OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 28 kwietnia, 2016 @ 15:44.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


mgr Halina Mizia
NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

Pokój: 403
Telefon: 32 4590240
E-mail: edukacja@radlin.pl

mgr Anna Pawlińska
REFERENT
Pokój:402
Telefon: 32 4590238
E-mail: a.chlodek@radlin.pl

W ramach wydziału funkcjonuje również Referat Działalności Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych

mgr Justyna Sobik
KIEROWNIK REFERATU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPRAW MIESZKANIOWYCH
Pokój: 402
Telefon: 32 4590269
E-mail: j.sobik@radlin.pl

Emilia Sowa
INSPEKTOR
STANOWISKO DS. MIESZKANIOWYCH

Pokój: 409
Telefon:  32 4590267
E-mail: esowa@radlin.pl

mgr Marzena Mika
INSPEKTOR

Pokój: 402
Telefon: 32 4590206
E-mail: mmika@radlin.pl

Do zadań Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych należą sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru i koordynacji działań placówek oświatowych, upowszechnianiem i organizacją kultury, sportu, turystyki i rekreacji, sprawy związane z ochroną zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej a w szczególności :

 • zatwierdzenie rocznych projektów organizacyjnych placówek oświatowych dla których Miasto Radlin jest organem prowadzącym,
 • nadzorowanie obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej placówek oświatowych dla których Miasto Radlin jest organem prowadzącym,
 • nadzorowanie opracowania planów finansowych placówek oświatowych na rok budżetowy i ich realizacji,
 • wnioskowanie w sprawach inwestycji, remontów i budżetu placówek oświatowych, dla których Miasto jest organem prowadzącym,
 • koordynowanie prac związanych z wykonywaniem remontów placówek oświatowych dla których Miasto jest organem prowadzącym,
 • koordynowanie projektów planów w zakresie upowszechniania kultury i kultury fizycznej w Mieście,
 • koordynowanie działalności miejskich jednostek organizacyjnych: Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,
 • weryfikacja projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza przygotowywanych przez Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz placówki  oświatowe dla których organem prowadzącym jest miasto Radlin,
 • realizacja imprez o zasięgu miejskim realizowanych przez Urząd,
 • inicjowanie wymiany kulturalnej i sportowej z zagranicą oraz jej organizowanie w ramach podpisanych przez miasto umów,
 • wnioskowanie w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień pracowników, działaczy kultury i sportu oraz twórców  kultury,
 • koordynowanie potrzeb lokalnych dotyczących działalności klubów sportowych,
 • wnioskowanie w zakresie premiowania w odniesieniu do dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,
 • prowadzenie działalności w zakresie promocji Miasta w kraju i zagranicą,
 • koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń społeczno-kulturalnych,
 • kontrola rozliczeń składanych przez podmioty dotowane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami kontroli finansowej.

 [su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

28 kwietnia, 2016 @ 15:44Aktualna wersja
<strong>mgr Halina Mizia  
NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH</strong>  
Pokój: 403  
Telefon: 32 4590240  
E-mail: <a href="mailto: edukacja@radlin.pl" >edukacja@radlin.pl</a>  
<strong><span style="color: #000000;"><strong>mgr Anna Pawlińska  
</strong></span> </strong><span style="color: #000000;">REFERENT  
Pokój:402  
Telefon: 32 4590238  
E-mail: <a href="mailto: a.chlodek@radlin.pl" >a.chlodek@radlin.pl </a></span>  
W ramach wydziału funkcjonuje również Referat Działalności Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych  
mgr Justyna Sobik  
KIEROWNIK REFERATU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPRAW MIESZKANIOWYCH  
Pokój: 402  
Telefon: 32 4590269  
E-mail: <a href="mailto: j.sobik@radlin.pl" >j.sobik@radlin.pl</a>  
<strong>Emilia Sowa  
INSPEKTOR  
STANOWISKO DS. MIESZKANIOWYCH</strong>  
Pokój: 409  
Telefon:  32 4590267  
E-mail: <a href="mailto: esowa@radlin.pl" >esowa@radlin.pl</a>  
<strong>mgr Marzena Mika  
INSPEKTOR</strong>  
Pokój: 402  
Telefon: 32 4590206  
E-mail: <a href="mailto: mmika@radlin.pl" >mmika@radlin.pl </a>  
Do zadań Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych należą sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru i koordynacji działań placówek oświatowych, upowszechnianiem i organizacją kultury, sportu, turystyki i rekreacji, sprawy związane z ochroną zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej a w szczególności : <p><strong>mgr Halina Mizia<br /> NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH</strong><br /> Pokój: 403<br /> Telefon: 32 4590240<br /> E-mail: <a href="mailto: edukacja@radlin.pl" >edukacja@radlin.pl< /a></p><p><strong><span style="color: #000000;"><strong>mgr Anna Pawlińska<br /> </strong></span> </strong><span style="color: #000000;">INSPEKTOR<br /> Pokój:402<br /> Telefon: 32 4590238<br /> E-mail: <a href="mailto: a.pawlinski@radlin.pl ">a.pawlinski@radlin.pl </a></span></p><p>W ramach wydziału funkcjonuje również Referat Działalności Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych< /p><p><strong>mgr Justyna Sobik</strong><br /> <strong> KIEROWNIK REFERATU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPRAW MIESZKANIOWYCH</strong><br /> Pokój: 402<br /> Telefon: 32 4590269<br /> E-mail: <a href="mailto: j.sobik@radlin.pl" >j.sobik@radlin.pl< /a></p><p><strong>Emilia Sowa<br /> INSPEKTOR<br /> STANOWISKO DS. MIESZKANIOWYCH</strong><br /> Pokój: 409<br /> Telefon:  32 4590267<br /> E-mail: <a href="mailto: esowa@radlin.pl" >esowa@radlin.pl< /a></p><p><strong>mgr Marzena Mika<br /> INSPEKTOR</strong><br /> Pokój: 402<br /> Telefon: 32 4590206<br /> E-mail: <a href="mailto: mmika@radlin.pl" >mmika@radlin.pl </a></p><p>Do zadań Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych należą sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru i koordynacji działań placówek oświatowych, upowszechnianiem i organizacją kultury, sportu, turystyki i rekreacji, sprawy związane z ochroną zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej a w szczególności :</p><ul><li> zatwierdzenie rocznych projektów organizacyjnych placówek oświatowych dla których Miasto Radlin jest organem prowadzącym,< /li><li>nadzorowanie obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej placówek oświatowych dla których Miasto Radlin jest organem prowadzącym,< /li><li>nadzorowanie opracowania planów finansowych placówek oświatowych na rok budżetowy i ich realizacji,</ li><li>wnioskowanie w sprawach inwestycji, remontów i budżetu placówek oświatowych, dla których Miasto jest organem prowadzącym,< /li><li>koordynowanie prac związanych z wykonywaniem remontów placówek oświatowych dla których Miasto jest organem prowadzącym,< /li><li>koordynowanie projektów planów w zakresie upowszechniania kultury i kultury fizycznej w Mieście,</li> <li>koordynowanie działalności miejskich jednostek organizacyjnych: Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,< /li><li>weryfikacja projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza przygotowywanych przez Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz placówki  oświatowe dla których organem prowadzącym jest miasto Radlin,</li>< li>realizacja imprez o zasięgu miejskim realizowanych przez Urząd,</li>< li>inicjowanie wymiany kulturalnej i sportowej z zagranicą oraz jej organizowanie w ramach podpisanych przez miasto umów,</li><li> wnioskowanie w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień pracowników, działaczy kultury i sportu oraz twórców  kultury,</li> <li>koordynowanie potrzeb lokalnych dotyczących działalności klubów sportowych,</ li><li>wnioskowanie w zakresie premiowania w odniesieniu do dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,< /li><li>prowadzenie działalności w zakresie promocji Miasta w kraju i zagranicą,</ li><li>koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń społeczno-kulturalnych,< /li><li>kontrola rozliczeń składanych przez podmioty dotowane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami kontroli finansowej.</ li></ul><p>&nbsp;</p>
<ul>  
<li>zatwierdzenie rocznych projektów organizacyjnych placówek oświatowych dla których Miasto Radlin jest organem prowadzącym,</li>  
<li>nadzorowanie obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej placówek oświatowych dla których Miasto Radlin jest organem prowadzącym,</li>  
<li>nadzorowanie opracowania planów finansowych placówek oświatowych na rok budżetowy i ich realizacji,</li>  
<li>wnioskowanie w sprawach inwestycji, remontów i budżetu placówek oświatowych, dla których Miasto jest organem prowadzącym,</li>  
<li>koordynowanie prac związanych z wykonywaniem remontów placówek oświatowych dla których Miasto jest organem prowadzącym,</li>  
<li>koordynowanie projektów planów w zakresie upowszechniania kultury i kultury fizycznej w Mieście,</li>  
<li>koordynowanie działalności miejskich jednostek organizacyjnych: Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,</li>  
<li>weryfikacja projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza przygotowywanych przez Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz placówki  oświatowe dla których organem prowadzącym jest miasto Radlin,</li>  
<li>realizacja imprez o zasięgu miejskim realizowanych przez Urząd,</li>  
<li>inicjowanie wymiany kulturalnej i sportowej z zagranicą oraz jej organizowanie w ramach podpisanych przez miasto umów,</li>  
<li>wnioskowanie w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień pracowników, działaczy kultury i sportu oraz twórców  kultury,</li>  
<li>koordynowanie potrzeb lokalnych dotyczących działalności klubów sportowych,</li>  
<li>wnioskowanie w zakresie premiowania w odniesieniu do dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,</li>  
<li>prowadzenie działalności w zakresie promocji Miasta w kraju i zagranicą,</li>  
<li>koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń społeczno-kulturalnych,</li>  
<li>kontrola rozliczeń składanych przez podmioty dotowane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami kontroli finansowej.</li>  
</ul>  
&nbsp;  


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 4 789

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.