Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 31 sierpnia 2022 o 10:07:33. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wersja utworzona

31 sierpnia 2022 o 10:07:33Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <!-- wp:gallery {"linkTo":"none"} -->Bez zmian: <!-- wp:gallery {"linkTo":"none"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"><!-- wp:image {"id":20418," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Radlin-familoki- 3-scaled.jpg" alt="" class="wp-image- 20418"/><figcaption>Kolonia Emma w Radlinie</figcaption></figure>
 Dodano: <!-- /wp:image -->
 Dodano: <!-- wp:image {"id":20417," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Radlin-familoki- 2-scaled.jpg" alt="" class="wp-image- 20417"/><figcaption>Kolonia Emma w Radlinie</figcaption></figure>
 Dodano: <!-- /wp:image -->
 Dodano: <!-- wp:image {"id":20416," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Radlin-familoki- 1-scaled.jpg" alt="" class="wp-image- 20416"/><figcaption>Kolonia Emma w Radlinie</figcaption></figure>
Skasowano: <figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"></figure>Dodano: <!-- /wp:image --></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:gallery -->Bez zmian: <!-- /wp:gallery -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Kolonia Emma w Radlinie to bez wątpienia jeden z ciekawszych kompleksów architektonicznych powiatu wodzisławskiego i jedno z piękniejszych osiedli "familoków" na Górnym Śląsku. Pierwsze budynki powstały już w 1897 roku. Były to przeważnie domy urzędników pracujących na Kopalni „Emma” (wzdłuż dzisiejszej ul. Korfantego, wówczas Keiser – Wilchelmstrasse). W drugim etapie rozbudowy osiedla (1910-1913) powstały budynki wielorodzinne dla górników z Radlina. Osiedle projektowano w duchu koncepcji "miasta-ogrodu", czyli odpowiedniej ilości stref zielonych, ogródków jak również drzew.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Osiedle przeżywało swój rozkwit na początku XX wieku. Niestety, na przestrzeni dekad osiedle mocno podupadło jeśli chodzi o stan techniczny. Od kilku lat Miasto Radlin prowadzi intensywne prace rewitalizacyjne na części osiedla. Budynki zostały poddane termomodernizacji, wymianie okien, dachów, w znacznej części zostały podłączone do sieci ciepłowniczych. Termomodernizacja odbywa się w nich metodą docieplania od środka, dlatego oryginalna i charakterystyczna czerwona cegła pozostaje na swoim miejscu, dodatkowo często jest oczyszczana. Dzięki temu warunki mieszkalne w budynkach znacząco się poprawiają a same "familoki" swoim wyglądem znów przypominają te z lat swojej świetności, z przełomu XIX i XX wieku.<br><br>Oprócz prac naprawczych na samych "familokach", miasto przywraca temu miejscu charakter "osiedla-ogrodu" - tworzone są nowe miejsca zieleni, wypoczynku jak również rekreacji dla całych rodzin. </p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Równolegle do prac technicznych i aranżacji zieleni miejskiej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, oraz działające na terenie osiedla Centrum Usług Społecznych, realizują zadania pro-społeczne, aktywizujące społeczność osiedla, pomagające odnaleźć się na rynku pracy, jak również próbujące na nowo odkryć piękno tego osiedla.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:gallery {"linkTo":"none"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped"><!-- wp:image {"id":28913," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Radlin-14-scaled.jpg" alt="" class="wp-image- 28913"/><figcaption>Kolonia Emma w Radlinie</figcaption></figure>
 Dodano: <!-- /wp:image -->
 Dodano: <!-- wp:image {"id":28912," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Radlin-13-scaled.jpg" alt="" class="wp-image- 28912"/><figcaption>Kolonia Emma w Radlinie</figcaption></figure>
 Dodano: <!-- /wp:image -->
 Dodano: <!-- wp:image {"id":28911," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Radlin-12-scaled.jpg" alt="" class="wp-image- 28911"/><figcaption>Kolonia Emma w Radlinie</figcaption></figure>
 Dodano: <!-- /wp:image -->
 Dodano: <!-- wp:image {"id":28910," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Radlin-11-scaled.jpg" alt="" class="wp-image- 28910"/><figcaption>Kolonia Emma w Radlinie</figcaption></figure>
 Dodano: <!-- /wp:image -->
 Dodano: <!-- wp:image {"id":28909," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Radlin-10-scaled.jpg" alt="" class="wp-image- 28909"/><figcaption>Kolonia Emma w Radlinie</figcaption></figure>
 Dodano: <!-- /wp:image -->
 Dodano: <!-- wp:image {"id":20531," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Kolonia-Emma1- 2-scaled.jpg" alt="" class="wp-image- 20531"/></figure>
 Dodano: <!-- /wp:image -->
 Dodano: <!-- wp:image {"id":20416," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Radlin-familoki- 1-scaled.jpg" alt="" class="wp-image- 20416"/><figcaption>Kolonia Emma w Radlinie</figcaption></figure>
 Dodano: <!-- /wp:image -->
 Dodano: <!-- wp:image {"id":20681," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Radlin-Kolonia- Emma-5-800x600-1.png" alt="" class="wp-image- 20681"/></figure>
 Dodano: <!-- /wp:image -->
 Dodano: <!-- wp:image {"id":28976," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Radlin-77-scaled.jpg" alt="" class="wp-image- 28976"/><figcaption>Kolonia Emma</figcaption></figure>
 Dodano: <!-- /wp:image -->
 Dodano: <!-- wp:image {"id":28972," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Radlin-73-scaled.jpg" alt="" class="wp-image- 28972"/><figcaption>Kolonia Emma</figcaption></figure>
 Dodano: <!-- /wp:image -->
 Dodano: <!-- wp:image {"id":20418," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Radlin-familoki- 3-scaled.jpg" alt="" class="wp-image- 20418"/><figcaption>Kolonia Emma w Radlinie</figcaption></figure>
 Dodano: <!-- /wp:image -->
 Dodano: <!-- wp:image {"id":28971," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Radlin-72-scaled.jpg" alt="" class="wp-image- 28971"/><figcaption>Kolonia Emma</figcaption></figure>
 Dodano: <!-- /wp:image -->
 Dodano: <!-- wp:image {"id":28970," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Radlin-71-scaled.jpg" alt="" class="wp-image- 28970"/><figcaption>Kolonia Emma</figcaption></figure>
 Dodano: <!-- /wp:image -->
 Dodano: <!-- wp:image {"id":28966," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Radlin-67-scaled.jpg" alt="" class="wp-image- 28966"/><figcaption>Kolonia Emma</figcaption></figure>
 Dodano: <!-- /wp:image --></figure>
 Dodano: <!-- /wp:gallery -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p> <br><br></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.