Skip to content

Informacja dotycząca budowy wiaduktu w Radlinie na ul. Mariackiej

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 17 marca 2021 o 08:59:57. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

 

Przebudowa wiaduktu w Radlinie, od samego początku budziła i budzi wiele emocji. Przebudowa konieczna, z uwagi na stan techniczny obiektu, w sposób oczywisty utrudnia poruszanie się po naszym mieście, jedną z najważniejszych dróg łączących centrum miasta z DK78. Rozumiemy te emocje, sami odczuwając codziennie te uciążliwości. Jednak mimo tego, nie było innego wyjścia jak rozpocząć inwestycję przebudowy. Inwestycję, która – przez wzgląd na niezależne od nas i od wykonawcy opóźnienia – w sposób znaczący przekracza planowany termin wykonania. Pragniemy jednak zapewnić, że przyczyny opóźnień miały wyłącznie charakter techniczny.

 

W ostatnim czasie :
– położono zbrojenie płyt pomostu, płyty przejściowej i poprzecznic 
– wykonano betonowanie płyt pomostu, płyty przejściowej i poprzecznic.
– wykonano dalszą część muru oporowego
– rozebrano część ul. Mariackiej od strony DK 78 , by połączyć istniejące studnie kanalizacji deszczowej z nowymi studniami
i przejściem kanalizacji deszczowej przez wiadukt (oraz aby skorygować łuk ulicy do szerokości przebudowanego wiaduktu)
– przebudowano także chodniki od strony DK 78.

Co przed nami?  
– budowa oświetlenia wiaduktu
– budowa kap chodnikowych,
– odbudowa dojazdów do wiaduktu
– przebudowa bramy wjazdowej i ogrodzenia tuż przy wiadukcie
– przełożenie kabli teletechnicznych oraz SN do kap chodnikowych
– montaż balustrad oraz barier energochłonnych
– budowa schodów na skarpach, z obu stron wiaduktu.

Specyfika technologii robót budowlanych wymaga określonego reżimu technologicznego (w tym odpowiednich temperatur), stąd część prac została niestety przełożona. Trwają rozmowy z wykonawcą odnośnie wyznaczenia nowego terminu zakończenia prac. Otwarcie wiaduktu dla ruchu możliwe będzie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, którą wydaje Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach. 

 

Jakie były przyczyny opóźnień ?  

W listopadzie 2019 r. podczas prowadzenia robót rozbiórkowych odkryto aż 11 kabli sterujących ruchem kolejowym, których nie uwidoczniono w tych miejscach na mapach podczas wywiadów branżowych. To ogromne utrudnienie. Niestety, często przy inwestycjach w naszym mieście, napotykamy na problem tego typu, że dopiero po rozpoczęciu prac okazuje się, że na terenie inwestycji występują kolizje, przebiegają kable lub inne media, których nie powinno być w tym miejscu (nie ma ich na mapach lub są, ale w innym miejscu niż zaznaczone). Nie mamy na to wpływu przed przystąpieniem do prac, nie można tego wcześniej w żaden sposób sprawdzić i dopiero inwestycja pozwala ten temat uregulować.

Po odkryciu kabli SRK zwołano na 2 grudnia 2019 r. pilne spotkanie z przedstawicielami kolei i ustalono szczegóły rozwiązania kolizji. Kolej wskazała na konieczność przygotowania dokumentacji przebudowy kabli i ich zabezpieczenia , uzgodnienia jej z organami kolei i uzgodnienia sposobu prowadzenia prac zabezpieczających , w tym wyłączeń ruchu kolejowego (kable sterują ruchem, semaforami, zwrotnicami itp.) . Po sporządzeniu dokumentacji rozwiązującej problem z kablami SRK, pod koniec marca rozpoczęto następujące prace związane z: – przebudową kabli, – wykonaniem wykopów pod kable, – wykopaniem fundamentów i płyty kanału technologicznego pod kable (następnie ścian kanału). – ułożeniem i przełączeniem kabli (na przełomie kwietnia i maja) Następnie rozpoczęto kolejne prace związane z przygotowaniem fundamentu pod mury oporowe, poprzedzone geodezyjnym wyznaczeniem.

Kiedy wydawało się, że problem został zażegnany, pojawił się… kolejny kabel, biegnący w miejscu w którym nie został wskazany na mapach. Tym razem był to kabel 20 kV. Biegł na tyle blisko prowadzonych prac, że nie pozwalało to na kontynuację inwestycji w tym miejscu. Wymogło to na nas i na wykonawcy kolejne rozmowy i ustalenia z Tauronem. Równolegle pojawia się następne zagrożenie, o którym nikt nie mógł wcześniej pomyśleć – czyli pandemia Covid-19. Wszelkie uzgodnienia techniczne z Tauronem stały się utrudnione a nadzory branżowe umożliwiające prowadzenie prac – wstrzymane. Mimo zagrożenia pandemicznego, realizujący inwestycję nie zaprzestali pracy – przez pewien czas pracowali zdalnie, choć oczywiście przy takiej inwestycji nie sposób realizować wszystkich prac poza placem budowy. Po licznych i trudnych rozmowach ustalających sposób prowadzenia prac osiągnęliśmy porozumienie wspólne z wykonawcą oraz z Tauronem. Ustalono zoptymalizowane koszty likwidacji kolizji. Wykonawca przystąpił zatem do prac. Wydłużenie kabla pozwoliło na wykonanie fundamentu, ścian oporowych, gruntu zbrojonego i demontaż środkowych przęseł.

Pragniemy zapewnić, iż inwestycja – nawet pomimo przestojów, spowodowanych czynnikami technicznymi – nie jest zagrożona oraz, że jest stale monitorowana przez Zamawiającego czyli osób prowadzących ten proces z ramienia miasta. Od początku 2019 regularnie odbywają się spotkania na miejscu budowy, w których uczestniczą osoby reprezentujące miasto, projektant, wykonawca i inspektorzy nadzoru (osoby wybrane w procedurze przetargowej). Oprócz spotkań, prowadzona jest regularnie korespondencja elektroniczna związana z projektem. Nadzorujemy ten temat i aktywnie uczestniczymy w procesie inwestycji.

Umowa z wykonawcą została wydłużona. Nie wiemy na jakie „niespodzianki” natrafi jeszcze firma podczas przebudowy (mamy nadzieję, że już żadne). Ta część miasta i realizowane inwestycje w tym miejscu, bardzo często związane były z tego typu niespodziewanymi pracami dodatkowymi. Przypomnijmy: przy budowie ronda była to kolizja gazociągu i kabla wysokiego napięcia (biegły inaczej niż wykazano na mapach). Zaś przy budowie boiska na ul. Mariackiej pojawiły się nie uwzględnione na mapach projektowych pozostałości piwniczne po dawnych budynkach. Za każdym razem powodowało to opóźnienie inwestycji.

Przepraszamy za wszystkie nieprzyjemności i utrudnienia z jakimi mają Państwo do czynienia przy tej budowie.
Budowie koniecznej, jeśli chcemy oddać do użytku nowy, bezpieczny obiekt mostowego. Koniec końców robimy wszystko to aby doprowadzić inwestycję do końca i aby poprawić standard przemieszczania się i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

Fotorelacja z budowy murów oporowych:

Montaż nowych belek nośnych (16.12.2020) :

Inwestycja budowy nowego wiaduktu została wsparta dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 500 000 zł. To już kolejne pozyskane środki zewnętrzne na ten cel. Poprzednia pula środków z rządowego funduszu dla Radlina (wówczas w kwocie 1,380 000 zł) również została przez radlińskich włodarzy przeznaczona na sfinansowanie inwestycji budowy tego obiektu.

Wersja utworzona

17 marca 2021 o 08:59:57Aktualna wersja
Treść
  Dodano: <!-- wp:gallery {"ids":[31586,31584,31583,31581,31881,31879,31878,31877,31871]} -->
  Dodano: <figure class="wp-block-gallery columns-3 is-cropped"><ul class="blocks- gallery-grid"><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/wiadukt16- 1024x768.jpg" alt="" data-id="31586" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/06/ wiadukt16.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/wiadukt16/" class="wp-image- 31586"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/wiadukt13- 1024x768.jpg" alt="" data-id="31584" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/06/ wiadukt13.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/wiadukt13/" class="wp-image- 31584"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/wiadukt12- 1024x768.jpg" alt="" data-id="31583" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/06/ wiadukt12.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/wiadukt12/" class="wp-image- 31583"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/wiadukt8- 1024x768.jpg" alt="" data-id="31581" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/06/ wiadukt8.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/wiadukt8/" class="wp-image- 31581"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/20210702_ 131356-1024x768.jpg" alt="" data-id="31881" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 20210702_131356-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/wiadukt- na-ul-mariackiej-otwarty/ attachment/20210702-131356/" class="wp-image- 31881"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/20210702_ 130733-1-1024x768.jpg" alt="" data-id="31879" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 20210702_130733- 1-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/wiadukt- na-ul-mariackiej-otwarty/ attachment/20210702-130733-1/" class="wp-image- 31879"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/20210702_ 130739-1024x768.jpg" alt="" data-id="31878" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 20210702_130739-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/wiadukt- na-ul-mariackiej-otwarty/ attachment/20210702-130739/" class="wp-image- 31878"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/20210702_ 130912-1-1024x768.jpg" alt="" data-id="31877" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 20210702_130912- 1-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/wiadukt- na-ul-mariackiej-otwarty/ attachment/20210702-130912-1/" class="wp-image- 31877"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/20210702_ 131352-1-1024x768.jpg" alt="" data-id="31871" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 20210702_131352- 1-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/wiadukt- na-ul-mariackiej-otwarty/ attachment/20210702-131352-1/" class="wp-image- 31871"/></figure> </li></ul></figure>
  Dodano: <!-- /wp:gallery -->
  Dodano: <p><b>Zakończyły się prace na budowie wiaduktu na ul. Mariackiej.  Okres budowy wiaduktu był - dla wszystkich nas - czasem ciężkim. Wyłączenie tak ważnego odcinka ul. Mariackiej, skomplikowało poruszanie się po drogach publicznych w naszym mieście, a pojawiające się kolizje sieci oraz nowe zagrożenie w postaci pandemii koronawirusa, skutecznie (niestety!) przedłużyło czas tej inwestycji.</b></p>
  Dodano: <p><b></b>To już całe szczęście za nami. Inwestycję udało się zakończyć, pozyskując przy okazji na jej realizację spore środki zewnętrzne - z puli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano na budowę wiaduktu w Radlinie 2 889 198 zł (ponad 57 % całości inwestycji jest więc sfinansowane ze środków zewnętrznych). <br />Poniżej znajdą Państwo kompleksową informację dotyczącą inwestycji, jej przebiegu, oraz - co równie ważne - przyczyn opóźnień jakie wystąpiły w czasie budowy. Przez cały czas trwania inwestycji na bieżąco informowaliśmy Państwa o jej przebiegu, wyjaśniając przyczyny opóźnień i przepraszając za wszystkie utrudnienia z jakimi musieliśmy się mierzyć.<br />Inwestycja ta była jednak konieczna a naszym celem od samego początku było oddanie do użytku nowego, bezpiecznego wiaduktu. Koniec końców chodziło przecież o to,  aby poprawić standard przemieszczania się i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.</p>
  Dodano: <p> </p>
  Dodano: <h3><strong>Jakie były przyczyny opóźnień ?  </strong></h3>
  Dodano: <p>W listopadzie 2019 r. podczas prowadzenia robót rozbiórkowych odkryto aż 11 kabli sterujących ruchem kolejowym, których nie uwidoczniono w tych miejscach na mapach podczas wywiadów branżowych. To ogromne utrudnienie. Niestety, często przy inwestycjach w naszym mieście, napotykamy na problem tego typu, że dopiero po rozpoczęciu prac okazuje się, że na terenie inwestycji występują kolizje, przebiegają kable lub inne media, których nie powinno być w tym miejscu (nie ma ich na mapach lub są, ale w innym miejscu niż zaznaczone). Nie mamy na to wpływu przed przystąpieniem do prac, nie można tego wcześniej w żaden sposób sprawdzić i dopiero inwestycja pozwala ten temat uregulować.</p>
  Dodano: <p>Po odkryciu kabli SRK zwołano na 2 grudnia 2019 r. pilne spotkanie z przedstawicielami kolei i ustalono szczegóły rozwiązania kolizji. Kolej wskazała na konieczność przygotowania dokumentacji przebudowy kabli i ich zabezpieczenia , uzgodnienia jej z organami kolei i uzgodnienia sposobu prowadzenia prac zabezpieczających , w tym wyłączeń ruchu kolejowego (kable sterują ruchem, semaforami, zwrotnicami itp.) . Po sporządzeniu dokumentacji rozwiązującej problem z kablami SRK, pod koniec marca rozpoczęto następujące prace związane z: - przebudową kabli, - wykonaniem wykopów pod kable, - wykopaniem fundamentów i płyty kanału technologicznego pod kable (następnie ścian kanału). - ułożeniem i przełączeniem kabli (na przełomie kwietnia i maja) Następnie rozpoczęto kolejne prace związane z przygotowaniem fundamentu pod mury oporowe, poprzedzone geodezyjnym wyznaczeniem.</p>
  Dodano: <p>Kiedy wydawało się, że problem został zażegnany, pojawił się... kolejny kabel, biegnący w miejscu w którym nie został wskazany na mapach. Tym razem był to kabel 20 kV. Biegł na tyle blisko prowadzonych prac, że nie pozwalało to na kontynuację inwestycji w tym miejscu. Wymogło to na nas i na wykonawcy kolejne rozmowy i ustalenia z Tauronem. Równolegle pojawia się następne zagrożenie, o którym nikt nie mógł wcześniej pomyśleć – czyli pandemia Covid-19. Wszelkie uzgodnienia techniczne z Tauronem stały się utrudnione a nadzory branżowe umożliwiające prowadzenie prac - wstrzymane. Mimo zagrożenia pandemicznego, realizujący inwestycję nie zaprzestali pracy – przez pewien czas pracowali zdalnie, choć oczywiście przy takiej inwestycji nie sposób realizować wszystkich prac poza placem budowy. Po licznych i trudnych rozmowach ustalających sposób prowadzenia prac osiągnęliśmy porozumienie wspólne z wykonawcą oraz z Tauronem. Ustalono zoptymalizowane koszty likwidacji kolizji. Wykonawca przystąpił zatem do prac. Wydłużenie kabla pozwoliło na wykonanie fundamentu, ścian oporowych, gruntu zbrojonego i demontaż środkowych przęseł.</p>
  Dodano: <p><b> Od początku 2019 regularnie odbywały się spotkania na miejscu budowy, w których uczestniczyły osoby reprezentujące miasto, projektant, wykonawca i inspektorzy nadzoru (osoby wybrane w procedurze przetargowej). Oprócz spotkań, prowadzona była regularnie korespondencja związana z projektem. Nadzorowaliśmy ten temat i aktywnie uczestniczyliśmy w procesie inwestycji.</b></p>
  Dodano: <p>Umowa z wykonawcą została wydłużona.  Ta część miasta i realizowane inwestycje w tym miejscu, bardzo często związane były z tego typu niespodziewanymi pracami dodatkowymi. Przypomnijmy: przy budowie ronda była to kolizja gazociągu i kabla wysokiego napięcia (biegły inaczej niż wykazano na mapach). Zaś przy budowie boiska na ul. Mariackiej pojawiły się nie uwzględnione na mapach projektowych pozostałości piwniczne po dawnych budynkach. Za każdym razem powodowało to opóźnienie inwestycji.</p>
  Dodano: <h3><strong>Inwestycja budowy wiaduktu w Radlinie - chronologicznie...<br /></strong></h3>
  Dodano: <ul>
  Dodano: <li>14 czerwca 2018 - Ogłoszenie przetargu na projekt przebudowy wiaduktu. Wybór wykonawcy SMART ENG GLIWICE</li>
  Dodano: <li>2 sierpnia 2018 - podpisanie umowy</li>
  Dodano: <li>1 marca 2019 - zamknięcie wiaduktu dla ruchu samochodowego</li>
  Dodano: <li>sierpień 2019 – wyznaczenie nowej linii autobusu 218, dla potrzeb dzieci szkolnych z rejonu sąsiedztwa wiaduktu.</li>
  Dodano: <li>27 maja 2019 – ogłoszenie przetargu na wykonanie przebudowy wiaduktu. Wybór wykonawcy: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.</li>
  Dodano: <li>15 lipca 2019 – podpisanie umowy</li>
  Dodano: <li>1 lipca 2021 - Zaświadczenie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego uprawniające do rozpoczęcia użytkowania wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu w ulicy Mariackiej wraz z drogami dojazdowymi w Radlinie, zrealizowanego na podstawie decyzji nr 17/Z/B - B/19 Wojewody Śląskiego z dnia 3 czerwca 2019 r., znak: IFXV.7840.15.12.2019</li>
  Dodano: <li>W wyniku postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę z PRUiM S.A. Gliwice z terminem zakończenia na 15.07.2020 r.</li>
  Dodano: <li>Przygotowanie robót przez Wykonawcę trwało do października 2019 r.</li>
  Dodano: <li>Przy robotach rozbiórkowych (08.10.2019 r.) odkryto kable T-mobile, które wymagały przebudowy na czas robót i docelowo – aneks nr 1 (z dnia 28.10.2019 r.).</li>
  Dodano: <li>Po rozpoczęciu robót (listopad 2019 r.) odkryto niezinwentaryzowane kable Sterowania Ruchem Kolejowym w skarpie po zachodniej stronie wiaduktu, w miejscu zasypu skrajnego przęsła i kable KWK Marcel. Aby móc kontynuować roboty wymagane było sporządzenie projektu zabezpieczenia kabli po ich zmianie lokalizacji i przeprowadzenie robót zgodnie z projektem. Te roboty opóźniły roboty zasadnicze z kontraktu. Koszt robót ujęto w kosztorysie robót dodatkowych i podpisano aneks kwotowy nr 2 (25.02.2020 r.) ujmujący zwiększenie należności na rzecz Wykonawcy.</li>
  Dodano: <li>W międzyczasie na radzie budowy w dniu 16 grudnia 2019 r. ustalono, że Wykonawca wykona przekopy kontrolne istniejącego uzbrojenia terenu przy przyczółku od strony DK 78 oraz zabezpieczy kabel Tauronu. Wykonawca ustalił, że kable 20 kV przebiegające wzdłuż budowanego muru oporowego kolidują z murem oporowym skrajnych przęseł wiaduktu, do usunięcia kolizji niezbędnym było uzyskanie warunków przebudowy od gestora sieci 20 kV , sporządzenie na ich podstawie projektu, uzyskanie akceptacji Tauronu i wykonanie najpierw przekładki tymczasowej kabli na czas prowadzenia robót (odsunięcie od fundamentów pod ścianę oporową ), a docelowo wprowadzenie w konstrukcję wiaduktu po jego wybudowaniu .</li>
  Dodano: <li>Dla przekładki kabli sporządzono dwa kosztorysy, osobne na obie strony i podpisano aneksy (13.01.2020 r.)</li>
  Dodano: <li>24 stycznia 2020 - Tauron wydał warunki przebudowy kabli – po wybudowaniu muru oporowego zgodnie z propozycją UM kable należało z powrotem przebudować w dotychczas istniejące miejsce</li>
  Dodano: <li>21 lutego 2020 - miasto wysłało do spółki Tauron podpisane porozumienie na usunięcie kolizji.</li>
  Dodano: <li>12 marca 2020 - przesłano porozumienie wraz z warunkami do Projektanta wiaduktu, w celu opracowania projektu budowy układu tymczasowego i układu docelowego kabli SN.</li>
  Dodano: <li>3 kwietnia 2020 informacja ze spółki Tauron o dalszym wstrzymaniu prac do 15.04.2020 r.</li>
  Dodano: <li>26 maja 2020 kosztorys ofertowy na układ tymczasowy i docelowy kabli na kwotę 461 856,49 zł.</li>
  Dodano: <li>9 czerwca 2020 podpisano umowę z Dariuszem Białeckim, inspektorem branży elektroenergetycznej, odrzucenie przedstawionego kosztorysu- propozycja podzielenia kosztorysu na etapy, po uzyskaniu wiedzy o sytuacji, długości wstawek, itp.</li>
  Dodano: <li>12-22 czerwca 2020 - dalsze rozmowy z  Tauronem o możliwości wyłączenia kabli SN, w celu kontynuowania prac na wiadukcie.</li>
  Dodano: <li>9 lipca 2020 - spotkanie na budowie od strony centrum w sprawie układu tymczasowego z tej strony, 14.07.2020 r. notatka o akceptacji wariantu I układu tymczasowego od strony centrum i informacja, że Wykonawca przedstawi składowe części kosztów ogólnych do 17.07.2020 r.</li>
  Dodano: <li>20 lipca 2020 - zgoda miasta na umieszczenie kabli SN w kapach chodnikowych</li>
  Dodano: <li>28 września 2020 - nowe warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.</li>
  Dodano: <li>3 listopad 2020 - nowe porozumienie z Tauron na usunięcie kolizji.</li>
  Dodano: <li>11 grudnia 2020 - przekazanie projektu przebudowy kabli energetycznych SN kolidujących z budową wiaduktu drogowego w Radlinie przy ul. Mariackiej.</li>
  Dodano: <li>7 stycznia 2021 - przekazanie ww. projektu PRUiM Gliwice</li>
  Dodano: <li>8 lutego 2021- pismo PRUiM o zagrożeniu terminu zakończenia, ze względu na warunki atmosferyczne i zastosowaną technologię i również ze względu na ograniczenia skutkujące izolacją pracowników spowodowaną przez pandemię covid-19.</li>
  Dodano: <li>16 lutego 2021 - pismo PRUiM o wstrzymaniu robót i opóźnieniu robót o 2 tygodnie.</li>
  Dodano: <li>marzec – maj 2021 - kontynuacja prac na wiadukcie</li>
  Dodano: <li>czerwiec 2021 – rozpoczęcie procedury odbiorowej</li>
  Dodano: <li><strong style="font-size: inherit;">2 lipca 2021 – otworzenie nowego wiaduktu dla ruchu samochodowego.< /strong></li>
  Dodano: </ul>
  Dodano: <p> </p>
Skasowano:  Dodano:
Bez zmian: <figure class="wp-block- embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block- embed__wrapper"> Bez zmian: <figure class="wp-block- embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block- embed__wrapper">
Bez zmian: https://youtu.be/XdJrXl-2IKA Bez zmian: https://youtu.be/XdJrXl-2IKA
Bez zmian: </div></figure> Bez zmian: </div></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:core-embed/youtube --> Bez zmian: <!-- /wp:core-embed/youtube -->
Skasowano: <h1> </h1>  
Skasowano: <p><strong>Przebudowa wiaduktu w Radlinie, od samego początku budziła i budzi wiele emocji. Przebudowa konieczna, z uwagi na stan techniczny obiektu, w sposób oczywisty utrudnia poruszanie się po naszym mieście, jedną z najważniejszych dróg łączących centrum miasta z DK78. Rozumiemy te emocje, sami odczuwając codziennie te uciążliwości. Jednak mimo tego, nie było innego wyjścia jak rozpocząć inwestycję przebudowy. Inwestycję, która – przez wzgląd na niezależne od nas i od wykonawcy opóźnienia - w sposób znaczący przekracza planowany termin wykonania. Pragniemy jednak zapewnić, że przyczyny opóźnień miały wyłącznie charakter techniczny.</strong></p>  
Skasowano: <p> </p>  
Skasowano: <p><strong>W ostatnim czasie :</strong><br />- położono zbrojenie płyt pomostu, płyty przejściowej i poprzecznic <br />- wykonano betonowanie płyt pomostu, płyty przejściowej i poprzecznic.<br />- wykonano dalszą część muru oporowego<br />- rozebrano część ul. Mariackiej od strony DK 78 , by połączyć istniejące studnie kanalizacji deszczowej z nowymi studniami <br />i przejściem kanalizacji deszczowej przez wiadukt (oraz aby skorygować łuk ulicy do szerokości przebudowanego wiaduktu)<br />- przebudowano także chodniki od strony DK 78.</p>  
Skasowano: <p><strong>Co przed nami?  <br /></strong>- budowa oświetlenia wiaduktu<br />- budowa kap chodnikowych, <br />- odbudowa dojazdów do wiaduktu<br />- przebudowa bramy wjazdowej i ogrodzenia tuż przy wiadukcie<br />- przełożenie kabli teletechnicznych oraz SN do kap chodnikowych<br />- montaż balustrad oraz barier energochłonnych<br />- budowa schodów na skarpach, z obu stron wiaduktu.<br /><br />Specyfika technologii robót budowlanych wymaga określonego reżimu technologicznego (w tym odpowiednich temperatur), stąd część prac została niestety przełożona. Trwają rozmowy z wykonawcą odnośnie wyznaczenia nowego terminu zakończenia prac. Otwarcie wiaduktu dla ruchu możliwe będzie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, którą wydaje Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach. </p>  
Skasowano: <p> </p>  
Skasowano: <p><strong>Jakie były przyczyny opóźnień ?  </strong></p>  
Skasowano: <p>W listopadzie 2019 r. podczas prowadzenia robót rozbiórkowych odkryto aż 11 kabli sterujących ruchem kolejowym, których nie uwidoczniono w tych miejscach na mapach podczas wywiadów branżowych. To ogromne utrudnienie. Niestety, często przy inwestycjach w naszym mieście, napotykamy na problem tego typu, że dopiero po rozpoczęciu prac okazuje się, że na terenie inwestycji występują kolizje, przebiegają kable lub inne media, których nie powinno być w tym miejscu (nie ma ich na mapach lub są, ale w innym miejscu niż zaznaczone). Nie mamy na to wpływu przed przystąpieniem do prac, nie można tego wcześniej w żaden sposób sprawdzić i dopiero inwestycja pozwala ten temat uregulować.</p>  
Skasowano: <p>Po odkryciu kabli SRK zwołano na 2 grudnia 2019 r. pilne spotkanie z przedstawicielami kolei i ustalono szczegóły rozwiązania kolizji. Kolej wskazała na konieczność przygotowania dokumentacji przebudowy kabli i ich zabezpieczenia , uzgodnienia jej z organami kolei i uzgodnienia sposobu prowadzenia prac zabezpieczających , w tym wyłączeń ruchu kolejowego (kable sterują ruchem, semaforami, zwrotnicami itp.) . Po sporządzeniu dokumentacji rozwiązującej problem z kablami SRK, pod koniec marca rozpoczęto następujące prace związane z: - przebudową kabli, - wykonaniem wykopów pod kable, - wykopaniem fundamentów i płyty kanału technologicznego pod kable (następnie ścian kanału). - ułożeniem i przełączeniem kabli (na przełomie kwietnia i maja) Następnie rozpoczęto kolejne prace związane z przygotowaniem fundamentu pod mury oporowe, poprzedzone geodezyjnym wyznaczeniem.</p>  
Skasowano: <p><iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/LDgoqgHuP-4" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen= "allowfullscreen" ></iframe></p>  
Skasowano: <p>Kiedy wydawało się, że problem został zażegnany, pojawił się... kolejny kabel, biegnący w miejscu w którym nie został wskazany na mapach. Tym razem był to kabel 20 kV. Biegł na tyle blisko prowadzonych prac, że nie pozwalało to na kontynuację inwestycji w tym miejscu. Wymogło to na nas i na wykonawcy kolejne rozmowy i ustalenia z Tauronem. Równolegle pojawia się następne zagrożenie, o którym nikt nie mógł wcześniej pomyśleć – czyli pandemia Covid-19. Wszelkie uzgodnienia techniczne z Tauronem stały się utrudnione a nadzory branżowe umożliwiające prowadzenie prac - wstrzymane. Mimo zagrożenia pandemicznego, realizujący inwestycję nie zaprzestali pracy – przez pewien czas pracowali zdalnie, choć oczywiście przy takiej inwestycji nie sposób realizować wszystkich prac poza placem budowy. Po licznych i trudnych rozmowach ustalających sposób prowadzenia prac osiągnęliśmy porozumienie wspólne z wykonawcą oraz z Tauronem. Ustalono zoptymalizowane koszty likwidacji kolizji. Wykonawca przystąpił zatem do prac. Wydłużenie kabla pozwoliło na wykonanie fundamentu, ścian oporowych, gruntu zbrojonego i demontaż środkowych przęseł.</p>  
Skasowano: <p><strong>Pragniemy zapewnić, iż inwestycja – nawet pomimo przestojów, spowodowanych czynnikami technicznymi – nie jest zagrożona oraz, że jest stale monitorowana przez Zamawiającego czyli osób prowadzących ten proces z ramienia miasta. Od początku 2019 regularnie odbywają się spotkania na miejscu budowy, w których uczestniczą osoby reprezentujące miasto, projektant, wykonawca i inspektorzy nadzoru (osoby wybrane w procedurze przetargowej). Oprócz spotkań, prowadzona jest regularnie korespondencja elektroniczna związana z projektem. Nadzorujemy ten temat i aktywnie uczestniczymy w procesie inwestycji.</strong></p>  
Skasowano: <p>Umowa z wykonawcą została wydłużona. Nie wiemy na jakie „niespodzianki” natrafi jeszcze firma podczas przebudowy (mamy nadzieję, że już żadne). Ta część miasta i realizowane inwestycje w tym miejscu, bardzo często związane były z tego typu niespodziewanymi pracami dodatkowymi. Przypomnijmy: przy budowie ronda była to kolizja gazociągu i kabla wysokiego napięcia (biegły inaczej niż wykazano na mapach). Zaś przy budowie boiska na ul. Mariackiej pojawiły się nie uwzględnione na mapach projektowych pozostałości piwniczne po dawnych budynkach. Za każdym razem powodowało to opóźnienie inwestycji.</p>  
Skasowano: <p><strong>Przepraszamy za wszystkie nieprzyjemności i utrudnienia z jakimi mają Państwo do czynienia przy tej budowie.</strong> <br />Budowie koniecznej, jeśli chcemy oddać do użytku nowy, bezpieczny obiekt mostowego. Koniec końców robimy wszystko to aby doprowadzić inwestycję do końca i aby poprawić standard przemieszczania się i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.</p>  
Bez zmian: <!-- wp:gallery {"ids":[29231,29230,29229,29228]} --> Bez zmian: <!-- wp:gallery {"ids":[29231,29230,29229,29228]} -->
Bez zmian: <figure class="wp-block-gallery columns-3 is-cropped"><ul class="blocks- gallery-grid"><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/wiadukt4- 1024x768.jpg" alt="Budowa wiaduktu w Radlinie" data-id="29231" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/07/ wiadukt4.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/wiadukt/ attachment/wiadukt4/" class="wp-image- 29231"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Budowa wiaduktu w Radlinie</figcaption> </figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/wiadukt3- 1024x768.jpg" alt="Budowa wiaduktu w Radlinie" data-id="29230" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/07/ wiadukt3.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/wiadukt/ attachment/wiadukt3/" class="wp-image- 29230"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Budowa wiaduktu w Radlinie</figcaption> </figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/wiadukt2- 1024x768.jpg" alt="Budowa wiaduktu w Radlinie" data-id="29229" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/07/ wiadukt2.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/wiadukt/ attachment/wiadukt2/" class="wp-image- 29229"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Budowa wiaduktu w Radlinie</figcaption> </figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/wiadukt1- 1024x768.jpg" alt="Budowa wiaduktu w Radlinie" data-id="29228" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/07/ wiadukt1.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/wiadukt/ attachment/wiadukt1/" class="wp-image- 29228"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Budowa wiaduktu w Radlinie</figcaption> </figure></li> </ul></figure> Bez zmian: <figure class="wp-block-gallery columns-3 is-cropped"><ul class="blocks- gallery-grid"><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/wiadukt4- 1024x768.jpg" alt="Budowa wiaduktu w Radlinie" data-id="29231" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/07/ wiadukt4.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/wiadukt/ attachment/wiadukt4/" class="wp-image- 29231"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Budowa wiaduktu w Radlinie</figcaption> </figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/wiadukt3- 1024x768.jpg" alt="Budowa wiaduktu w Radlinie" data-id="29230" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/07/ wiadukt3.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/wiadukt/ attachment/wiadukt3/" class="wp-image- 29230"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Budowa wiaduktu w Radlinie</figcaption> </figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/wiadukt2- 1024x768.jpg" alt="Budowa wiaduktu w Radlinie" data-id="29229" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/07/ wiadukt2.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/wiadukt/ attachment/wiadukt2/" class="wp-image- 29229"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Budowa wiaduktu w Radlinie</figcaption> </figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/wiadukt1- 1024x768.jpg" alt="Budowa wiaduktu w Radlinie" data-id="29228" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/07/ wiadukt1.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/wiadukt/ attachment/wiadukt1/" class="wp-image- 29228"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Budowa wiaduktu w Radlinie</figcaption> </figure></li> </ul></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:gallery --> Bez zmian: <!-- /wp:gallery -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>Fotorelacja z budowy murów oporowych: </strong></p> Bez zmian: <p><strong>Fotorelacja z budowy murów oporowych: </strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:gallery {"ids":[29533,29532,29531,29530,29529,29528]} --> Bez zmian: <!-- wp:gallery {"ids":[29533,29532,29531,29530,29529,29528]} -->
Bez zmian: <figure class="wp-block-gallery columns-3 is-cropped"><ul class="blocks- gallery-grid"><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0732- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29533" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0732.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0732/" class="wp-image- 29533"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0731- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29532" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0731.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0731/" class="wp-image- 29532"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0721- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29531" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0721.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0721/" class="wp-image- 29531"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0720- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29530" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0720.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0720/" class="wp-image- 29530"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0719- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29529" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0719.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0719/" class="wp-image- 29529"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0718- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29528" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0718.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0718/" class="wp-image- 29528"/></figure> </li></ul></figure> Bez zmian: <figure class="wp-block-gallery columns-3 is-cropped"><ul class="blocks- gallery-grid"><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0732- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29533" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0732.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0732/" class="wp-image- 29533"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0731- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29532" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0731.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0731/" class="wp-image- 29532"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0721- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29531" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0721.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0721/" class="wp-image- 29531"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0720- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29530" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0720.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0720/" class="wp-image- 29530"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0719- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29529" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0719.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0719/" class="wp-image- 29529"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/DJI_0718- 1024x768.jpg" alt="" data-id="29528" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ DJI_0718.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0718/" class="wp-image- 29528"/></figure> </li></ul></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:gallery --> Bez zmian: <!-- /wp:gallery -->
Bez zmian: <!-- wp:core-embed/youtube {"url":"https: //www.youtube.com/watch?v= X23Kyh0kikk\u0026feature= youtu.be","type":"video"," providerNameSlug":"youtube" ,"className": "wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"} --> Bez zmian: <!-- wp:core-embed/youtube {"url":"https: //www.youtube.com/watch?v= X23Kyh0kikk\u0026feature= youtu.be","type":"video"," providerNameSlug":"youtube" ,"className": "wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"} -->
Bez zmian: <figure class="wp-block- embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block- embed__wrapper"> Bez zmian: <figure class="wp-block- embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block- embed__wrapper">
Bez zmian: https://www.youtube.com/ watch?v=X23Kyh0kikk&amp; feature=youtu.be Bez zmian: https://www.youtube.com/ watch?v=X23Kyh0kikk&amp; feature=youtu.be
Bez zmian: </div></figure> Bez zmian: </div></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:core-embed/youtube --> Bez zmian: <!-- /wp:core-embed/youtube -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><strong>Montaż nowych belek nośnych (16.12.2020) :</strong></p>  
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> Dodano: <p></p>
Skasowano: <!-- wp:gallery {"ids":[30116,30115,30114,30113]} -->  
Skasowano: <figure class="wp-block-gallery columns-3 is-cropped"><ul class="blocks- gallery-grid"><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/DJI_0827- 1024x767.jpeg" alt="" data-id="30116" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ DJI_0827-scaled.jpeg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0827/" class="wp-image- 30116"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/DJI_0825- 1024x767.jpeg" alt="" data-id="30115" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ DJI_0825-scaled.jpeg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0825/" class="wp-image- 30115"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/DJI_0819- 1024x767.jpeg" alt="" data-id="30114" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ DJI_0819-scaled.jpeg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0819/" class="wp-image- 30114"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/DJI_0804- 1024x767.jpeg" alt="" data-id="30113" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ DJI_0804-scaled.jpeg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dji-0804/" class="wp-image- 30113"/></figure> </li></ul><figcaption class="blocks- gallery-caption" ><strong>Montaż nowych belek nośnych (16.12.2020).< /strong></figcaption></figure>  
Skasowano: <!-- /wp:gallery -->  
Skasowano: <!-- wp:paragraph -->  
Skasowano: <p><strong>Inwestycja budowy nowego wiaduktu została wsparta dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 500 000 zł. To już kolejne pozyskane środki zewnętrzne na ten cel. Poprzednia pula środków z rządowego funduszu dla Radlina (wówczas w kwocie 1,380 000 zł) również została przez radlińskich włodarzy przeznaczona na sfinansowanie inwestycji budowy tego obiektu.</strong></p>  
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
  Dodano: <!-- wp:image {"align":"center" ,"id":31935," width":614," height":431," sizeSlug":"large"} -->
  Dodano: <div class="wp-block- image"><figure class="aligncenter size-large is-resized"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/RFIL-wiadukt- 1024x721.png" alt="Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie: 2889 198 zł, całkowita wartość inwestycji: 5 311 266, 47 zł " class="wp-image-31935" width="614" height="431"/ ></figure></div>
  Dodano: <!-- /wp:image -->
taq_review_style
Skasowano:  Dodano: stars
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano:  Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu