, polegający na postawieniu zupełnie nowego obiektu mostowego na ul. Mariackiej w Radlinie, nad torami kolejowymi relacji Katowice-Bohumin (CZ). Remont stał się koniecznością z uwagi na pogarszający się stan techniczny wiaduktu. Prace są już realizowane a przewidywana data zakończenia inwestycji to wiosna 2021 roku. </p>Dodano: <p>Projekt zakładał kompleksowy remont, polegający na postawieniu zupełnie nowego obiektu mostowego na ul. Mariackiej w Radlinie, nad torami kolejowymi relacji Katowice-Bohumin (CZ). Remont stał się koniecznością z uwagi na pogarszający się stan techniczny wiaduktu.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>Szczegóły techniczne dotyczące budowy nowego wiaduktu w Radlinie znajdą Państwo na podstronie <a href="http:// miasto.radlin.pl/wiadukt" >http://miasto.radlin.pl/ wiadukt</a></p>Dodano: <p>Szczegóły techniczne dotyczące budowy nowego wiaduktu w Radlinie znajdą Państwo na podstronie <a href="http:// miasto.radlin.pl/wiadukt" >http://miasto.radlin.pl/ wiaduk</a></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Skasowano: <!-- wp:gallery {"ids":[30122,30116,30115,30114,30113]} -->Dodano: <!-- wp:gallery {"ids":[33177,33176,33175]," linkTo":"none"} -->
Skasowano: <figure class="wp-block-gallery columns-3 is-cropped"><ul class="blocks- gallery-grid"><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/DJI_0819- 1024x576.jpg" alt="" data-id="30122" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ DJI_0819.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/dzieje- sie-montaz-nowych- belek-nosnych- na-wiadukcie- film-foto/attachment/ dji-0819-2/" class="wp-image- 30122"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/DJI_0827- 1024x767.jpeg" alt="" data-id="30116" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ DJI_0827-scaled.jpeg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0827/" class="wp-image- 30116"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/DJI_0825- 1024x767.jpeg" alt="" data-id="30115" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ DJI_0825-scaled.jpeg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0825/" class="wp-image- 30115"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/DJI_0819- 1024x767.jpeg" alt="" data-id="30114" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ DJI_0819-scaled.jpeg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0819/" class="wp-image- 30114"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/DJI_0804- 1024x767.jpeg" alt="" data-id="30113" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ DJI_0804-scaled.jpeg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0804/" class="wp-image- 30113"/></figure> </li></ul></figure>Dodano: <figure class="wp-block-gallery columns-3 is-cropped"><ul class="blocks- gallery-grid"><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/wiadukt3.png" alt="" data-id="33177" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ wiadukt3.png" data-link="https: //miasto.radlin.pl/projekty- rp/attachment/ wiadukt3-4/" class="wp-image- 33177"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/wiadukt2.png" alt="" data-id="33176" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ wiadukt2.png" data-link="https: //miasto.radlin.pl/projekty- rp/attachment/ wiadukt2-3/" class="wp-image- 33176"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/wiadukt1.png" alt="" data-id="33175" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ wiadukt1.png" data-link="https: //miasto.radlin.pl/projekty- rp/attachment/ wiadukt1-4/" class="wp-image- 33175"/></figure> </li></ul></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:gallery -->Bez zmian: <!-- /wp:gallery -->
Skasowano: <!-- wp:core-embed/youtube {"url":"https: //www.youtube.com/watch?v= XdJrXl-2IKA"," type":"video" ,"providerNameSlug":"youtube" ,"className": "wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"} --> 
Skasowano: <figure class="wp-block- embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block- embed__wrapper"> 
Skasowano: https://www.youtube.com/ watch?v=XdJrXl-2IKA 
Skasowano: </div></figure> 
Skasowano: <!-- /wp:core-embed/youtube --> 
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:heading -->
 Dodano: <h2><strong>Projekt pn. "ŻŁOBEK W RADLINIE" </strong></h2>
 Dodano: <!-- /wp:heading -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><strong>Projekt pn. "ŻŁOBEK W RADLINIE" </strong>to odpowiedź na wiele zgłaszanych uwag i sugestii ze strony mieszkańców. Polegać będzie na zaadaptowaniu zabytkowego budynku (w typie tradycyjnego górnośląskiego "familoku") przy ul. Makuszyńskiego na potrzeby nowoczesnego żłobku, przystosowanego m.in dla niepełnosprawnych, ze sporą ilością zieleni wokół.<br>Będzie to pierwszy żłobek, który zafunkcjonuje w Radlinie a przy okazji szansa na "drugie życie" ciekawego budynku w mieście.</p>Dodano: <p>Budowa żłobka w Radlinie to odpowiedź na wiele zgłaszanych uwag i sugestii ze strony mieszkańców. Polegać będzie na zaadaptowaniu zabytkowego budynku (w typie tradycyjnego górnośląskiego "familoku") przy ul. Makuszyńskiego na potrzeby nowoczesnego żłobku, przystosowanego m.in dla niepełnosprawnych, ze sporą ilością zieleni wokół.<br>Będzie to pierwszy żłobek, który zafunkcjonuje w Radlinie a przy okazji szansa na "drugie życie" ciekawego budynku w mieście.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>W ramach zadania budowy żłobka w Radlinie zakłada się adaptację budynku przy ul. Makuszyńskiego na cele publiczne, dostosowanie go do potrzeb technologicznych stawianych żłobkom. Planuje się utworzenie dwóch sal dla dzieci<br>Pierwsze piętro będzie się składało z jednej mniejszej sali i małej kuchni. Oprócz tego budynek ma zostać wyposażony w windę i WC dla niepełnosprawnych oraz wózkownię.</p>Bez zmian: <p>W ramach zadania budowy żłobka w Radlinie zakłada się adaptację budynku przy ul. Makuszyńskiego na cele publiczne, dostosowanie go do potrzeb technologicznych stawianych żłobkom. Planuje się utworzenie dwóch sal dla dzieci<br>Pierwsze piętro będzie się składało z jednej mniejszej sali i małej kuchni. Oprócz tego budynek ma zostać wyposażony w windę i WC dla niepełnosprawnych oraz wózkownię.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><br></p>Bez zmian: <p><br></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p></p>Bez zmian: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:image {"id":30176," sizeSlug":"large"} -->Bez zmian: <!-- wp:image {"id":30176," sizeSlug":"large"} -->
Bez zmian: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/budynek-przyszłego- żłobka-1-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image- 30176"/><figcaption> <strong>Budynek przyszłego żłobka to przykład zabytkowej architektury Górnego Śląska (fot. UM) </strong></figcaption></figure>Bez zmian: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/budynek-przyszłego- żłobka-1-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image- 30176"/><figcaption> <strong>Budynek przyszłego żłobka to przykład zabytkowej architektury Górnego Śląska (fot. UM) </strong></figcaption></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:image -->Bez zmian: <!-- /wp:image -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><br></p>Bez zmian: <p><br></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p></p>Bez zmian: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p></p>Bez zmian: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.