Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 14 maja 2021 o 12:16:23. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Uchwały budżetowe publikujemy na stronie www.eurzad.radlin.pl/rejestry
Dokumenty za ubiegłe lata na stronie www.archiwum2.radlin.pl

Wykonanie budżetu w 2021 r

Wykonanie budżetu w 2020r

Wykonanie budżetu w 2019r

Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2019 r. 

Wykonanie budżetu w 2018r

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.

Wykonanie budżetu w 2017r

Wykonanie budżetu w 2016r

Wykonanie budżetu w 2015r

Opinia Rio – wykonanie budżetu 2015

Wersja utworzona

14 maja 2021 o 12:16:23Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>Uchwały budżetowe publikujemy na stronie <a href="http:// www.eurzad.radlin.pl/ rejestry.seam?symbol= BRM.0007&amp; trejId=367"> www.eurzad.radlin.pl/rejestry< /a><br>Dokumenty za ubiegłe lata na stronie <a href="http:// archiwum2.radlin.pl/ ">www.archiwum2.radlin.pl< /a></strong></p> Bez zmian: <p><strong>Uchwały budżetowe publikujemy na stronie <a href="http:// www.eurzad.radlin.pl/ rejestry.seam?symbol= BRM.0007&amp; trejId=367"> www.eurzad.radlin.pl/rejestry< /a><br>Dokumenty za ubiegłe lata na stronie <a href="http:// archiwum2.radlin.pl/ ">www.archiwum2.radlin.pl< /a></strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} --> Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} -->
Bez zmian: <h3>Wykonanie budżetu w 2021 r</h3> Bez zmian: <h3>Wykonanie budżetu w 2021 r</h3>
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:list --> Bez zmian: <!-- wp:list -->
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Rb-27S-za- I-kw-2021-r..pdf">Rb 27S za I kw 2021 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Rb-28S-za- I-kw-2021-r..pdf">Rb 28S za I kw 2021 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Rb-NDS-za- I-kw-2021-r..pdf">Rb NDS za I kw 2021 r.</a></li><li></li></ul> Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/RB-27S-1.pdf">Rb 27S za II kw 2021 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/RB-28S-1.pdf">Rb 28S za II kw 2021 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/RB-NDS-1.pdf">Rb NDS za II kw 2021 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Rb-27S-za- I-kw-2021-r..pdf">Rb 27S za I kw 2021 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Rb-28S-za- I-kw-2021-r..pdf">Rb 28S za I kw 2021 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Rb-NDS-za- I-kw-2021-r..pdf">Rb NDS za I kw 2021 r.</a></li></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list --> Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:list --> Bez zmian: <!-- wp:list -->
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Opinie-RIO- deficyt-2021.pdf">Opinie RIO - deficyt 2021</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Opinie-RIO- deficyt-projekt- 2021.pdf">Opinie RIO - deficyt projekt 2021</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Opinie-RIO- dług-2021.pdf">Opinie RIO - dług 2021</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Opinie-RIO- projekt-uchwały- budżetowej- 2021.pdf">Opinie RIO - projekt uchwały budżetowej 2021</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Opinie-RIO- projekt-wpf-2021.pdf">Opinie RIO - projekt wpf 2021</a></li></ul> Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 09/UCHWALA_4200- III-212-2021_ 1_akt.pdf">Opinie RIO - wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Opinie-RIO- deficyt-2021.pdf">Opinie RIO - deficyt 2021</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Opinie-RIO- deficyt-projekt- 2021.pdf">Opinie RIO - deficyt projekt 2021</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Opinie-RIO- dług-2021.pdf">Opinie RIO - dług 2021</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Opinie-RIO- projekt-uchwały- budżetowej- 2021.pdf">Opinie RIO - projekt uchwały budżetowej 2021</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Opinie-RIO- projekt-wpf-2021.pdf">Opinie RIO - projekt wpf 2021</a></li></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list --> Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} --> Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} -->
Bez zmian: <h3>Wykonanie budżetu w 2020r</h3> Bez zmian: <h3>Wykonanie budżetu w 2020r</h3>
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
  Dodano: <!-- wp:paragraph -->
  Dodano: <p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/sprawozdania- finansowe-miasta-2020-1.pdf" ><strong>Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r.</strong></a></p>
  Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
  Dodano: <!-- wp:paragraph -->
  Dodano: <p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/sprawozdania- finansowe-um- 2020.pdf"><strong> Sprawozdanie finansowe UM za 2020 r.</strong></a></p>
  Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:list --> Bez zmian: <!-- wp:list -->
Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Rb-27S-za- IV-kw-2020-r..pdf">Rb 27S za IV kw 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Rb-28S-za- IV-kw-2020-r..pdf">Rb 28S za IV kw 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Rb-NDS-za- IV-kw-2020-r..pdf">Rb NDS za IV kw 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Rb-27S-za- III-kw-2020-r..pdf">Rb 27S za III kw 2020</a> r.</li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Rb-28S-za- III-kw-2020-r..pdf">Rb 28S za III kw 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Rb-NDS-za- III-kw-2020-r..pdf">Rb NDS za III kw 2020 r. </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/Rb-27S-za- II-kw-2020-r..pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rb-27S za II kw 2020 r</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/RB-28S-za- II-kw-2020-r..pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">RB 28S za II kw 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/RB-NDS-za- II-kw-2020-r..pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">RB-NDS za II kw 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/27s-za-i- kw.pdf">Rb-27S za I kw 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/28s-za-i- kw.pdf">Rb-28S za I kw 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/nds-za-i- kw.pdf">Rb-NDS za I kw 2020 r.</a></li></ul> Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Rb-27S-za- IV-kw-2020-r..pdf">Rb 27S za IV kw 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Rb-28S-za- IV-kw-2020-r..pdf">Rb 28S za IV kw 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Rb-NDS-za- IV-kw-2020-r..pdf">Rb NDS za IV kw 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Rb-27S-za- III-kw-2020-r..pdf">Rb 27S za III kw 2020</a> r.</li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Rb-28S-za- III-kw-2020-r..pdf">Rb 28S za III kw 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Rb-NDS-za- III-kw-2020-r..pdf">Rb NDS za III kw 2020 r. </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/Rb-27S-za- II-kw-2020-r..pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rb-27S za II kw 2020 r</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/RB-28S-za- II-kw-2020-r..pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">RB 28S za II kw 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/RB-NDS-za- II-kw-2020-r..pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">RB-NDS za II kw 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/27s-za-i- kw.pdf">Rb-27S za I kw 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/28s-za-i- kw.pdf">Rb-28S za I kw 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/nds-za-i- kw.pdf">Rb-NDS za I kw 2020 r.</a></li></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list --> Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:list --> Bez zmian: <!-- wp:list -->
Skasowano: <ul><li>Opinie RIO - wykonanie budżetu 2020</li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Opinie-RIO- wykonanie-budżetu- za-I-półrocze- 2020-roku.pdf">Opinie RIO - wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/deficyt.pdf">Opinia RIO – deficyt 2020</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/dług.pdf">Opinia RIO – dług 2020</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/UCHWALA_4200- III-301-2019_ 1_akt.pdf">Opinia RIO – deficyt projekt 2020</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/UCHWALA_4200- III-300-2019_ 1_akt.pdf">Opinia RIO – projekt uchwały budżetowej 2020</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/UCHWALA_4200- III-302-2019_ 1_akt.pdf">Opinia RIO – projekt wpf 2020</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/opinia-rio- budżet-2020- 3.pdf">Opinia RIO - budżet 2020</a></li></ul> Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/opinia-rio- budżet-2020- 3.pdf">Opinia RIO - wykonanie budżetu 2020</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Opinie-RIO- wykonanie-budżetu- za-I-półrocze- 2020-roku.pdf">Opinie RIO - wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/deficyt.pdf">Opinia RIO – deficyt 2020</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/dług.pdf">Opinia RIO – dług 2020</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/UCHWALA_4200- III-301-2019_ 1_akt.pdf">Opinia RIO – deficyt projekt 2020</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/UCHWALA_4200- III-300-2019_ 1_akt.pdf">Opinia RIO – projekt uchwały budżetowej 2020</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/UCHWALA_4200- III-302-2019_ 1_akt.pdf">Opinia RIO – projekt wpf 2020</a></li></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list --> Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} --> Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} -->
Bez zmian: <h3>Wykonanie budżetu w 2019r</h3> Bez zmian: <h3>Wykonanie budżetu w 2019r</h3>
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
  Dodano: <p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/sprawozdania- finansowe-2019.pdf"><strong> Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2019 r.</strong></a></p>
  Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
