Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 28 grudnia 2020 o 12:56:34. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wersja utworzona

28 grudnia 2020 o 12:56:34Aktualna wersja
Treść
 Dodano: <!-- wp:image {"id":30177," sizeSlug":"large"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/znaki_strona_ www-1024x341.png" alt="" class="wp-image- 30177"/></figure>
 Dodano: <!-- /wp:image -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Miło nam zakomunikować, że Miasto Radlin otrzymało środki z <a href="https:/ /www.gov.pl/web/ premier/rzadowy- fundusz-inwestycji- lokalnych">Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</a> <br>Pieniądze te zostaną przeznaczone na wsparcie dwóch, kluczowych dla miasta inwestycji, tj:</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:list -->
 Dodano: <ul><li><strong>Projekt pn. "WIADUKT MARIACKA- przebudowa wiaduktu " (dofinansowanie w kwocie: <strong>2 889 198,00 zł</strong>) </strong></li> <li><strong>Projekt pn. "ŻŁOBEK W RADLINIE" - (dofinansowanie w kwocie 3 000 000 zł)</strong> </li><li></li></ul>
 Dodano: <!-- /wp:list -->
Skasowano: <!-- wp:gallery {"ids":[30173]} -->Dodano: <!-- wp:heading -->
Skasowano: <figure class="wp-block-gallery columns-1 is-cropped"><ul class="blocks- gallery-grid"><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/radlin-dofinansowanie- RFIL_1-1024x727.jpg" alt="" data-id="30173" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ radlin-dofinansowanie-RFIL_ 1-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/attachment/ radlin-dofinansowanie-rfil-1/" class="wp-image- 30173"/></figure> </li></ul></figure> 
 Dodano: <h2><strong>Projekt pn. "WIADUKT MARIACKA- przebudowa wiaduktu "</strong></h2>
 Dodano: <!-- /wp:heading -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Projekt zakładał kompleksowy remont, polegający na postawieniu zupełnie nowego obiektu mostowego na ul. Mariackiej w Radlinie, nad torami kolejowymi relacji Katowice-Bohumin (CZ). Remont stał się koniecznością z uwagi na pogarszający się stan techniczny wiaduktu.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Szczegóły techniczne dotyczące budowy nowego wiaduktu w Radlinie znajdą Państwo na podstronie <a href="http:// miasto.radlin.pl/wiadukt" >http://miasto.radlin.pl/ wiaduk</a></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:gallery {"ids":[33177,33176,33175]," linkTo":"none"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-gallery columns-3 is-cropped"><ul class="blocks- gallery-grid"><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/wiadukt3.png" alt="" data-id="33177" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ wiadukt3.png" data-link="https: //miasto.radlin.pl/projekty- rp/attachment/ wiadukt3-4/" class="wp-image- 33177"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/wiadukt2.png" alt="" data-id="33176" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ wiadukt2.png" data-link="https: //miasto.radlin.pl/projekty- rp/attachment/ wiadukt2-3/" class="wp-image- 33176"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/wiadukt1.png" alt="" data-id="33175" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ wiadukt1.png" data-link="https: //miasto.radlin.pl/projekty- rp/attachment/ wiadukt1-4/" class="wp-image- 33175"/></figure> </li></ul></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:gallery -->Bez zmian: <!-- /wp:gallery -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:heading -->
 Dodano: <h2><strong>Projekt pn. "ŻŁOBEK W RADLINIE" </strong></h2>
 Dodano: <!-- /wp:heading -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Budowa żłobka w Radlinie to odpowiedź na wiele zgłaszanych uwag i sugestii ze strony mieszkańców. Polegać będzie na zaadaptowaniu zabytkowego budynku (w typie tradycyjnego górnośląskiego "familoku") przy ul. Makuszyńskiego na potrzeby nowoczesnego żłobku, przystosowanego m.in dla niepełnosprawnych, ze sporą ilością zieleni wokół.<br>Będzie to pierwszy żłobek, który zafunkcjonuje w Radlinie a przy okazji szansa na "drugie życie" ciekawego budynku w mieście.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>W ramach zadania budowy żłobka w Radlinie zakłada się adaptację budynku przy ul. Makuszyńskiego na cele publiczne, dostosowanie go do potrzeb technologicznych stawianych żłobkom. Planuje się utworzenie dwóch sal dla dzieci<br>Pierwsze piętro będzie się składało z jednej mniejszej sali i małej kuchni. Oprócz tego budynek ma zostać wyposażony w windę i WC dla niepełnosprawnych oraz wózkownię.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p><br></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:image {"id":30176," sizeSlug":"large"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/budynek-przyszłego- żłobka-1-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image- 30176"/><figcaption> <strong>Budynek przyszłego żłobka to przykład zabytkowej architektury Górnego Śląska (fot. UM) </strong></figcaption></figure>
 Dodano: <!-- /wp:image -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p><br></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.