Skip to content
Poszukujemy kandydatów do zespołu ds. przeciwdziałania przemocy

Poszukujemy kandydatów do zespołu ds. przeciwdziałania przemocy

Burmistrz Radlina zaprasza zainteresowane podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej do zgłaszania kandydatów do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Powołanie nowego zespołu wynika z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 uchwały nr S.0007.080.2023 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Radlinie (Dz. Urz. Woj. Slas. z 2023 r. poz. 6585).

Proszę o dokonanie zgłoszeniaw terminie do 5 października 2023 r.za pośrednictwem załączonego formularza. Po uzyskaniu danych osób wyznaczonych do prac w zespole zostanie powołany jego nowy skład i podpisane stosowne porozumienie o współpracy pomiędzy Burmistrzem a podmiotem delegującym członka zespołu.

Podstawowe przepisy określające skład zespołu, warunki uczestnictwa i zadań przedstawione są w poniższej informacji. W przypadku szczegółowych pytań lub uwag proszę o kontakt z Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego – Dawidem Brachmańskim (tel. 32 440 74 41, e-mail: przemoc@radlin.pl).

Załączniki:

1. Formularz zgłoszenia kandydata na członka Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Informacja o przepisach dotyczących prace Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu