Skip to content
Informacja dotycząca budowy wiaduktu w Radlinie na ul. Mariackiej

Informacja dotycząca budowy wiaduktu w Radlinie na ul. Mariackiej

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 17 marca 2021 o 09:02:55. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Prace wieczorne, prowadzone w nocy z 26 na 27 września 2020, na wiadukcie w Radlinie, przy ul. Mariackiej. Prace polegały na zdjęciu belek w środkowej części remontowanego wiaduktu.

Informacja dotycząca budowy wiaduktu w Radlinie na ul. Mariackiej

Przebudowa wiaduktu w Radlinie, od samego początku budziła i budzi wiele emocji. Przebudowa konieczna, z uwagi na stan techniczny obiektu, w sposób oczywisty utrudnia poruszanie się po naszym mieście, jedną z najważniejszych dróg łączących centrum miasta z DK78. Rozumiemy te emocje, sami odczuwając codziennie te uciążliwości. Jednak mimo tego, nie było innego wyjścia jak rozpocząć inwestycję przebudowy. Inwestycję, która – przez wzgląd na niezależne od nas i od wykonawcy opóźnienia – w sposób znaczący przekracza planowany termin wykonania. Pragniemy jednak zapewnić, że przyczyny opóźnień miały wyłącznie charakter techniczny.

Przypominamy, że w listopadzie 2019 r. podczas prowadzenia robót rozbiórkowych odkryto aż 11 kabli sterujących ruchem kolejowym, których nie uwidoczniono w tych miejscach na mapach podczas wywiadów branżowych. To ogromne utrudnienie. Niestety, często przy inwestycjach w naszym mieście, napotykamy na problem tego typu, że dopiero po rozpoczęciu prac okazuje się, że na terenie inwestycji występują kolizje, przebiegają kable lub inne media, których nie powinno być w tym miejscu (nie ma ich na mapach lub są, ale w innym miejscu niż zaznaczone). Nie mamy na to wpływu przed przystąpieniem do prac, nie można tego wcześniej w żaden sposób sprawdzić i dopiero inwestycja pozwala ten temat uregulować.

Po odkryciu kabli SRK zwołano na 2 grudnia 2019 r. pilne spotkanie z przedstawicielami kolei i ustalono szczegóły rozwiązania kolizji. Kolej wskazała na konieczność przygotowania dokumentacji przebudowy kabli i ich zabezpieczenia , uzgodnienia jej z organami kolei i uzgodnienia sposobu prowadzenia prac zabezpieczających , w tym wyłączeń ruchu kolejowego (kable sterują ruchem, semaforami, zwrotnicami itp.) . Po sporządzeniu dokumentacji rozwiązującej problem z kablami SRK, pod koniec marca rozpoczęto następujące prace związane z: – przebudową kabli, – wykonaniem wykopów pod kable, – wykopaniem fundamentów i płyty kanału technologicznego pod kable (następnie ścian kanału). – ułożeniem i przełączeniem kabli (na przełomie kwietnia i maja) Następnie rozpoczęto kolejne prace związane z przygotowaniem fundamentu pod mury oporowe, poprzedzone geodezyjnym wyznaczeniem.

Kiedy wydawało się, że problem został zażegnany, pojawił się… kolejny kabel, biegnący w miejscu w którym nie został wskazany na mapach. Tym razem był to kabel 20 kV. Biegł na tyle blisko prowadzonych prac, że nie pozwalało to na kontynuację inwestycji w tym miejscu. Wymogło to na nas i na wykonawcy kolejne rozmowy i ustalenia z Tauronem. Równolegle pojawia się następne zagrożenie, o którym nikt nie mógł wcześniej pomyśleć – czyli pandemia Covid-19. Wszelkie uzgodnienia techniczne z Tauronem stały się utrudnione a nadzory branżowe umożliwiające prowadzenie prac – wstrzymane. Mimo zagrożenia pandemicznego, realizujący inwestycję nie zaprzestali pracy – przez pewien czas pracowali zdalnie, choć oczywiście przy takiej inwestycji nie sposób realizować wszystkich prac poza placem budowy. Po licznych i trudnych rozmowach ustalających sposób prowadzenia prac osiągnęliśmy porozumienie wspólne z wykonawcą oraz z Tauronem. Ustalono zoptymalizowane koszty likwidacji kolizji. Wykonawca przystąpił zatem do prac. Wydłużenie kabla pozwoliło na wykonanie fundamentu, ścian oporowych, gruntu zbrojonego i demontaż środkowych przęseł.

Pragniemy zapewnić, iż inwestycja – nawet pomimo przestojów, spowodowanych czynnikami technicznymi – nie jest zagrożona oraz, że jest stale monitorowana przez Zamawiającego czyli osób prowadzących ten proces z ramienia miasta. Od początku 2019 regularnie odbywają się spotkania na miejscu budowy, w których uczestniczą osoby reprezentujące miasto, projektant, wykonawca i inspektorzy nadzoru (osoby wybrane w procedurze przetargowej). Oprócz spotkań, prowadzona jest regularnie korespondencja elektroniczna związana z projektem. Nadzorujemy ten temat i aktywnie uczestniczymy w procesie inwestycji.

Umowa z wykonawcą została wydłużona. Nie wiemy na jakie „niespodzianki” natrafi jeszcze firma podczas przebudowy (mamy nadzieję,że już żadne). Ta część miasta i realizowane inwestycje w tym miejscu, bardzo często związane były z tego typu niespodziewanymi pracami dodatkowymi. Przypomnijmy: przy budowie ronda była to kolizja gazociągu i kabla wysokiego napięcia (biegły inaczej niż wykazano na mapach). Zaś przy budowie boiska na ul. Mariackiej pojawiły się nie uwzględnione na mapach projektowych pozostałości piwniczne po dawnych budynkach. Za każdym razem powodowało to opóźnienie inwestycji.

Przepraszamy za wszystkie nieprzyjemności i utrudnienia z jakimi mają Państwo do czynienia przy tej budowie. Przed nami kolejne, trudne z pewnością, tygodnie i miesiące prac związanych z wiaduktem. Prac koniecznych, jeśli chcemy doprowadzić do końca budowę nowego, bezpiecznego dla pieszych i samochodów obiektu mostowego. Aby tego dokonać musimy nie tylko rozebrać istniejący wiadukt i postawić nowy – ale równolegle do prowadzonych prac reagować na tego typu kolizje i znaleźć wyjście z tych kryzysowych sytuacji. Nawet jeśli oznaczają one zwiększenie kosztów inwestycji i wydłużenie czasu jej trwania.

Koniec końców robimy wszystko to aby doprowadzić inwestycję do końca i aby poprawić standard przemieszczania się i bezpieczeństwo naszych mieszkańcó

Wersja utworzona

17 marca 2021 o 09:02:55Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <!-- wp:core-embed/youtube {"url":"https: //youtu.be/XdJrXl-2IKA"," type":"video" ,"providerNameSlug" :"youtube","className":"wp- embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"} --> Dodano: <!-- wp:core-embed/youtube {"url":"https: //youtu.be/8WDb2YXPng8"," type":"video" ,"providerNameSlug" :"youtube","className":"wp- embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"} -->
Bez zmian: <figure class="wp-block- embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block- embed__wrapper"> Bez zmian: <figure class="wp-block- embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block- embed__wrapper">
Skasowano: https://youtu.be/XdJrXl-2IKA Dodano: https://youtu.be/8WDb2YXPng8
Bez zmian: </div></figure> Bez zmian: </div></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:core-embed/youtube --> Bez zmian: <!-- /wp:core-embed/youtube -->
Skasowano: <h1>&nbsp;</h1>  
Skasowano: <p><strong>Przebudowa wiaduktu w Radlinie, od samego początku budziła i budzi wiele emocji. Przebudowa konieczna, z uwagi na stan techniczny obiektu, w sposób oczywisty utrudnia poruszanie się po naszym mieście, jedną z najważniejszych dróg łączących centrum miasta z DK78. Rozumiemy te emocje, sami odczuwając codziennie te uciążliwości. Jednak mimo tego, nie było innego wyjścia jak rozpocząć inwestycję przebudowy. Inwestycję, która – przez wzgląd na niezależne od nas i od wykonawcy opóźnienia - w sposób znaczący przekracza planowany termin wykonania. Pragniemy jednak zapewnić, że przyczyny opóźnień miały wyłącznie charakter techniczny.</strong></p>  
  Dodano: <h3><strong>W ostatnim czasie :</strong></h3>
  Dodano: <ul>
  Dodano: <li>położono zbrojenie płyt pomostu, płyty przejściowej i poprzecznic</li>
  Dodano: <li>wykonano betonowanie płyt pomostu, płyty przejściowej i poprzecznic.</li>
  Dodano: <li>wykonano dalszą część muru oporowego</li>
  Dodano: <li>rozebrano część ul. Mariackiej od strony DK 78 , by połączyć istniejące studnie kanalizacji deszczowej z nowymi studniami <br />i przejściem kanalizacji deszczowej przez wiadukt (oraz aby skorygować łuk ulicy do szerokości przebudowanego wiaduktu)</li>
  Dodano: <li>przebudowano także chodniki od strony DK 78.</li>
  Dodano: </ul>
  Dodano: <h3><strong>Co przed nami?  </strong></h3>
  Dodano: <ul>
  Dodano: <li>budowa oświetlenia wiaduktu</li>
  Dodano: <li>budowa kap chodnikowych,</li>
  Dodano: <li>odbudowa dojazdów do wiaduktu</li>
  Dodano: <li>przebudowa bramy wjazdowej i ogrodzenia tuż przy wiadukcie</li>
  Dodano: <li>przełożenie kabli teletechnicznych oraz SN do kap chodnikowych</li>
  Dodano: <li>montaż balustrad oraz barier energochłonnych</li>
  Dodano: <li>budowa schodów na skarpach, z obu stron wiaduktu.</li>
  Dodano: </ul>
  Dodano: <p>Specyfika technologii robót budowlanych wymaga określonego reżimu technologicznego (w tym odpowiednich temperatur), stąd część prac została niestety przełożona. Trwają rozmowy z wykonawcą odnośnie wyznaczenia nowego terminu zakończenia prac. Otwarcie wiaduktu dla ruchu możliwe będzie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, którą wydaje Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach. </p>
Skasowano: <p></p> Dodano: <p> </p>
Skasowano: <p><strong>W ostatnim czasie :</strong><br>- położono zbrojenie płyt pomostu, płyty przejściowej i poprzecznic&nbsp;<br>- wykonano betonowanie płyt pomostu, płyty przejściowej i poprzecznic.<br>- wykonano dalszą część muru oporowego<br>- rozebrano część ul. Mariackiej od strony DK 78 , by połączyć istniejące studnie kanalizacji deszczowej z nowymi studniami <br>i przejściem kanalizacji deszczowej przez wiadukt (oraz aby skorygować łuk ulicy do szerokości przebudowanego wiaduktu)<br>- przebudowano także chodniki od strony DK 78.</p>  
Skasowano: <p><strong>Co przed nami?&nbsp;&nbsp; <br></strong>- budowa oświetlenia wiaduktu<br>- budowa kap chodnikowych, <br>- odbudowa dojazdów do wiaduktu<br>- przebudowa bramy wjazdowej i ogrodzenia tuż przy wiadukcie<br>- przełożenie kabli teletechnicznych oraz SN do kap chodnikowych<br>- montaż balustrad oraz barier energochłonnych<br>- budowa schodów na skarpach, z obu stron wiaduktu.</p>  
Skasowano: <p>Specyfika technologii robót budowlanych wymaga określonego reżimu technologicznego (w tym odpowiednich temperatur), stąd część prac została niestety przełożona. Trwają rozmowy z wykonawcą odnośnie wyznaczenia nowego terminu zakończenia prac. Otwarcie wiaduktu dla ruchu możliwe będzie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, którą wydaje Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach.&nbsp;</p>  
Skasowano: <p></p>  
Skasowano: <p><strong>Jakie były przyczyny opóźnień ?&nbsp;&nbsp; </strong></p> Dodano: <h3><strong>Jakie były przyczyny opóźnień ?  </strong></h3>
Bez zmian: <p>W listopadzie 2019 r. podczas prowadzenia robót rozbiórkowych odkryto aż 11 kabli sterujących ruchem kolejowym, których nie uwidoczniono w tych miejscach na mapach podczas wywiadów branżowych. To ogromne utrudnienie. Niestety, często przy inwestycjach w naszym mieście, napotykamy na problem tego typu, że dopiero po rozpoczęciu prac okazuje się, że na terenie inwestycji występują kolizje, przebiegają kable lub inne media, których nie powinno być w tym miejscu (nie ma ich na mapach lub są, ale w innym miejscu niż zaznaczone). Nie mamy na to wpływu przed przystąpieniem do prac, nie można tego wcześniej w żaden sposób sprawdzić i dopiero inwestycja pozwala ten temat uregulować.</p> Bez zmian: <p>W listopadzie 2019 r. podczas prowadzenia robót rozbiórkowych odkryto aż 11 kabli sterujących ruchem kolejowym, których nie uwidoczniono w tych miejscach na mapach podczas wywiadów branżowych. To ogromne utrudnienie. Niestety, często przy inwestycjach w naszym mieście, napotykamy na problem tego typu, że dopiero po rozpoczęciu prac okazuje się, że na terenie inwestycji występują kolizje, przebiegają kable lub inne media, których nie powinno być w tym miejscu (nie ma ich na mapach lub są, ale w innym miejscu niż zaznaczone). Nie mamy na to wpływu przed przystąpieniem do prac, nie można tego wcześniej w żaden sposób sprawdzić i dopiero inwestycja pozwala ten temat uregulować.</p>
Bez zmian: <p>Po odkryciu kabli SRK zwołano na 2 grudnia 2019 r. pilne spotkanie z przedstawicielami kolei i ustalono szczegóły rozwiązania kolizji. Kolej wskazała na konieczność przygotowania dokumentacji przebudowy kabli i ich zabezpieczenia , uzgodnienia jej z organami kolei i uzgodnienia sposobu prowadzenia prac zabezpieczających , w tym wyłączeń ruchu kolejowego (kable sterują ruchem, semaforami, zwrotnicami itp.) . Po sporządzeniu dokumentacji rozwiązującej problem z kablami SRK, pod koniec marca rozpoczęto następujące prace związane z: - przebudową kabli, - wykonaniem wykopów pod kable, - wykopaniem fundamentów i płyty kanału technologicznego pod kable (następnie ścian kanału). - ułożeniem i przełączeniem kabli (na przełomie kwietnia i maja) Następnie rozpoczęto kolejne prace związane z przygotowaniem fundamentu pod mury oporowe, poprzedzone geodezyjnym wyznaczeniem.</p> Bez zmian: <p>Po odkryciu kabli SRK zwołano na 2 grudnia 2019 r. pilne spotkanie z przedstawicielami kolei i ustalono szczegóły rozwiązania kolizji. Kolej wskazała na konieczność przygotowania dokumentacji przebudowy kabli i ich zabezpieczenia , uzgodnienia jej z organami kolei i uzgodnienia sposobu prowadzenia prac zabezpieczających , w tym wyłączeń ruchu kolejowego (kable sterują ruchem, semaforami, zwrotnicami itp.) . Po sporządzeniu dokumentacji rozwiązującej problem z kablami SRK, pod koniec marca rozpoczęto następujące prace związane z: - przebudową kabli, - wykonaniem wykopów pod kable, - wykopaniem fundamentów i płyty kanału technologicznego pod kable (następnie ścian kanału). - ułożeniem i przełączeniem kabli (na przełomie kwietnia i maja) Następnie rozpoczęto kolejne prace związane z przygotowaniem fundamentu pod mury oporowe, poprzedzone geodezyjnym wyznaczeniem.</p>
Skasowano: <p><iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/LDgoqgHuP-4" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen= "allowfullscreen" ></iframe></p>  
Bez zmian: <p>Kiedy wydawało się, że problem został zażegnany, pojawił się... kolejny kabel, biegnący w miejscu w którym nie został wskazany na mapach. Tym razem był to kabel 20 kV. Biegł na tyle blisko prowadzonych prac, że nie pozwalało to na kontynuację inwestycji w tym miejscu. Wymogło to na nas i na wykonawcy kolejne rozmowy i ustalenia z Tauronem. Równolegle pojawia się następne zagrożenie, o którym nikt nie mógł wcześniej pomyśleć – czyli pandemia Covid-19. Wszelkie uzgodnienia techniczne z Tauronem stały się utrudnione a nadzory branżowe umożliwiające prowadzenie prac - wstrzymane. Mimo zagrożenia pandemicznego, realizujący inwestycję nie zaprzestali pracy – przez pewien czas pracowali zdalnie, choć oczywiście przy takiej inwestycji nie sposób realizować wszystkich prac poza placem budowy. Po licznych i trudnych rozmowach ustalających sposób prowadzenia prac osiągnęliśmy porozumienie wspólne z wykonawcą oraz z Tauronem. Ustalono zoptymalizowane koszty likwidacji kolizji. Wykonawca przystąpił zatem do prac. Wydłużenie kabla pozwoliło na wykonanie fundamentu, ścian oporowych, gruntu zbrojonego i demontaż środkowych przęseł.</p> Bez zmian: <p>Kiedy wydawało się, że problem został zażegnany, pojawił się... kolejny kabel, biegnący w miejscu w którym nie został wskazany na mapach. Tym razem był to kabel 20 kV. Biegł na tyle blisko prowadzonych prac, że nie pozwalało to na kontynuację inwestycji w tym miejscu. Wymogło to na nas i na wykonawcy kolejne rozmowy i ustalenia z Tauronem. Równolegle pojawia się następne zagrożenie, o którym nikt nie mógł wcześniej pomyśleć – czyli pandemia Covid-19. Wszelkie uzgodnienia techniczne z Tauronem stały się utrudnione a nadzory branżowe umożliwiające prowadzenie prac - wstrzymane. Mimo zagrożenia pandemicznego, realizujący inwestycję nie zaprzestali pracy – przez pewien czas pracowali zdalnie, choć oczywiście przy takiej inwestycji nie sposób realizować wszystkich prac poza placem budowy. Po licznych i trudnych rozmowach ustalających sposób prowadzenia prac osiągnęliśmy porozumienie wspólne z wykonawcą oraz z Tauronem. Ustalono zoptymalizowane koszty likwidacji kolizji. Wykonawca przystąpił zatem do prac. Wydłużenie kabla pozwoliło na wykonanie fundamentu, ścian oporowych, gruntu zbrojonego i demontaż środkowych przęseł.</p>
Bez zmian: <p><strong>Pragniemy zapewnić, iż inwestycja – nawet pomimo przestojów, spowodowanych czynnikami technicznymi – nie jest zagrożona oraz, że jest stale monitorowana przez Zamawiającego czyli osób prowadzących ten proces z ramienia miasta. Od początku 2019 regularnie odbywają się spotkania na miejscu budowy, w których uczestniczą osoby reprezentujące miasto, projektant, wykonawca i inspektorzy nadzoru (osoby wybrane w procedurze przetargowej). Oprócz spotkań, prowadzona jest regularnie korespondencja elektroniczna związana z projektem. Nadzorujemy ten temat i aktywnie uczestniczymy w procesie inwestycji.</strong></p> Bez zmian: <p><strong>Pragniemy zapewnić, iż inwestycja – nawet pomimo przestojów, spowodowanych czynnikami technicznymi – nie jest zagrożona oraz, że jest stale monitorowana przez Zamawiającego czyli osób prowadzących ten proces z ramienia miasta. Od początku 2019 regularnie odbywają się spotkania na miejscu budowy, w których uczestniczą osoby reprezentujące miasto, projektant, wykonawca i inspektorzy nadzoru (osoby wybrane w procedurze przetargowej). Oprócz spotkań, prowadzona jest regularnie korespondencja elektroniczna związana z projektem. Nadzorujemy ten temat i aktywnie uczestniczymy w procesie inwestycji.</strong></p>
Bez zmian: <p>Umowa z wykonawcą została wydłużona. Nie wiemy na jakie „niespodzianki” natrafi jeszcze firma podczas przebudowy (mamy nadzieję, że już żadne). Ta część miasta i realizowane inwestycje w tym miejscu, bardzo często związane były z tego typu niespodziewanymi pracami dodatkowymi. Przypomnijmy: przy budowie ronda była to kolizja gazociągu i kabla wysokiego napięcia (biegły inaczej niż wykazano na mapach). Zaś przy budowie boiska na ul. Mariackiej pojawiły się nie uwzględnione na mapach projektowych pozostałości piwniczne po dawnych budynkach. Za każdym razem powodowało to opóźnienie inwestycji.</p> Bez zmian: <p>Umowa z wykonawcą została wydłużona. Nie wiemy na jakie „niespodzianki” natrafi jeszcze firma podczas przebudowy (mamy nadzieję, że już żadne). Ta część miasta i realizowane inwestycje w tym miejscu, bardzo często związane były z tego typu niespodziewanymi pracami dodatkowymi. Przypomnijmy: przy budowie ronda była to kolizja gazociągu i kabla wysokiego napięcia (biegły inaczej niż wykazano na mapach). Zaś przy budowie boiska na ul. Mariackiej pojawiły się nie uwzględnione na mapach projektowych pozostałości piwniczne po dawnych budynkach. Za każdym razem powodowało to opóźnienie inwestycji.</p>
Skasowano: <p><strong>Przepraszamy za wszystkie nieprzyjemności i utrudnienia z jakimi mają Państwo do czynienia przy tej budowie.</strong> <br>Budowie koniecznej, jeśli chcemy oddać do użytku nowy, bezpieczny obiekt mostowego. Koniec końców robimy wszystko to aby doprowadzić inwestycję do końca i aby poprawić standard przemieszczania się i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.</p> Dodano: <p><strong>Przepraszamy za wszystkie nieprzyjemności i utrudnienia z jakimi mają Państwo do czynienia przy tej budowie.</strong> <br />Budowie koniecznej, jeśli chcemy oddać do użytku nowy, bezpieczny obiekt mostowego. Koniec końców robimy wszystko to aby doprowadzić inwestycję do końca i aby poprawić standard przemieszczania się i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.</p>
  Dodano: <!-- wp:core-embed/youtube {"url":"https: //youtu.be/XdJrXl-2IKA"," type":"video" ,"providerNameSlug" :"youtube","className":"wp- embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"} -->
  Dodano: <figure class="wp-block- embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block- embed__wrapper">
  Dodano: https://youtu.be/XdJrXl-2IKA
  Dodano: </div></figure>
  Dodano: <!-- /wp:core-embed/youtube -->
Bez zmian: <!-- wp:gallery {"ids":[29231,29230,29229,29228]} --> Bez zmian: <!-- wp:gallery {"ids":[29231,29230,29229,29228]} -->
Bez zmian: <figure class="wp-block-gallery columns-3 is-cropped"><ul class="blocks- gallery-grid"><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/wiadukt4- 1024x768.jpg" alt="Budowa wiaduktu w Radlinie" data-id="29231" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/07/ wiadukt4.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/wiadukt/ attachment/wiadukt4/" class="wp-image- 29231"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Budowa wiaduktu w Radlinie</figcaption> </figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/wiadukt3- 1024x768.jpg" alt="Budowa wiaduktu w Radlinie" data-id="29230" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/07/ wiadukt3.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/wiadukt/ attachment/wiadukt3/" class="wp-image- 29230"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Budowa wiaduktu w Radlinie</figcaption> </figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/wiadukt2- 1024x768.jpg" alt="Budowa wiaduktu w Radlinie" data-id="29229" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/07/ wiadukt2.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/wiadukt/ attachment/wiadukt2/" class="wp-image- 29229"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Budowa wiaduktu w Radlinie</figcaption> </figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/wiadukt1- 1024x768.jpg" alt="Budowa wiaduktu w Radlinie" data-id="29228" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/07/ wiadukt1.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/wiadukt/ attachment/wiadukt1/" class="wp-image- 29228"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Budowa wiaduktu w Radlinie</figcaption> </figure></li> </ul></figure> Bez zmian: <figure class="wp-block-gallery columns-3 is-cropped"><ul class="blocks- gallery-grid"><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/wiadukt4- 1024x768.jpg" alt="Budowa wiaduktu w Radlinie" data-id="29231" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/07/ wiadukt4.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/wiadukt/ attachment/wiadukt4/" class="wp-image- 29231"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Budowa wiaduktu w Radlinie</figcaption> </figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/wiadukt3- 1024x768.jpg" alt="Budowa wiaduktu w Radlinie" data-id="29230" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/07/ wiadukt3.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/wiadukt/ attachment/wiadukt3/" class="wp-image- 29230"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Budowa wiaduktu w Radlinie</figcaption> </figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/wiadukt2- 1024x768.jpg" alt="Budowa wiaduktu w Radlinie" data-id="29229" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/07/ wiadukt2.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/wiadukt/ attachment/wiadukt2/" class="wp-image- 29229"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Budowa wiaduktu w Radlinie</figcaption> </figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/wiadukt1- 1024x768.jpg" alt="Budowa wiaduktu w Radlinie" data-id="29228" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/07/ wiadukt1.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/wiadukt/ attachment/wiadukt1/" class="wp-image- 29228"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Budowa wiaduktu w Radlinie</figcaption> </figure></li> </ul></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:gallery --> Bez zmian: <!-- /wp:gallery -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>Fotorelacja z budowy murów oporowych: </strong></p> Bez zmian: <p><strong>Fotorelacja z budowy murów oporowych: </strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:gallery {"ids":[29533,29532,29531,29530,29529,29528]} --> Bez zmian: <!-- wp:gallery {"ids":[29533,29532,29531,29530,29529,29528]} -->
Bez zmian: <figure class="wp-block-gallery columns-3 is-cropped"><ul class="blocks- gallery-grid"><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0732- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29533" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0732.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0732/" class="wp-image- 29533"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0731- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29532" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0731.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0731/" class="wp-image- 29532"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0721- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29531" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0721.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0721/" class="wp-image- 29531"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0720- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29530" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0720.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0720/" class="wp-image- 29530"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0719- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29529" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0719.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0719/" class="wp-image- 29529"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0718- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29528" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0718.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0718/" class="wp-image- 29528"/></figure> </li></ul></figure> Bez zmian: <figure class="wp-block-gallery columns-3 is-cropped"><ul class="blocks- gallery-grid"><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0732- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29533" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0732.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0732/" class="wp-image- 29533"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0731- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29532" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0731.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0731/" class="wp-image- 29532"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0721- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29531" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0721.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0721/" class="wp-image- 29531"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0720- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29530" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0720.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0720/" class="wp-image- 29530"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0719- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29529" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0719.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0719/" class="wp-image- 29529"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0718- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29528" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0718.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0718/" class="wp-image- 29528"/></figure> </li></ul></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:gallery --> Bez zmian: <!-- /wp:gallery -->
Bez zmian: <!-- wp:core-embed/youtube {"url":"https: //www.youtube.com/watch?v= X23Kyh0kikk\u0026feature= youtu.be","type":"video"," providerNameSlug":"youtube" ,"className": "wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"} --> Bez zmian: <!-- wp:core-embed/youtube {"url":"https: //www.youtube.com/watch?v= X23Kyh0kikk\u0026feature= youtu.be","type":"video"," providerNameSlug":"youtube" ,"className": "wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"} -->
Bez zmian: <figure class="wp-block- embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block- embed__wrapper"> Bez zmian: <figure class="wp-block- embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block- embed__wrapper">
Bez zmian: https://www.youtube.com/ watch?v=X23Kyh0kikk&amp; feature=youtu.be Bez zmian: https://www.youtube.com/ watch?v=X23Kyh0kikk&amp; feature=youtu.be
Bez zmian: </div></figure> Bez zmian: </div></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:core-embed/youtube --> Bez zmian: <!-- /wp:core-embed/youtube -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><strong>Montaż nowych belek nośnych (16.12.2020) :</strong></p> Dodano: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Skasowano: <!-- wp:gallery {"ids":[30116,30115,30114,30113]} --> Dodano: <!-- wp:gallery {"ids":[]} -->
Skasowano: <figure class="wp-block-gallery columns-3 is-cropped"><ul class="blocks- gallery-grid"><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/DJI_0827- 1024x767.jpeg" alt="" data-id="30116" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ DJI_0827-scaled.jpeg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0827/" class="wp-image- 30116"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/DJI_0825- 1024x767.jpeg" alt="" data-id="30115" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ DJI_0825-scaled.jpeg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0825/" class="wp-image- 30115"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/DJI_0819- 1024x767.jpeg" alt="" data-id="30114" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ DJI_0819-scaled.jpeg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0819/" class="wp-image- 30114"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/DJI_0804- 1024x767.jpeg" alt="" data-id="30113" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ DJI_0804-scaled.jpeg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0804/" class="wp-image- 30113"/></figure> </li></ul><figcaption class="blocks- gallery-caption" ><strong>Montaż nowych belek nośnych (16.12.2020).< /strong></figcaption></figure> Dodano: <figure class="wp-block-gallery columns-0 is-cropped"><ul class="blocks- gallery-grid" ></ul><figcaption class="blocks- gallery-caption" ><strong>Montaż nowych belek nośnych (16.12.2020).< /strong></figcaption></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:gallery --> Bez zmian: <!-- /wp:gallery -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>Inwestycja budowy nowego wiaduktu została wsparta dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 500 000 zł. To już kolejne pozyskane środki zewnętrzne na ten cel. Poprzednia pula środków z rządowego funduszu dla Radlina (wówczas w kwocie 1,380 000 zł) również została przez radlińskich włodarzy przeznaczona na sfinansowanie inwestycji budowy tego obiektu.</strong></p> Bez zmian: <p><strong>Inwestycja budowy nowego wiaduktu została wsparta dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 500 000 zł. To już kolejne pozyskane środki zewnętrzne na ten cel. Poprzednia pula środków z rządowego funduszu dla Radlina (wówczas w kwocie 1,380 000 zł) również została przez radlińskich włodarzy przeznaczona na sfinansowanie inwestycji budowy tego obiektu.</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
taq_review_style
Skasowano:  Dodano: stars
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano:  Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu