Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 16 sierpnia 2023 o 13:07:56. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Informacja o uprawnieniach osób z niepełnosprawnościami:

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy mający w dniu wyborów co najmniej 60 lat
posiadają dodatkowe uprawnienia związane z wyborami, a w szczególności:
– mogą głosować korespondencyjnie. W tym celu należy złożyć wniosek do
Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III.
Zgłoszenie, może być dokonane:
1) ustnie;
2) na piśmie utrwalonym w postaci:
a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej
udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej
osoby – od dnia 1 września 2023 r.;
3) telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy
podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub
izolacji w warunkach domowych.
Szczegółowe informacje i wzór zgłoszenia dostępne są na stronie PKW (link
poniżej).
– mogą głosować przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa
wyborca składa wniosek do Burmistrza Radlina.
Wniosek może być złożony:
1) ustnie;
2) na piśmie utrwalonym w postaci:
a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej
udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej
osoby – od dnia 1 września 2023 r.
Szczegółowe informacje i wzory dokumentów dostępne są na stronie PKW (link
poniżej).

W Radlinie nie będziemy dowozić wyborców uprawnionych do lokali wyborczych,
gdyż uprawnienie to dotyczy tylko gmin, w których w dniu wyborów nie
funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Więcej informacji o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych znajdziecie
Państwo na stronie:


https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-z-niepelnosprawnoscia

Wersja utworzona

16 sierpnia 2023 o 13:07:56Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <h2><a href="https:/ /pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/ postanowienie-prezydenta- rzeczypospolitej-polskiej- z-dnia-8-sierpnia-2023-r- w-sprawie-zarzadzenia-wy"><p></p>Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/kategoria/ wybory2023/">
Skasowano: <h1>Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</h1> 
Skasowano: </a><p><a href="https:/ /pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/ postanowienie-prezydenta- rzeczypospolitej-polskiej- z-dnia-8-sierpnia-2023-r- w-sprawie-zarzadzenia-wy" ></a></p></h2> 
Skasowano: <h2>Informacja o uprawnieniach osób z niepełnosprawnościami:</h2> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: </p> 
Skasowano: <p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: </p> 
Skasowano: <p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: </p> 
Skasowano: <p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: </p> 
Skasowano: <p>Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy mający w dniu wyborów co najmniej 60 lat<br />posiadają dodatkowe uprawnienia związane z wyborami, a w szczególności:<br />- mogą głosować korespondencyjnie. W tym celu należy złożyć wniosek do<br />Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III.<br />Zgłoszenie, może być dokonane:<br />1) ustnie;<br />2) na piśmie utrwalonym w postaci:<br />a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,<br />b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym,<br />podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej<br />udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej<br />osoby – od dnia 1 września 2023 r.;<br />3) telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy<br />podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub<br />izolacji w warunkach domowych.<br />Szczegółowe informacje i wzór zgłoszenia dostępne są na stronie PKW (link<br />poniżej).<br />- mogą głosować przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa<br />wyborca składa wniosek do Burmistrza Radlina.<br />Wniosek może być złożony:<br />1) ustnie;<br />2) na piśmie utrwalonym w postaci:<br />a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,<br />b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym,<br />podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej<br />udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej<br />osoby – od dnia 1 września 2023 r.<br />Szczegółowe informacje i wzory dokumentów dostępne są na stronie PKW (link<br />poniżej).</p> 
Skasowano: <p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: </p> 
Skasowano: <p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: </p> 
Skasowano: <p>W Radlinie nie będziemy dowozić wyborców uprawnionych do lokali wyborczych,<br />gdyż uprawnienie to dotyczy tylko gmin, w których w dniu wyborów nie<br />funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.</p> 
Skasowano: <p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: </p> 
Skasowano: <p>Więcej informacji o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych znajdziecie<br />Państwo na stronie:</p>Dodano: Wszystkie informacje dot. wyborów parlamentarnych [kliknij]
Skasowano: <p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
 Dodano: Kliknij!
Skasowano: </p>Dodano: </a>
Skasowano: <p><br /><a href="https:/ /pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/ informacja-o- uprawnieniach- wyborcow-z-niepelnosprawnoscia" >https://pkw.gov.pl/ aktualnosci/ informacje/informacja- o-uprawnieniach- wyborcow-z-niepelnosprawnoscia</a></p> 
Skasowano: <p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.