Kolonia Emma w Radlinie to bez wątpienia jeden z ciekawszych kompleksów architektonicznych powiatu wodzisławskiego i jedno z piękniejszych osiedli „familoków” na Górnym Śląsku. Pierwsze budynki powstały już w 1897 roku. Były to przeważnie domy urzędników pracujących na Kopalni „Emma” (wzdłuż dzisiejszej ul. Korfantego, wówczas Keiser – Wilchelmstrasse). W drugim etapie rozbudowy osiedla (1910-1913) powstały budynki wielorodzinne dla górników z Radlina. Osiedle projektowano w duchu koncepcji „miasta-ogrodu”, czyli odpowiedniej ilości stref zielonych, ogródków jak również drzew.

Osiedle przeżywało swój rozkwit na początku XX wieku. Niestety, na przestrzeni dekad osiedle mocno podupadło jeśli chodzi o stan techniczny. Od kilku lat Miasto Radlin prowadzi intensywne prace rewitalizacyjne na części osiedla. Budynki zostały poddane termomodernizacji, wymianie okien, dachów, w znacznej części zostały podłączone do sieci ciepłowniczych. Termomodernizacja odbywa się w nich metodą docieplania od środka, dlatego oryginalna i charakterystyczna czerwona cegła pozostaje na swoim miejscu, dodatkowo często jest oczyszczana. Dzięki temu warunki mieszkalne w budynkach znacząco się poprawiają a same „familoki” swoim wyglądem znów przypominają te z lat swojej świetności, z przełomu XIX i XX wieku.

Oprócz prac naprawczych na samych „familokach”, miasto przywraca temu miejscu charakter „osiedla-ogrodu” – tworzone są nowe miejsca zieleni, wypoczynku jak również rekreacji dla całych rodzin.

Równolegle do prac technicznych i aranżacji zieleni miejskiej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, oraz działające na terenie osiedla Centrum Usług Społecznych, realizują zadania pro-społeczne, aktywizujące społeczność osiedla, pomagające odnaleźć się na rynku pracy, jak również próbujące na nowo odkryć piękno tego osiedla.