Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 7 listopada 2022 o 13:59:49. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Jan Noworyta – Przewodniczący

Anna Podleśny – Wiceprzewodnicząca

Julia Musioł – Sekretarz

Okręg Wyborczy Nr 1

z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie, ul. Makuszyńskiego 17.

Maciej Agopsowicz

Lena Dąbrowska

Szymon Małozięć

Anna Podleśny

Okręg Wyborczy Nr 2

z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie, ul. Rogozina 55.

Maja Menżyk

Julia Musioł

Gustaw Pawełek

Alicja Pukowiec

Okręg Wyborczy Nr 3

z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie, ul. Rymera 170.

Marta Francuz

Łukasz Matys

Tymoteusz Mazurek

Jan Noworyta

 

Okręg Wyborczy Nr 4

z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie, ul. Wiosny Ludów 287.

Błażej Goik

Hanna Karwot

Maria Król

Otylia Ziarnik

Komisja Rewizyjna

 

Alicja Pukowiec

Marta Francuz

Maria Król

Maciej Agopsowicz

 

 

Komisja Organizacji Wydarzeń

 

Otylia Ziarnik – Przewodnicząca

Szymon Małozięć – Sekretarz

Julia Musioł

Marta Francuz

Gustaw Pawełek

Maja Menżyk

Lena Dąbrowska

Łukasz Matys

Anna Podleśny

Jan Noworyta

 

Komisję Promocji i Mediów

 

Maja Menżyk – Przewodnicząca

Tymoteusz Mazurek – Wiceprzewodnicząca

Alicja Pukowiec – Sekretarz

Błażej Goik

Marta Francuz

Lena Dąbrowska

 

Wersja utworzona

7 listopada 2022 o 13:59:49Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <a href="">Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radlinie kadencja 2022-2024</a>Bez zmian: <a href="">Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radlinie kadencja 2022-2024</a>
Skasowano: <b>Jan Noworyta – Przewodniczący</b> 
Skasowano: <b>Anna Podleśny – Wiceprzewodnicząca</b> 
Skasowano: <b>Julia Musioł – Sekretarz</b> 
Skasowano: Okręg Wyborczy Nr 1 
Skasowano: z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie, ul. Makuszyńskiego 17. 
Skasowano: <b>Maciej Agopsowicz</b> 
Skasowano: <b>Lena Dąbrowska </b> 
Skasowano: <b>Szymon Małozięć </b> 
Skasowano: <b>Anna Podleśny</b> 
Skasowano: Okręg Wyborczy Nr 2 
Skasowano: z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie, ul. Rogozina 55. 
Skasowano: <b>Maja Menżyk </b> 
Skasowano: <b>Julia Musioł</b> 
Skasowano: <b>Gustaw Pawełek</b> 
Skasowano: <b>Alicja </b><b>Pukowiec</b><b> </b> 
Skasowano: Okręg Wyborczy Nr 3 
Skasowano: z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie, ul. Rymera 170. 
Skasowano: <b>Marta Francuz </b> 
Skasowano: <b>Łukasz Matys </b> 
Skasowano: <b>Tymoteusz Mazurek </b> 
Skasowano: <b>Jan Noworyta</b> 
Skasowano: Okręg Wyborczy Nr 4 
Skasowano: z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie, ul. Wiosny Ludów 287. 
Skasowano: <b>Błażej Goik </b> 
Skasowano: <b>Hanna Karwot </b> 
Skasowano: <b>Maria Król </b> 
Skasowano: <b>Otyli</b><b>a Ziarnik</b> 
 Dodano: <p><b>Jan Noworyta – Przewodniczący< /b></p><p><b>Anna Podleśny – Wiceprzewodnicząca< /b></p><p><b>Julia Musioł &#8211; Sekretarz</b> </p><p>Okręg Wyborczy Nr 1</p><p>z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie, ul. Makuszyńskiego 17.</p><p><b>Maciej Agopsowicz</b> </p><p><b>Lena Dąbrowska </b></p><p><b>Szymon Małozięć </b></p><p><b>Anna Podleśny</b> </p><p>Okręg Wyborczy Nr 2</p><p>z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie, ul. Rogozina 55.</p><p><b>Maja Menżyk </b></p><p><b>Julia Musioł</b></ p><p><b>Gustaw Pawełek</b>< /p><p><b>Alicja </b><b>Pukowiec</b><b> </b></p><p>Okręg Wyborczy Nr 3</p><p>z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie, ul. Rymera 170.</p><p><b>Marta Francuz </b></p><p><b>Łukasz Matys </b></p><p><b>Tymoteusz Mazurek </b></p><p><b>Jan Noworyta</b>< /p><p> </p><p>Okręg Wyborczy Nr 4</p><p>z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie, ul. Wiosny Ludów 287.</p><p><b>Błażej Goik </b></p><p><b>Hanna Karwot </b></p><p><b>Maria Król </b></p><p><b> Otyli</b><b>a Ziarnik</b></p>
Skasowano: <a href="">Komisje Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radlinie</a>Dodano: <a href="">Komisje Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radlinie</a>
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Komisja Rewizyjna</b></p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"></p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Alicja Pukowiec</p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Marta Francuz</p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Maria Król</p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Maciej Agopsowicz</p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"></p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"></p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Komisja Organizacji Wydarzeń </b></p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"></p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Otylia Ziarnik – Przewodnicząca</p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Szymon Małozięć – Sekretarz</p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Julia Musioł</p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Marta Francuz</p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Gustaw Pawełek</p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Maja Menżyk</p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Lena Dąbrowska</p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Łukasz Matys</p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Anna Podleśny</p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Jan Noworyta</p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"></p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Komisję Promocji i Mediów</b></p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"></p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Maja Menżyk – Przewodnicząca</p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Tymoteusz Mazurek – Wiceprzewodnicząca</p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Alicja Pukowiec – Sekretarz</p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Błażej Goik</p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Marta Francuz</p> 
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Lena Dąbrowska</p> 
 Dodano: <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Komisja Rewizyjna</b></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Alicja Pukowiec</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Marta Francuz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Maria Król</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Maciej Agopsowicz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Komisja Organizacji Wydarzeń </b></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Otylia Ziarnik – Przewodnicząca</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Szymon Małozięć &#8211; Sekretarz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Julia Musioł</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Marta Francuz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Gustaw Pawełek</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Maja Menżyk</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Lena Dąbrowska</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Łukasz Matys</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Anna Podleśny</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Jan Noworyta</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Komisję Promocji i Mediów</b></p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Maja Menżyk – Przewodnicząca</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Tymoteusz Mazurek – Wiceprzewodnicząca</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Alicja Pukowiec – Sekretarz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Błażej Goik</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Marta Francuz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Lena Dąbrowska</p><p> </p>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.