Jak każdy centralny plac w danym mieście, również plac Radlińskich Olimpijczyków, pełni ważne funkcje społeczne. Spełnia w pewien sposób zadanie rynku, choć Radlin jako taki, rynku nie posiada.

Przez ostatnie lata, w odczuciu wielu mieszkańców, plac oraz jego potencjał, nie były w pełni wykorzystywane. Stąd, w toku wielu spotkań konsultacyjnych oraz udziału Radlina w międzynarodowym projekcie Urbact: CityCentreDoctor ukształtowała się w Urzędzie Miasta Radlin wizja kierunku, w jaki chcemy podążać zmieniając centralny plac w mieście w zupełnie inne miejsce.

Potrzebą zgłaszaną najczęściej, były działania zmierzające w stronę „zazielenienia” placu, stworzenia tam przestrzeni parkowo-rekreacyjnych, przyjaznych mieszkańcowi i będący niejako kontrą do niechlubnej tendencji „betonozy” w polskich miastach.

W wyniku prac warsztatowych (wspomnianego wyżej projektu „CityCentreDoctor”) stworzone zostały wizualizację, które jasno pokazują jaki efekt chcemy w Radlinie uzyskać:

 

 

Dokumenty do pobrania:

W ślad za koncepcjami, miasto postanowiło ubiegać się o środki zewnętrzne na ten cel. Szansą okazał się Program Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.
Miasto Radlin zgłosiło do realizacji projekt „Dobry klimat dla Radlina” – zarówno etap I, jak i etap II. Na obydwa etapu uzyskaliśmy potrzebne dofinansowania, co znaczy, że spora część miasta w najbliższych miesiącach zostanie dodatkowo „zazieleniona”, pojawią się nowe przestrzenie parkowe i rekreacyjne. M.in. na pl. Radlińskich Olimpijczyków…

Etap I projektu „Dobry klimat dla Radlina” zakłada stworzenie Parku Jordanowskiego w Radlinie (więcej na temat tego zadania: LINK)

Z kolei etap II polegać będzie na:

1) Przebudowie „betonowego” Placu Radlińskich Olimpijczyków w centrum Radlina, w kierunku miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców, z elementami parku. Pojawią się nowe nasadzenia drzew, ławeczki, altanki, zielona łąka, podświetlony napis „Radlin” oraz plac zabaw (instalacja placu zabaw, planowo nawiązywać ma formą do przemysłowego charakteru miasta).

2) Budowie drogi rowerowej od ul. Kominka do ul. Napierskiego, będącej bezpieczną alternatywą na dojazd do centrum miasta od strony osiedla domków jednorodzinnych i Głożyn, na terenach zielonych obecnie niewykorzystywanych.
Zadanie jest gotowe do realizacji (Miasto Radlin posiada dokumentację techniczną na budowę drogi rowerowej.
Orientacyjny przebieg tej trasy można zobaczyć na mapie poświęconej studium tras rowerowych w mieście Radlin:

Zadanie rewitalizacji pl. Radlińskich Olimpijczyków zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 mln 950 tys zł.
Oprócz tego miasto pozyskało także 9 mln 900 tys zł na projekt „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej w mieście Radlin”.