Skip to content
Sesja Rady Miejskiej w Radlinie (grudzień 2021)

Sesja Rady Miejskiej w Radlinie (grudzień 2021)

Porządek obrad

XLI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

w dniu 21 grudnia 2021 r. (godz.14.30)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Radlin na rok 2022. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata od 2022 do 2034.
 1. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chorzów. Ref. Andrzej Porębski, Komendant Straży Miejskiej w Radlinie.
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny dla Radlina na lata 2022-2024”. Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2021. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2021 do 2034. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2022 roku. Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Radlinie. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 8. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30 listopada 2021r.
 9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.
 10. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 11. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
 12. Zamknięcie sesji.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu