Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 2 grudnia 2020 o 09:03:06. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Tytuł projektu:„Wzrost atrakcyjności turystycznej Radlina poprzez budowę
tężni solankowej”

  • Beneficjent: Miasto Radlin
  • Wartość projektu: 1 425 710,79 zł
  • Wartość dofinansowania:1 211 854,17 zł

Przedmiotem projektu jest budowa tężni solankowej w Radlinie, która powstała jako zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów. Zagospodarowanie terenu obejmuje poza budową obiektu tężni solankowej z tarniną: wykonanie chodników, ciągów pieszych (spacerowych), montaż elementów małej
architektury (ławki, siedziska, tablice informacyjne, etc.) oświetlenia typu parkowego oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej.
Tężnia jest konstrukcją budowaną z drewna iglastego i gałązek tarniny oraz urządzeń do pompowania solanki. Na ułożone na drewnianej konstrukcji gałązki podawana jest za pomocą pomp solanka, która spływa swobodnie wytwarzając wokół aerozol solanki. Mikroklimat tężni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmie płuc, nadciśnienia tętniczego, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania. Inhalacje wykorzystane w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost odporności organizmu. Cząstki aerozolu obdarzone są ładunkiem ujemnym, ponadto mają działanie bakteriobójcze.

Obiekt tężni zaprojektowany został na planie prostokąta o wymiarach 3,95 m x 24,00 m i wysokości 8,20 m. Od strony południowo-wschodniej do tężni
przylega część zadaszona pełnić będzie funkcję wydzielonej przestrzeni rekreacyjnej z ławkami przeznaczonymi dla sesji inhalacyjnych.

Dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych nastąpi m.in. poprzez wprowadzenie chodników i ścieżek spacerowych. Teren przewidziany pod inwestycję został optymalnie dobrany m.in. ze względu na dostępność dla turystów oraz dobrą obsługę komunikacyjną i bliskość centrum miasta. Stały dostęp do obiektu zapewniają od strony ul. Wypandów, ciągi spacerowe (chodniki i ścieżki) oraz dojazd dla obsługi serwisowej i pojazdów ratownictwa medycznego. Od strony ul. Wypandów zlokalizowany jest również istniejący parking.

Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy ul. Wypandów w Radlinie objął:

  • budowę tężni solankowej z tarniną, stanowiącą jednocześnie ogólnodostępną atrakcję turystyczną,
  • integrację przestrzeni rekreacyjnej wokół tężni oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez wprowadzenie chodników i ścieżek
    spacerowych.
  • dla optymalnego i funkcjonalnego wykorzystania terenu inwestycji, dodatkowo wprowadzone zostały elementy małej architektury w postaci ławek, siedzisk, koszy na śmieci, stojaka na rowery oraz tablic informacyjnych.
  • projekt objął również oświetlenie terenu utwardzonego wokół tężni oraz podświetlenie dekoracyjne obiektu.

Za korzystanie z tężni nie będą pobierane opłaty.

  • Wersja utworzona dnia 2 grudnia 2020 o 09:03:06 przez daniel_rad

Wersja utworzona

2 grudnia 2020 o 09:03:06Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <strong>Tytuł projektu:„Wzrost atrakcyjności turystycznej Radlina poprzez budowę</strong>  
Skasowano: <strong>tężni solankowej”</strong>  
Skasowano: <ul>  
Skasowano: <li>Beneficjent: Miasto Radlin</li>  
Skasowano: <li>Wartość projektu: 1 425 710,79 zł</li>  
Skasowano: <li>Wartość dofinansowania:1 211 854,17 zł</li>  
Skasowano: </ul>  
Skasowano: Przedmiotem projektu jest budowa tężni solankowej w Radlinie, która powstała jako zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów. Zagospodarowanie terenu obejmuje poza budową obiektu tężni solankowej z tarniną: wykonanie chodników, ciągów pieszych (spacerowych), montaż elementów małej  
Skasowano: architektury (ławki, siedziska, tablice informacyjne, etc.) oświetlenia typu parkowego oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej.  
Skasowano: Tężnia jest konstrukcją budowaną z drewna iglastego i gałązek tarniny oraz urządzeń do pompowania solanki. Na ułożone na drewnianej konstrukcji gałązki podawana jest za pomocą pomp solanka, która spływa swobodnie wytwarzając wokół aerozol solanki. Mikroklimat tężni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmie płuc, nadciśnienia tętniczego, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania. Inhalacje wykorzystane w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost odporności organizmu. Cząstki aerozolu obdarzone są ładunkiem ujemnym, ponadto mają działanie bakteriobójcze. Dodano: <p><strong>Zapraszamy Was w podróż po dawnym Radlinie. Zielonym, rolniczym mieście, w którym dawno temu odkryto ogromne złoża węgla. Mapę miasta zaczęły pokrywać szyby górnicze, kopalnie, a wśród nich ta największa, działająca do dziś… Wokół niej powstały zaś nowe budynki, domy, ogrody i parki.</strong><br /><strong>„Szlak Emmy i Marcela” przypomina dziś o tych, często zapomnianych już miejscach…< /strong></p><p>W ramach projektu „Szlakiem Emmy i Marcela” na trasie Koksownia „Radlin” – Pomnik Ofiar Szybu „Reden”, powstanie sieć punktów, oznaczonych tablicami, które opowiadać będą o górniczych miejscach w mieście. O szybie „Tropiciel”, który śnił się po nocach górnikom. O bocznicy kolejowej, którą pociągi wjeżdzały w głąb…osiedla familoków. O małym, niepozornym budynku kopalnianym, który projektował jeden z najwybitniejszych europejskich architektów.O gospodzie kopalnianej, wojennym kasynie oficerskim, czy tłumach kibiców zmierzających pociągami na mecze radlińskiej, górniczej drużyny piłkarskiej…</p><p>To wszystko część naszej wspólnej historii. Historii, która ukształtowała to miasto. To dziedzictwo kulturowe, często o europejskim wymiarze.</p> <p><strong>Zapraszamy na witrynę Szlaku: <a href="http:// szlak.radlin.pl/ ">www.szlak.radlin.pl< /a></strong></p><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/euroregion.jpg" alt="" width="562" height="134" /></p>
Skasowano: Obiekt tężni zaprojektowany został na planie prostokąta o wymiarach 3,95 m x 24,00 m i wysokości 8,20 m. Od strony południowo-wschodniej do tężni  
Skasowano: przylega część zadaszona pełnić będzie funkcję wydzielonej przestrzeni rekreacyjnej z ławkami przeznaczonymi dla sesji inhalacyjnych.  
Skasowano: Dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych nastąpi m.in. poprzez wprowadzenie chodników i ścieżek spacerowych. Teren przewidziany pod inwestycję został optymalnie dobrany m.in. ze względu na dostępność dla turystów oraz dobrą obsługę komunikacyjną i bliskość centrum miasta. Stały dostęp do obiektu zapewniają od strony ul. Wypandów, ciągi spacerowe (chodniki i ścieżki) oraz dojazd dla obsługi serwisowej i pojazdów ratownictwa medycznego. Od strony ul. Wypandów zlokalizowany jest również istniejący parking.  
Skasowano: <strong>Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy ul. Wypandów w Radlinie objął:</strong>  
Skasowano: <ul>  
Skasowano: <li>budowę tężni solankowej z tarniną, stanowiącą jednocześnie ogólnodostępną atrakcję turystyczną,</li>  
Skasowano: <li>integrację przestrzeni rekreacyjnej wokół tężni oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez wprowadzenie chodników i ścieżek  
Skasowano: spacerowych.</li>  
Skasowano: <li>dla optymalnego i funkcjonalnego wykorzystania terenu inwestycji, dodatkowo wprowadzone zostały elementy małej architektury w postaci ławek, siedzisk, koszy na śmieci, stojaka na rowery oraz tablic informacyjnych.</li>  
Skasowano: <li>projekt objął również oświetlenie terenu utwardzonego wokół tężni oraz podświetlenie dekoracyjne obiektu.</li>  
Skasowano: </ul>  
Skasowano: <strong>Za korzystanie z tężni nie będą pobierane opłaty.</strong>  
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/belka-tężnia- 1024x275.jpg" alt="" width="1024" height="275">  
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano:  Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.