OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 23 kwietnia, 2019 @ 15:18.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


mgr Halina Mizia
NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

Pokój: 403
Telefon: 32 4590240
E-mail: edukacja@radlin.pl

mgr Anna Pawlińska
INSPEKTOR
Pokój:402
Telefon: 32 4590238
E-mail: a.pawlinski@radlin.pl

W ramach wydziału funkcjonuje również Referat Działalności Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych

mgr Justyna Sobik
KIEROWNIK REFERATU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPRAW MIESZKANIOWYCH
Pokój: 402
Telefon: 32 4590269
E-mail: j.sobik@radlin.pl

Emilia Sowa
INSPEKTOR
STANOWISKO DS. MIESZKANIOWYCH

Pokój: 409
Telefon:  32 4590267
E-mail: esowa@radlin.pl

mgr Marzena Mika
INSPEKTOR

Pokój: 402
Telefon: 32 4590206
E-mail: mmika@radlin.pl

Do zadań Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych należą sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru i koordynacji działań placówek oświatowych, upowszechnianiem i organizacją kultury, sportu, turystyki i rekreacji, sprawy związane z ochroną zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej a w szczególności :

 • zatwierdzenie rocznych projektów organizacyjnych placówek oświatowych dla których Miasto Radlin jest organem prowadzącym,
 • nadzorowanie obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej placówek oświatowych dla których Miasto Radlin jest organem prowadzącym,
 • nadzorowanie opracowania planów finansowych placówek oświatowych na rok budżetowy i ich realizacji,
 • wnioskowanie w sprawach inwestycji, remontów i budżetu placówek oświatowych, dla których Miasto jest organem prowadzącym,
 • koordynowanie prac związanych z wykonywaniem remontów placówek oświatowych dla których Miasto jest organem prowadzącym,
 • koordynowanie projektów planów w zakresie upowszechniania kultury i kultury fizycznej w Mieście,
 • koordynowanie działalności miejskich jednostek organizacyjnych: Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,
 • weryfikacja projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza przygotowywanych przez Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz placówki  oświatowe dla których organem prowadzącym jest miasto Radlin,
 • realizacja imprez o zasięgu miejskim realizowanych przez Urząd,
 • inicjowanie wymiany kulturalnej i sportowej z zagranicą oraz jej organizowanie w ramach podpisanych przez miasto umów,
 • wnioskowanie w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień pracowników, działaczy kultury i sportu oraz twórców  kultury,
 • koordynowanie potrzeb lokalnych dotyczących działalności klubów sportowych,
 • wnioskowanie w zakresie premiowania w odniesieniu do dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,
 • prowadzenie działalności w zakresie promocji Miasta w kraju i zagranicą,
 • koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń społeczno-kulturalnych,
 • kontrola rozliczeń składanych przez podmioty dotowane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami kontroli finansowej.

 [su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

Brak różnic pomiędzy wersją strony utworzoną dnia 23 kwietnia, 2019 @ 15:18 a aktualną wersją dokumentu.

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 4 869

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.