Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 20 lipca 2020 o 11:26:51. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Radlina

FZ.041.1.2019

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Radlin na lata 2019-2035”.

Opracowany projekt dokumentu zostanie przedłożony do konsultacji społecznych.

Termin i miejsce zapoznawania się z projektem dokumentu oraz forma wnoszenia uwag i wniosków do przedmiotowego dokumentu zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez obwieszczenie Burmistrza Radlina na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radlin pod adresem miasto.radlin.pl/elektromobilnosc

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radlin miasto.radlin.pl/elektromobilnosc oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Radlin, ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin

Barbara Magiera
Burmistrz Radlina

Do pobrania:

Revision 28355 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Wersja utworzona

20 lipca 2020 o 11:26:51Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <h3>OBWIESZCZENIE</h3>Bez zmian: <h3>OBWIESZCZENIE</h3>
Skasowano: <p><b>Burmistrza Radlina</b></ p><p><strong> FZ.041.1.2019< /strong></p><p>Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Radlin na lata 2019-2035”.< /p><p>Opracowany projekt dokumentu zostanie przedłożony do konsultacji społecznych.< /p><p>Termin i miejsce zapoznawania się z projektem dokumentu oraz forma wnoszenia uwag i wniosków do przedmiotowego dokumentu zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez obwieszczenie Burmistrza Radlina na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radlin pod adresem <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ elektromobilnosc" >miasto.radlin.pl/ elektromobilnosc< /a></p><p>Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radlin <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ elektromobilnosc" >miasto.radlin.pl/ elektromobilnosc </a>oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Radlin, ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin</p><p>Barbara Magiera<br /><a name="_GoBack" ></a>Burmistrz Radlina</p><p> <strong><em>Do pobrania:</em> </strong></p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/obwieszczenie.pdf" >obwieszczenie</a></li></ ul>Dodano: <p><b>Burmistrza Radlina</b></ p><p><strong> FZ.041.1.2019< /strong></p><p>Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Radlin na lata 2019-2035”.< /p><p>Opracowany projekt dokumentu zostanie przedłożony do konsultacji społecznych.< /p><p>Termin i miejsce zapoznawania się z projektem dokumentu oraz forma wnoszenia uwag i wniosków do przedmiotowego dokumentu zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez obwieszczenie Burmistrza Radlina na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radlin pod adresem <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ elektromobilnosc" >miasto.radlin.pl/ elektromobilnosc< /a></p><p>Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radlin <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ elektromobilnosc" >miasto.radlin.pl/ elektromobilnosc </a>oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Radlin, ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin</p><p>Barbara Magiera<br /><a name="_GoBack" ></a>Burmistrz Radlina</p><p> <strong><em>Do pobrania:</em> </strong></p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/obwieszczenie.pdf" >obwieszczenie< /a></li></ul>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Strategia- Elektromobilno%C5%9Bci-dla- Miasta-Radlin- na-lata-2019%E2%88%922035_ konsultacje.pdf" role="button">
 Dodano: Pobierz dokument "Strategia Elektromobilności dla Miasta Radlin"
 Dodano: </a>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:41
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.