Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 1 grudnia 2020 o 14:39:26. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Miasto Radlin od 01.09.2011r. do 28.02.2012 realizowały projekt partnerski pn.: „Inkubator aktywności lokalnej w powiecie wodzisławskim”. Kwota dofinansowania: 43 650,00 zł (100% dotacji)

Projekt był skierowany do organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania mieszkańców i rozwiązywania lokalnych problemów oraz innych instytucji, takich jak: urzędy miast, gminne centra informacji, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury itp. Uczestnikami działań mogą być pracownicy wymienionych instytucji, a także wolontariusze lub członkowie. Organizacje pozarządowe i podmioty publiczne z Radlina, Pszowa i Rydułtów dzięki projektowi mogły korzystać z bezpłatnych szkoleń i doradztwa.

W ramach projektu odbyła się seria 5 szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania funduszy na działalność, przygotowywania ofert na realizację zadań publicznych oraz ich rozliczania, nowoczesnych form aktywizacji. Szkolenia będą dostępne także w formie e-learningowej.
Prowadzony był newsletter zawierający informacje o ciekawych inicjatywach społecznych z Radlina, Pszowa i Rydułtów.
Prowadzone było doradztwo z zakresu księgowości, pisania projektów, zarządzania i rozliczania, promocji, pozyskiwania funduszy, zakładania nowych organizacji i podmiotów działających na rzecz integracji społeczności lokalnej.

Wszystkie działania były całkowicie bezpłatne dla uczestników.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • Wersja utworzona dnia 1 grudnia 2020 o 14:39:26 przez daniel_rad

Wersja utworzona

1 grudnia 2020 o 14:39:26Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <strong>Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Miasto Radlin od 01.09.2011r. do 28.02.2012 realizowały projekt partnerski pn.: „Inkubator aktywności lokalnej w powiecie wodzisławskim”. Kwota dofinansowania: 43 650,00 zł (100% dotacji)</strong> 
Skasowano: Projekt był skierowany do organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania mieszkańców i rozwiązywania lokalnych problemów oraz innych instytucji, takich jak: urzędy miast, gminne centra informacji, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury itp. Uczestnikami działań mogą być pracownicy wymienionych instytucji, a także wolontariusze lub członkowie. Organizacje pozarządowe i&nbsp;podmioty publiczne z Radlina, Pszowa i Rydułtów dzięki projektowi mogły korzystać z bezpłatnych szkoleń i&nbsp;doradztwa.Dodano: <p>Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich oraz Miasto Radlin (Gminne Centrum Informacji w Radlinie działające przy Urzędzie Miasta Radlin) od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2012 roku realizowały projekt partnerski pn.: „Świadomy i aktywny obywatel” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.<br /><strong><br />Kwota dofinansowania: 49 960,00 zł (100% dotacji)</strong></p><p>W ramach projektu  od 1 września 2011r. do 30 czerwca 2012r. działało</p> <p><strong>Centrum doradcze przy BPO</strong>< /p><p>Centrum oferowało możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnika oraz doradcy obywatelskiego m.in.: z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.< /p><p><strong> Zorganizowano bezpłatne KURSY< /strong></p>< ul><li><strong> Kurs podstaw księgowości< /strong> (planowany termin rozpoczęcia: listopad 2011) 30 godzin zajęć dla 10 osób. Celem kursu było zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu księgowości.< /li><li> <strong>Kurs kas fiskalnych</strong> – 12 godzinny kurs dla grupy 10 osób. Celem kursu była nauka obsługi kas fiskalnych i fakturowania.< /li><li><strong>Kurs moja firma</strong> – 20 godzinne zajęcia, które pozwoliły zdobyć fachową wiedzę na temat formalno-prawnych aspektów zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozyskania środków zewnętrznych n ten cel.</li></ul><p>Z projektu mogli korzystać mieszkańcy Radlina, Rydułtów, Pszowa, Marklowic w wieku od 15 do 64 roku życia,  osoby nieaktywne zawodowo.</p><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/circle.png" alt="" width="639" height="136" /></p>
Skasowano: W ramach projektu odbyła się seria 5 szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania funduszy na działalność, przygotowywania ofert na realizację zadań publicznych oraz ich rozliczania, nowoczesnych form aktywizacji. Szkolenia będą dostępne także w formie e-learningowej. 
Skasowano: Prowadzony był newsletter zawierający informacje o ciekawych inicjatywach społecznych z&nbsp;Radlina, Pszowa i Rydułtów. 
Skasowano: Prowadzone było doradztwo z zakresu księgowości, pisania projektów, zarządzania i&nbsp;rozliczania, promocji, pozyskiwania funduszy, zakładania nowych organizacji i podmiotów działających na rzecz integracji społeczności lokalnej. 
Skasowano: <strong>Wszystkie działania były całkowicie bezpłatne dla uczestników.</strong> 
Skasowano: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/circle.png" alt="" width="639" height="136"> 
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.