Skip to content
Żółta strefa – nowe obostrzenia

Żółta strefa - nowe obostrzenia

Od soboty 10 października 2020, cały obszar kraju objęty zostaje żółtą strefą epidemiologiczną (poza tymi, które trafią do strefy czerwonej). Wracają zatem obostrzenia zgodnie z reżimem sanitarnym:

  • obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej
  • limit 25 % publiczności w wydarzeniach kulturalnych (maksymalna liczba uczestników wydarzeń plenerowych: 100)
  • uroczystości okolicznościowe: maksymalnie 75 osób
  • limit osób w zgromadzeniu publicznym: 150 osób. Dystans między dwiema różnymi zgromadzeniami: min. 100 metrów
  • limity w restauracjach: 1 osoba na 4 m kwadratowe
  • komunikacja autobusowa: może przebywać tyle osób, ile wynosi 100% miejsc siedzących albo 50% wszystkich miejsc w autobusie (maksymalnie 45 osobach w standardowym pojeździe, przy zachowaniu zasady – co drugie miejsce siedzące wolne)

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Wirus nadal stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia!

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu