Miło nam zakomunikować, że Miasto Radlin otrzymało ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowanie w kwocie 4 500 000 zł !
Pieniądze te zostaną przeznaczone na wsparcie dwóch, kluczowych dla miasta inwestycji, tj:

  • Projekt pn. „WIADUKT MARIACKA- przebudowa wiaduktu ” (dofinansowanie w kwocie: 1 500 000 zł)
  • Projekt pn. „ŻŁOBEK W RADLINIE” – (dofinansowanie w kwocie 3 000 000 zł)

Projekt pn. „WIADUKT MARIACKA- przebudowa wiaduktu „ zakłada kompleksowy remont, polegający na postawieniu zupełnie nowego obiektu mostowego na ul. Mariackiej w Radlinie, nad torami kolejowymi relacji Katowice-Bohumin (CZ). Remont stał się koniecznością z uwagi na pogarszający się stan techniczny wiaduktu. Prace są już realizowane a przewidywana data zakończenia inwestycji to wiosna 2021 roku.

Szczegóły techniczne dotyczące budowy nowego wiaduktu w Radlinie znajdą Państwo na podstronie http://miasto.radlin.pl/wiadukt

Projekt pn. „ŻŁOBEK W RADLINIE” to odpowiedź na wiele zgłaszanych uwag i sugestii ze strony mieszkańców. Polegać będzie na zaadaptowaniu zabytkowego budynku (w typie tradycyjnego górnośląskiego „familoku”) przy ul. Makuszyńskiego na potrzeby nowoczesnego żłobku, przystosowanego m.in dla niepełnosprawnych, ze sporą ilością zieleni wokół.
Będzie to pierwszy żłobek, który zafunkcjonuje w Radlinie a przy okazji szansa na „drugie życie” ciekawego budynku w mieście.

W ramach zadania budowy żłobka w Radlinie zakłada się adaptację budynku przy ul. Makuszyńskiego na cele publiczne, dostosowanie go do potrzeb technologicznych stawianych żłobkom. Planuje się utworzenie dwóch sal dla dzieci
Pierwsze piętro będzie się składało z jednej mniejszej sali i małej kuchni. Oprócz tego budynek ma zostać wyposażony w windę i WC dla niepełnosprawnych oraz wózkownię.


Budynek przyszłego żłobka to przykład zabytkowej architektury Górnego Śląska (fot. UM)