  Dodano: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 08/Sprawozdanie- z-wykonania-budżetu- za-2019-rok-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2019 r.&nbsp;</strong></a></p> Dodano: <p><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/sprawozdania- finansowe-um-2019.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sprawozdanie finansowe UM za 2019 r.&nbsp;</a>< /strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:list --> Bez zmian: <!-- wp:list -->
Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/RB-27S3.pdf">Rb-27S za IV kw 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/RB-28S2.pdf">Rb-28S za IV kw 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/RB-NDS2.pdf">Rb-NDS za IV kw 2019 r.</a></li><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/rb-27-s.pdf">Rb-27S za III kw 2019 r.</a></li><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/rb-28-s.pdf">Rb-28S za III kw 2019 r.</a></li><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/rb-nds2.pdf">Rb-NDS za III kw 2019 r.</a></li><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/rb-27s1.pdf">Rb-27S za II kw 2019 r.</a></li><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/28s1.pdf">Rb-28S za II kw 2019 r.</a></li><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/nds1.pdf">Rb-NDS za II kw 2019 r.</a></li><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/27-s-i-kwartał.pdf">Rb-27S za I kw 2019 r.</a></li><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/rb-28s.pdf">Rb-28S za I kw 2019 r.</a></li><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/rb-nds.pdf">Rb-NDS za I kw 2019 r.</a></li></ul> Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/RB-27S3.pdf">Rb-27S za IV kw 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/RB-28S2.pdf">Rb-28S za IV kw 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/RB-NDS2.pdf">Rb-NDS za IV kw 2019 r.</a></li><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/rb-27-s.pdf">Rb-27S za III kw 2019 r.</a></li><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/rb-28-s.pdf">Rb-28S za III kw 2019 r.</a></li><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/rb-nds2.pdf">Rb-NDS za III kw 2019 r.</a></li><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/rb-27s1.pdf">Rb-27S za II kw 2019 r.</a></li><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/28s1.pdf">Rb-28S za II kw 2019 r.</a></li><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/nds1.pdf">Rb-NDS za II kw 2019 r.</a></li><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/27-s-i-kwartał.pdf">Rb-27S za I kw 2019 r.</a></li><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/rb-28s.pdf">Rb-28S za I kw 2019 r.</a></li><li><a href="/wp-content/ uploads/2020/ 07/rb-nds.pdf">Rb-NDS za I kw 2019 r.</a></li></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list --> Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:list --> Bez zmian: <!-- wp:list -->
Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Opinie-RIO- wykonanie-budżetu- 2019-sprostowanie.pdf">Opinie RIO - wykonanie budżetu 2019 - sprostowanie< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Opinie-RIO- wykonanie-budżetu- 2019.pdf">Opinie RIO - wykonanie budżetu 2019</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinie-RIO.pdf">Opinia RIO – wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/deficyt-budżet- 2019.pdf">Opinia RIO – deficyt 2019</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/dług-2019.pdf">Opinia RIO – dług 2019</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/deficyt-do- projektu-budżetu- 2019.pdf">Opinia RIO – deficyt projekt 2019</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/projekt-budżetu- 2019.pdf">Opinia RIO – projekt uchwały budżetowej 2019</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/projekt-wpf- 2019-2023.pdf">Opinia RIO – projekt wpf 2019</a></li></ul> Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Opinie-RIO- wykonanie-budżetu- 2019-sprostowanie.pdf">Opinie RIO - wykonanie budżetu 2019 - sprostowanie< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Opinie-RIO- wykonanie-budżetu- 2019.pdf">Opinie RIO - wykonanie budżetu 2019</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinie-RIO.pdf">Opinia RIO – wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/deficyt-budżet- 2019.pdf">Opinia RIO – deficyt 2019</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/dług-2019.pdf">Opinia RIO – dług 2019</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/deficyt-do- projektu-budżetu- 2019.pdf">Opinia RIO – deficyt projekt 2019</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/projekt-budżetu- 2019.pdf">Opinia RIO – projekt uchwały budżetowej 2019</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/projekt-wpf- 2019-2023.pdf">Opinia RIO – projekt wpf 2019</a></li></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list --> Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} --> Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} -->
