Jan Noworyta – Przewodniczący

Anna Podleśny – Wiceprzewodnicząca

Julia Musioł – Sekretarz

Okręg Wyborczy Nr 1

z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie, ul. Makuszyńskiego 17.

Maciej Agopsowicz

Lena Dąbrowska

Szymon Małozięć

Anna Podleśny

Okręg Wyborczy Nr 2

z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie, ul. Rogozina 55.

Maja Menżyk

Julia Musioł

Gustaw Pawełek

Alicja Pukowiec

Okręg Wyborczy Nr 3

z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie, ul. Rymera 170.

Marta Francuz

Łukasz Matys

Tymoteusz Mazurek

Jan Noworyta

 

Okręg Wyborczy Nr 4

z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie, ul. Wiosny Ludów 287.

Błażej Goik

Hanna Karwot

Maria Król

Otylia Ziarnik

Komisja Rewizyjna

 

Alicja Pukowiec

Marta Francuz

Maria Król

Maciej Agopsowicz

 

 

Komisja Organizacji Wydarzeń

 

Otylia Ziarnik – Przewodnicząca

Szymon Małozięć – Sekretarz

Julia Musioł

Marta Francuz

Gustaw Pawełek

Maja Menżyk

Lena Dąbrowska

Łukasz Matys

Anna Podleśny

Jan Noworyta

 

Komisję Promocji i Mediów

 

Maja Menżyk – Przewodnicząca

Tymoteusz Mazurek – Wiceprzewodnicząca

Alicja Pukowiec – Sekretarz

Błażej Goik

Marta Francuz

Lena Dąbrowska