Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 16 sierpnia 2023 o 08:06:38. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Informacja o uprawnieniach osób z niepełnosprawnościami:

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności oraz wyborcy mający w dniu wyborów co najmniej 60 lat
posiadają dodatkowe uprawnienia związane z wyborami, a w szczególności:
– mogą głosować korespondencyjnie. W tym celu należy złożyć wniosek do
Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III.
Zgłoszenie, może być dokonane:
1) ustnie;
2) na piśmie utrwalonym w postaci:
a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej
udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej
osoby – od dnia 1 września 2023 r.;
3) telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy
podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub
izolacji w warunkach domowych.
Szczegółowe informacje i wzór zgłoszenia dostępne są na stronie PKW (link
poniżej).

– mogą głosować przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa
wyborca składa wniosek do Burmistrza Radlina.
Wniosek może być złożony:
1) ustnie;
2) na piśmie utrwalonym w postaci:
a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej
udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej
osoby – od dnia 1 września 2023 r.
Szczegółowe informacje i wzory dokumentów dostępne są na stronie PKW (link
poniżej).

W Radlinie nie będziemy dowozić wyborców uprawnionych do lokali wyborczych,
gdyż uprawnienie to dotyczy tylko gmin, w których w dniu wyborów nie
funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Więcej informacji o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych znajdziecie
Państwo na stronie:

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-z-niepelnosprawnoscia

Wersja utworzona

16 sierpnia 2023 o 08:06:38Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/kategoria/ wybory2023/">
 Dodano: Wszystkie informacje dot. wyborów parlamentarnych [kliknij]
 Dodano: Kliknij!
Skasowano: <!-- /wp:paragraph -->Dodano: </a>
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p><strong>Informacja o uprawnieniach osób z niepełnosprawnościami: </strong></p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu<br>niepełnosprawności oraz wyborcy mający w dniu wyborów co najmniej 60 lat<br>posiadają dodatkowe uprawnienia związane z wyborami, a w szczególności:<br>- mogą głosować korespondencyjnie. W tym celu należy złożyć wniosek do<br>Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III.<br>Zgłoszenie, może być dokonane:<br>1) ustnie;<br>2) na piśmie utrwalonym w postaci:<br>a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,<br>b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym,<br>podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej< br>udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej<br>osoby – od dnia 1 września 2023 r.;<br>3) telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy<br>podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub<br>izolacji w warunkach domowych.<br> Szczegółowe informacje i wzór zgłoszenia dostępne są na stronie PKW (link<br>poniżej).</p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>- mogą głosować przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa<br>wyborca składa wniosek do Burmistrza Radlina.<br>Wniosek może być złożony:<br>1) ustnie;<br>2) na piśmie utrwalonym w postaci:<br>a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,<br>b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym,<br>podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej< br>udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej<br>osoby – od dnia 1 września 2023 r.<br>Szczegółowe informacje i wzory dokumentów dostępne są na stronie PKW (link<br>poniżej).</p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>W Radlinie nie będziemy dowozić wyborców uprawnionych do lokali wyborczych,<br>gdyż uprawnienie to dotyczy tylko gmin, w których w dniu wyborów nie<br>funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.</p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>Więcej informacji o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych znajdziecie<br>Państwo na stronie:</p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p><br><a href="https:/ /pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/ informacja-o- uprawnieniach- wyborcow-z-niepelnosprawnoscia" >https://pkw.gov.pl/ aktualnosci/ informacje/informacja- o-uprawnieniach- wyborcow-z-niepelnosprawnoscia</a></p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.