Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich oraz Miasto Radlin (Gminne Centrum Informacji w Radlinie działające przy Urzędzie Miasta Radlin) od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2012 roku realizowały projekt partnerski pn.: „Świadomy i aktywny obywatel” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Kwota dofinansowania: 49 960,00 zł (100% dotacji)

W ramach projektu  od 1 września 2011r. do 30 czerwca 2012r. działało

Centrum doradcze przy BPO

Centrum oferowało możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnika oraz doradcy obywatelskiego m.in.: z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Zorganizowano bezpłatne KURSY

  •  Kurs podstaw księgowości (planowany termin rozpoczęcia: listopad 2011) 30 godzin zajęć dla 10 osób. Celem kursu było zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu księgowości.
  •  Kurs kas fiskalnych – 12 godzinny kurs dla grupy 10 osób. Celem kursu była nauka obsługi kas fiskalnych i fakturowania.
  • Kurs moja firma – 20 godzinne zajęcia, które pozwoliły zdobyć fachową wiedzę na temat formalno-prawnych aspektów zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozyskania środków zewnętrznych n ten cel.

Z projektu mogli korzystać mieszkańcy Radlina, Rydułtów, Pszowa, Marklowic w wieku od 15 do 64 roku życia,  osoby nieaktywne zawodowo.