Skip to content
Sesja Rady Miejskiej w Radlinie (grudzień 2021)

Sesja Rady Miejskiej w Radlinie (grudzień 2021)

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 14 grudnia 2021 o 15:49:49. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Porządek obrad

XLI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

w dniu 21 grudnia 2021 r. (godz.14.30)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Radlin na rok 2022. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata od 2022 do 2034.
 1. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chorzów. Ref. Andrzej Porębski, Komendant Straży Miejskiej w Radlinie.
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny dla Radlina na lata 2022-2024”. Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2021. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2021 do 2034. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2022 roku. Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Radlinie. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 8. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30 listopada 2021r.
 9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.
 10. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 11. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
 12. Zamknięcie sesji.

 • Wersja utworzona dnia 14 grudnia 2021 o 15:49:49 przez Marek Gajda

Wersja utworzona

14 grudnia 2021 o 15:49:49Aktualna wersja
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu