Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 2 lipca 2020 o 14:45:09. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 2 lipca 2020 o 14:45:09. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wersja utworzona

2 lipca 2020 o 14:45:09Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/RAPORT-za- 2018-r.1.pdf">RAPORT za 2018</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/RAPORT-za- 2019.pdf">RAPORT za 2019</a></li> </ul>Dodano: <ul><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/RAPORT-za- 2018-r.1.pdf">RAPORT za 2018</a></li><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/RAPORT-za- 2019.pdf">RAPORT za 2019</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/RAPORT-za- 2020.pdf">RAPORT za 2020</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 03/RAPORT-2021.pdf">RAPORT za 2021</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wpcontent/ uploads/2023/ 05/Raport-o- stanie-miasta- 2022.pdf">RAPORT za 2022</a></li> <li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/Raport-2023- 2.pdf">RAPORT za 2023</a></strong></li></ul>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:36
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Wersja utworzona

2 lipca 2020 o 14:45:09Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/RAPORT-za- 2018-r.1.pdf">RAPORT za 2018</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/RAPORT-za- 2019.pdf">RAPORT za 2019</a></li> </ul>Dodano: <ul><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/RAPORT-za- 2018-r.1.pdf">RAPORT za 2018</a></li><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/RAPORT-za- 2019.pdf">RAPORT za 2019</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/RAPORT-za- 2020.pdf">RAPORT za 2020</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 03/RAPORT-2021.pdf">RAPORT za 2021</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/Raport-o- stanie-miasta- 2022.pdf">RAPORT za 2022</a></li> <li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/Raport-2023- 2.pdf">RAPORT za 2023</a></strong></li></ul>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:36
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.