Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 1 grudnia 2020 o 13:21:07. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Miasto Radlin pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Radlin, miasto z sercem, dla przedszkolaka”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Priorytet XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 – Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.2 – Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT.

Beneficjentem jest Miasto Radlin, a projekt będzie realizował Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (MZOPO) w Radlinie.
Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości do edukacji przedszkolnej w Radlinie, poprzez : utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, wydłużenie czasu pracy przedszkoli, wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli, wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 roku.

Zajęcia będą realizowane w niżej wymienionych przedszkolach i specjalnościach. Usługi będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00, w dni zajęć przedszkolnych. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 • Utworzenie oddziału przedszkolnego integracyjnego – grupa 20 dzieci w tym 4 osoby niepełnosprawne;
 • Utworzenie oddziału przedszkolnego integracyjnego– grupa 8 dzieci, w tym 4 dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera;
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dla 5 dzieci w wymiarze 2 godzin tygodniowo na dziecko;
 • Dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w formie zajęć gimnastyki korekcyjnej – dla 4 grup (grupa ok.10 dzieci) w wymiarze 1 godz./ tydz./grupę;
 • Dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w formie zajęć tanecznych – dla 3 grup (grupa do 25 dzieci) w wymiarze 2 godz./tydz./grupę
 • Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne w formie zajęć teatralnych – dla 3 grup (grupa do 25 dzieci) w wymiarze 2 godz./tydz./grupę
 • Doskonalenie pracy nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi z dysfunkcjami – zdobycie kwalifikacji z zakresie terapii integracji sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej
 • Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi poza oddziałami integracyjnymi – 5 dzieci, w wymiarze 2 godz./tydz./dziecko.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci wychowankowie i nauczyciele następujących przedszkoli w Radlinie:

 • Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie ul. Rymera 170a;
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Radlinie ul. Mielęckiego 13;
 • Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli w Radlinie ul. Mariacka 1.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zasady naboru uczestników do udziału w projekcie określa regulamin rekrutacji i udziału w projekcie, dostępny na stronie internetowej Miasta Radlin w zakładce Projekt “Radlin miasto z serem dla przedszkolaka” a także na stronach internetowych przedszkoli, o których mowa powyżej.

Do pobrania:

 • Wersja utworzona dnia 1 grudnia 2020 o 13:21:07 przez daniel_rad
 • Wersja utworzona dnia 1 grudnia 2020 o 13:19:05 przez daniel_rad

Wersja utworzona

1 grudnia 2020 o 13:21:07Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <p><strong>Miasto Radlin pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Radlin, miasto z sercem, dla przedszkolaka”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Priorytet XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 – Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.2 – Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT.</strong> </p><p>Beneficjentem jest Miasto Radlin, a projekt będzie realizował Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (MZOPO) w Radlinie.<br />Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości do edukacji przedszkolnej w Radlinie, poprzez : utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, wydłużenie czasu pracy przedszkoli, wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli, wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 roku.</p><p>< strong>Zajęcia będą realizowane w niżej wymienionych przedszkolach i specjalnościach. Usługi będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00, w dni zajęć przedszkolnych. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:</strong> </p><ul><li>Utworzenie oddziału przedszkolnego integracyjnego – grupa 20 dzieci w tym 4 osoby niepełnosprawne; </li><li>Utworzenie oddziału przedszkolnego integracyjnego– grupa 8 dzieci, w tym 4 dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera;</li> <li>Prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dla 5 dzieci w wymiarze 2 godzin tygodniowo na dziecko;</li> <li>Dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w formie zajęć gimnastyki korekcyjnej – dla 4 grup (grupa ok.10 dzieci) w wymiarze 1 godz./ tydz./grupę; </li><li>Dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w formie zajęć tanecznych – dla 3 grup (grupa do 25 dzieci) w wymiarze 2 godz./tydz./grupę< /li><li>Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne w formie zajęć teatralnych – dla 3 grup (grupa do 25 dzieci) w wymiarze 2 godz./tydz./grupę< /li><li>Doskonalenie pracy nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi z dysfunkcjami – zdobycie kwalifikacji z zakresie terapii integracji sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej</ li><li>Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi poza oddziałami integracyjnymi – 5 dzieci, w wymiarze 2 godz./tydz./dziecko.< /li></ul><p>< strong>Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci wychowankowie i nauczyciele następujących przedszkoli w Radlinie:</strong> </p><ul><li>Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie ul. Rymera 170a;</li><li>Przedszkole Publiczne Nr 2 w Radlinie ul. Mielęckiego 13;</li><li>Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli w Radlinie ul. Mariacka 1.</li></ul><p>Udział w projekcie jest bezpłatny. Zasady naboru uczestników do udziału w projekcie określa regulamin rekrutacji i udziału w projekcie, dostępny na stronie internetowej Miasta Radlin w zakładce Projekt <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ bip/dedykowany- mikroserwis-poswiecony-projektom- wspolfinansowanym-ze-srodkow- ue/edukacja/" ><em><strong>“Radlin miasto z serem dla przedszkolaka”< /strong></em></a> a także na stronach internetowych przedszkoli, o których mowa powyżej.</p> <p><strong><em>Do pobrania:</em> </strong></p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Regulamin- rekrutacji.odt">Regulamin rekrutacji < /a></li></ul><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/loga-EU-1024x153.png" alt="" width="1024" height="153" /></p> Dodano: <p><strong>Miasto Radlin pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Radlin, miasto z sercem, dla przedszkolaka”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Priorytet XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 – Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.2 – Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT.</strong> </p><p>Beneficjentem jest Miasto Radlin, a projekt będzie realizował Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (MZOPO) w Radlinie.<br />Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości do edukacji przedszkolnej w Radlinie, poprzez : utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, wydłużenie czasu pracy przedszkoli, wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli, wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 roku.</p><p>< strong>Zajęcia będą realizowane w niżej wymienionych przedszkolach i specjalnościach. Usługi będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00, w dni zajęć przedszkolnych. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:</strong> </p><ul><li>Utworzenie oddziału przedszkolnego integracyjnego – grupa 20 dzieci w tym 4 osoby niepełnosprawne; </li><li>Utworzenie oddziału przedszkolnego integracyjnego– grupa 8 dzieci, w tym 4 dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera;</li> <li>Prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dla 5 dzieci w wymiarze 2 godzin tygodniowo na dziecko;</li> <li>Dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w formie zajęć gimnastyki korekcyjnej – dla 4 grup (grupa ok.10 dzieci) w wymiarze 1 godz./ tydz./grupę; </li><li>Dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w formie zajęć tanecznych – dla 3 grup (grupa do 25 dzieci) w wymiarze 2 godz./tydz./grupę< /li><li>Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne w formie zajęć teatralnych – dla 3 grup (grupa do 25 dzieci) w wymiarze 2 godz./tydz./grupę< /li><li>Doskonalenie pracy nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi z dysfunkcjami – zdobycie kwalifikacji z zakresie terapii integracji sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej</ li><li>Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi poza oddziałami integracyjnymi – 5 dzieci, w wymiarze 2 godz./tydz./dziecko.< /li></ul><p>< strong>Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci wychowankowie i nauczyciele następujących przedszkoli w Radlinie:</strong> </p><ul><li>Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie ul. Rymera 170a;</li><li>Przedszkole Publiczne Nr 2 w Radlinie ul. Mielęckiego 13;</li><li>Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli w Radlinie ul. Mariacka 1.</li></ul><p>Udział w projekcie jest bezpłatny. Zasady naboru uczestników do udziału w projekcie określa regulamin rekrutacji i udziału w projekcie, dostępny na stronie internetowej Miasta Radlin w zakładce Projekt <a href="/radlin- miasto-z-sercem- dla-przedszkolaka/ "><em><strong>“Radlin miasto z serem dla przedszkolaka”< /strong></em></a> a także na stronach internetowych przedszkoli, o których mowa powyżej.</p> <p><strong><em>Do pobrania:</em> </strong></p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Regulamin- rekrutacji.odt">Regulamin rekrutacji < /a></li></ul><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/loga-EU-1024x153.png" alt="" width="1024" height="153" /></p>
jupiterx_header
Skasowano:  Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano:  Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano:  Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano:  Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano:  Dodano: global
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano:  Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.