Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 14 maja 2021 o 11:20:39. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wersja utworzona

14 maja 2021 o 11:20:39Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/RAPORT-za- 2018-r.1.pdf">RAPORT za 2018</a></li> 
Skasowano: <li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/RAPORT-za- 2019.pdf">RAPORT za 2019</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/RAPORT-za- 2020-1.pdf">RAPORT za 2020</a></li>Dodano: <ul><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/RAPORT-za- 2018-r.1.pdf">RAPORT za 2018</a></li><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/RAPORT-za- 2019.pdf">RAPORT za 2019</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/RAPORT-za- 2020.pdf">RAPORT za 2020</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 03/RAPORT-2021.pdf">RAPORT za 2021</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/Raport-o- stanie-miasta- 2022.pdf">RAPORT za 2022</a></li></ul>
Skasowano: </ul> 
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:36
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.