Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 26 października 2022 o 11:17:25. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wersja utworzona

26 października 2022 o 11:17:25Aktualna wersja
Treść
 Dodano: <a href="">Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radlinie kadencja 2022-2024</a>
 Dodano: <p><b>Jan Noworyta – Przewodniczący< /b></p><p><b>Anna Podleśny – Wiceprzewodnicząca< /b></p><p><b>Julia Musioł &#8211; Sekretarz</b> </p><p>Okręg Wyborczy Nr 1</p><p>z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie, ul. Makuszyńskiego 17.</p><p><b>Maciej Agopsowicz</b> </p><p><b>Lena Dąbrowska </b></p><p><b>Szymon Małozięć </b></p><p><b>Anna Podleśny</b> </p><p>Okręg Wyborczy Nr 2</p><p>z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie, ul. Rogozina 55.</p><p><b>Maja Menżyk </b></p><p><b>Julia Musioł</b></ p><p><b>Gustaw Pawełek</b>< /p><p><b>Alicja </b><b>Pukowiec</b><b> </b></p><p>Okręg Wyborczy Nr 3</p><p>z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie, ul. Rymera 170.</p><p><b>Marta Francuz </b></p><p><b>Łukasz Matys </b></p><p><b>Tymoteusz Mazurek </b></p><p><b>Jan Noworyta</b>< /p><p> </p><p>Okręg Wyborczy Nr 4</p><p>z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie, ul. Wiosny Ludów 287.</p><p><b>Błażej Goik </b></p><p><b>Hanna Karwot </b></p><p><b>Maria Król </b></p><p><b> Otyli</b><b>a Ziarnik</b></p>
Skasowano: Dodano: <a href="">Komisje Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radlinie</a>
 Dodano: <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Komisja Rewizyjna</b></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Alicja Pukowiec</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Marta Francuz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Maria Król</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Maciej Agopsowicz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Komisja Organizacji Wydarzeń </b></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Otylia Ziarnik – Przewodnicząca</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Szymon Małozięć &#8211; Sekretarz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Julia Musioł</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Marta Francuz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Gustaw Pawełek</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Maja Menżyk</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Lena Dąbrowska</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Łukasz Matys</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Anna Podleśny</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Jan Noworyta</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Komisję Promocji i Mediów</b></p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Maja Menżyk – Przewodnicząca</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Tymoteusz Mazurek – Wiceprzewodnicząca</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Alicja Pukowiec – Sekretarz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Błażej Goik</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Marta Francuz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Lena Dąbrowska</p><p> </p>
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.