Bez zmian: <h3>Wykonanie budżetu w 2018r</h3> Bez zmian: <h3>Wykonanie budżetu w 2018r</h3>
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Sprawozdanie- finansowe-jednostki-samorządu- terytorialnego- za-2018-r..pdf" >Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.</a></strong></p> Bez zmian: <p><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Sprawozdanie- finansowe-jednostki-samorządu- terytorialnego- za-2018-r..pdf" >Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.</a></strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:list --> Bez zmian: <!-- wp:list -->
Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/27-s1.pdf">Rb-27S za 2018 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/28-s1.pdf">Rb-28S za 2018 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/rb-nds1.pdf">Rb-NDS za 2018 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/27s.pdf">Rb-27S za III kw 2018 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/28s.pdf">Rb-28S za III kw 2018 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nds.pdf">Rb-NDS za III kw 2018 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/27-s.pdf">Rb-27S za II kw 2018 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-28-S-za- I-kw-2018-r..pdf">Rb-28S za II kw 2018 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/NDS-1.pdf">Rb-NDS za II kw 2018 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-27-S-za- I-kw-2018-r..pdf">Rb-27S za I kw 2018 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-28-S-za- I-kw-2018-r.- 1.pdf">Rb-28S za I kw 2018 r</a>.</li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-NDS-za- I-kw-2018-r..pdf">Rb-NDS za I kw 2018 r.</a></li></ul> Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/27-s1.pdf">Rb-27S za 2018 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/28-s1.pdf">Rb-28S za 2018 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/rb-nds1.pdf">Rb-NDS za 2018 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/27s.pdf">Rb-27S za III kw 2018 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/28s.pdf">Rb-28S za III kw 2018 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/nds.pdf">Rb-NDS za III kw 2018 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/27-s.pdf">Rb-27S za II kw 2018 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-28-S-za- I-kw-2018-r..pdf">Rb-28S za II kw 2018 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/NDS-1.pdf">Rb-NDS za II kw 2018 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-27-S-za- I-kw-2018-r..pdf">Rb-27S za I kw 2018 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-28-S-za- I-kw-2018-r.- 1.pdf">Rb-28S za I kw 2018 r</a>.</li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-NDS-za- I-kw-2018-r..pdf">Rb-NDS za I kw 2018 r.</a></li></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list --> Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:list --> Bez zmian: <!-- wp:list -->
Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/110_Radlin.pdf">Opinia RIO – wykonanie budżetu 2018</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinia-RIO- info.-wyk.-budżet-za-I-kw- 2018.pdf">Opinia RIO – wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Deficyt-1.pdf">Opinia RIO – deficyt 2018</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dlug.pdf">Opinia RIO – dług 2018</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/opinia-deficyt- 2018.pdf">Opinia RIO -&nbsp; deficyt projekt 2018</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/opinia-projekt- uchwały-budżetowej- 2018.pdf">Opinia RIO – projekt uchwały budżetowej 2018</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/opinia-projekt- wpf-2018.pdf">Opinia RIO – projekt wpf 2018</a></li></ul> Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/110_Radlin.pdf">Opinia RIO – wykonanie budżetu 2018</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinia-RIO- info.-wyk.-budżet-za-I-kw- 2018.pdf">Opinia RIO – wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Deficyt-1.pdf">Opinia RIO – deficyt 2018</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dlug.pdf">Opinia RIO – dług 2018</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/opinia-deficyt- 2018.pdf">Opinia RIO -&nbsp; deficyt projekt 2018</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/opinia-projekt- uchwały-budżetowej- 2018.pdf">Opinia RIO – projekt uchwały budżetowej 2018</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/opinia-projekt- wpf-2018.pdf">Opinia RIO – projekt wpf 2018</a></li></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list --> Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} --> Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} -->
Bez zmian: <h3>Wykonanie budżetu w 2017r</h3> Bez zmian: <h3>Wykonanie budżetu w 2017r</h3>
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:list --> Bez zmian: <!-- wp:list -->
Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-27-S-za- 2017-rok.pdf">Rb-27S za 2017 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-28-S-za- 2017-rok.pdf">Rb-28S za 2017 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-NDS-za- 2017-rok.pdf">Rb-NDS za 2017 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/RB-27S2.pdf">RB-27S za III kwartał 2017</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/RB-28S1.pdf">RB-28S za III kwartał 2017</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/RB-NDS1-1.pdf">RB-NDS za III kwartał 2017</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/RB-27S1.pdf">RB-27S za II kwartał 2017</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/RB-28S.pdf">RB-28S za II kwartał 2017</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/RB-NDS.pdf">RB-NDS za II kwartał 2017</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-27S-za- I-kwartał-2017.pdf">Rb-27S za I kwartał 2017</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-28S-za- I-kwartał-2017.pdf">Rb-28S za I kwartał 2017</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-NDS-za- I-kwartał-2017.pdf">Rb-NDS za I kwartał 2017</a></li></ul> Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-27-S-za- 2017-rok.pdf">Rb-27S za 2017 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-28-S-za- 2017-rok.pdf">Rb-28S za 2017 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-NDS-za- 2017-rok.pdf">Rb-NDS za 2017 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/RB-27S2.pdf">RB-27S za III kwartał 2017</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/RB-28S1.pdf">RB-28S za III kwartał 2017</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/RB-NDS1-1.pdf">RB-NDS za III kwartał 2017</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/RB-27S1.pdf">RB-27S za II kwartał 2017</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/RB-28S.pdf">RB-28S za II kwartał 2017</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/RB-NDS.pdf">RB-NDS za II kwartał 2017</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-27S-za- I-kwartał-2017.pdf">Rb-27S za I kwartał 2017</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-28S-za- I-kwartał-2017.pdf">Rb-28S za I kwartał 2017</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-NDS-za- I-kwartał-2017.pdf">Rb-NDS za I kwartał 2017</a></li></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list --> Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:list --> Bez zmian: <!-- wp:list -->
Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/opinia-rio.pdf">Opinia RIO – wykonanie budżetu 2017</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinie-RIO- spłata-pożyczki- WFOŚiGW.pdf">Opinie RIO – spłata pożyczki WFOŚiGW</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinie-RIO- wykup-obligacji.pdf">Opinie RIO – wykup obligacji</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinie-RIO- I-półrocze- 2017.pdf">Opinie RIO – I półrocze 2017</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/dług-2017.pdf">Opinie RIO – kwota długu</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinia-RIO- możliwość- sfinansowania- deficytu.pdf">Opinia RIO – możliwość sfinansowania deficytu</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinie-RIO- projekt-budżetu-i-wpf-na- 20171.pdf">Opinie RIO – projekt budżetu i wpf na 2017</a></li></ul> Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/opinia-rio.pdf">Opinia RIO – wykonanie budżetu 2017</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinie-RIO- spłata-pożyczki- WFOŚiGW.pdf">Opinie RIO – spłata pożyczki WFOŚiGW</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinie-RIO- wykup-obligacji.pdf">Opinie RIO – wykup obligacji</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinie-RIO- I-półrocze- 2017.pdf">Opinie RIO – I półrocze 2017</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/dług-2017.pdf">Opinie RIO – kwota długu</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinia-RIO- możliwość- sfinansowania- deficytu.pdf">Opinia RIO – możliwość sfinansowania deficytu</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinie-RIO- projekt-budżetu-i-wpf-na- 20171.pdf">Opinie RIO – projekt budżetu i wpf na 2017</a></li></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list --> Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} --> Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} -->
Bez zmian: <h3>Wykonanie budżetu w 2016r</h3> Bez zmian: <h3>Wykonanie budżetu w 2016r</h3>
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:list --> Bez zmian: <!-- wp:list -->
Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-27S-za- 2016-rok.pdf">Rb-27S za 2016 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-28S-za- 2016-rok.pdf">Rb-28S za 2016 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-NDS-za- 2016-rok.pdf">Rb-NDS za 2016 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-27S-za- III-kwartał- 2016-r..pdf">Rb-27S za III kwartał 2016 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-28S-za- III-kwartał- 2016-r..pdf">Rb-28S za III kwartał 2016 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-NDS-za- III-kwartał- 2016-r..pdf">Rb-NDS za III kwartał 2016 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-27S-za- II-kwartał-2016- r..pdf">Rb-27S za II kwartał 2016 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-28S-za- II-kwartał-2016- r..pdf">Rb-28S za II kwartał 2016 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-NDS-za- II-kwartał-2016- r..pdf">Rb-NDS za II kwartał 2016 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-27S-za- I-kw-2016-r..pdf">Rb-27S za I kw 2016 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-28S-za- I-kw-2016-r..pdf">Rb-28S za I kw 2016 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-NDS-za- I-kw-2016-r..pdf">Rb-NDS za I kw 2016 r.</a></li></ul> Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-27S-za- 2016-rok.pdf">Rb-27S za 2016 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-28S-za- 2016-rok.pdf">Rb-28S za 2016 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-NDS-za- 2016-rok.pdf">Rb-NDS za 2016 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-27S-za- III-kwartał- 2016-r..pdf">Rb-27S za III kwartał 2016 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-28S-za- III-kwartał- 2016-r..pdf">Rb-28S za III kwartał 2016 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-NDS-za- III-kwartał- 2016-r..pdf">Rb-NDS za III kwartał 2016 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-27S-za- II-kwartał-2016- r..pdf">Rb-27S za II kwartał 2016 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-28S-za- II-kwartał-2016- r..pdf">Rb-28S za II kwartał 2016 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-NDS-za- II-kwartał-2016- r..pdf">Rb-NDS za II kwartał 2016 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-27S-za- I-kw-2016-r..pdf">Rb-27S za I kw 2016 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-28S-za- I-kw-2016-r..pdf">Rb-28S za I kw 2016 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-NDS-za- I-kw-2016-r..pdf">Rb-NDS za I kw 2016 r.</a></li></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list --> Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:list --> Bez zmian: <!-- wp:list -->
Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/rio-opinia- wyk-budżetu- 2016.pdf">Opinia RIO – wykonanie budżetu 2016</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinia-RIO- o-możliwości- wykupu-przez- Miasto-Radlin- obligacji-komunalnych.pdf">Opinia RIO o możliwości wykupu przez Miasto Radlin obligacji komunalnych</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinia-RIO- wykonanie-budżetu- za-I-półrocze- 2016-roku.pdf">Opinia RIO – wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinie_RIO_ -_projekt_budzetu_i_wpf_na_ 2016.pdf">Opinie RIO – projekt budżetu i wpf na&nbsp; 2016</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinie-RIO- Deficyt-i-dług.pdf">Opinie RIO – Deficyt i dług</a></li></ul> Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/rio-opinia- wyk-budżetu- 2016.pdf">Opinia RIO – wykonanie budżetu 2016</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinia-RIO- o-możliwości- wykupu-przez- Miasto-Radlin- obligacji-komunalnych.pdf">Opinia RIO o możliwości wykupu przez Miasto Radlin obligacji komunalnych</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinia-RIO- wykonanie-budżetu- za-I-półrocze- 2016-roku.pdf">Opinia RIO – wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinie_RIO_ -_projekt_budzetu_i_wpf_na_ 2016.pdf">Opinie RIO – projekt budżetu i wpf na&nbsp; 2016</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinie-RIO- Deficyt-i-dług.pdf">Opinie RIO – Deficyt i dług</a></li></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list --> Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} --> Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} -->
Bez zmian: <h3>Wykonanie budżetu w 2015r</h3> Bez zmian: <h3>Wykonanie budżetu w 2015r</h3>
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:list --> Bez zmian: <!-- wp:list -->
Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-27-S-za- 2015-rok.pdf">Rb-27 S za 2015 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-28S-za- 2015-rok.pdf">Rb-28S za 2015 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-NDS-za- 2015-rok.pdf">Rb-NDS za 2015 rok</a></li></ul> Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-27-S-za- 2015-rok.pdf">Rb-27 S za 2015 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-28S-za- 2015-rok.pdf">Rb-28S za 2015 rok</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Rb-NDS-za- 2015-rok.pdf">Rb-NDS za 2015 rok</a></li></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list --> Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinia-Rio- wykonanie-budżetu- 2015.pdf">Opinia Rio – wykonanie budżetu 2015</a></strong></p> Bez zmian: <p><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Opinia-Rio- wykonanie-budżetu- 2015.pdf">Opinia Rio – wykonanie budżetu 2015</a></strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano:  Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.