Skip to content
JSW informuje o możliwych hałasach w związku z budową elektrociepłowni

JSW informuje o możliwych hałasach w związku z budową elektrociepłowni

JSW Koks S.A. zwrócił się z pismem do Urzędu Miasta Radlin z informacją o możliwości wystąpienia okresowych, podwyższonych poziomów hałasu, w związku z budową elektrociepłowni w Radlinie.

Od 14 maja do 7 czerwca realizowany będzie olejny etap rozruchu Bloku Elektrociepłowni Radlin, dj dmuchanie kotła i rurociągów łączących, zgodnie z procedurą technologiczną. W związku z tym wystąpi kontrolowany wydmuch pary do atmosfery, poprzez systemy wydmuchowe (tłumiki hałasu) a co za tym idzie, mogą pojawić się podwyższone poziomy emisji hałasu.
JSW Koks S.A. planuje, że planowany zrzut pary następować będzie w godzinach między 7.00 a 12.00 oraz między 12.00 i 17.00 (od 14 maja do 7 czerwca).

Czynności te wynikają z zaplanowanej procedury technologicznej, są bezpieczne i niezbędne dla realizacji całej inwestycji.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu