OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 11 czerwca, 2014 @ 9:37.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.
[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

11 czerwca, 2014 @ 9:37Aktualna wersja
  E-mail: <a href="mailto: geodezja@radlin.pl" >geodezja@radlin.pl</a>
  <strong>mgr inż. Piotr Patała
  KIEROWNIK REFERATU</strong>
  Budynek C, I piętro
  Telefon: 32 4590254
  <strong>Jolanta Szymiczek
  INSPEKTOR</strong>
  Budynek C, I piętro
  Telefon: 32 4590253
  E-mail: <a href="mailto: jszymiczek@radlin.pl" >jszymiczek@radlin.pl</a>
  <strong>mgr Sylwia Woźnica
  INSPEKTOR</strong>
  Budynek C, I piętro
  Telefon: 32 4590253
  E-mail: <a href="mailto: swoznica@radlin.pl" >swoznica@radlin.pl</a>
  Do zadań Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa należy prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami w szczególności:
 <ul>
   <li>prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,</li>
   <li>komunalizacja gruntów Skarbu Państwa,</li>
   <li>sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste  gruntów stanowiących własność Miasta,</li>
   <li>organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości komunalnych,</li>
   <li>zawieranie umów na dzierżawę i użyczenie gruntów komunalnych,</li>
   <li>tworzenie zasobu gruntów komunalnych,</li>
   <li>ustanawianie trwałego zarządu na rzecz komunalnych jednostek organizacyjnych,</li>
   <li>nabywanie nieruchomości na realizację celów publicznych i zadań własnych  Miasta,</li>
   <li>nabywanie od Skarbu Państwa gruntów i obiektów na własność, w użytkowanie wieczyste, w użytkowanie lub w użyczenie,</li>
   <li>regulacja stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi,</li>
   <li>uwłaszczanie osób prawnych,</li>
   <li>pierwokup,</li>
   <li>podziały nieruchomości,</li>
   <li>przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,</li>
   <li>wnioskowanie o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Miasta,</li>
   <li>aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Miasta,</li>
   <li>współpraca z Sądem Rejonowym – Wydział Ksiąg Wieczystych i Wydział Cywilny,</li>
   <li>współpraca z kancelariami notarialnymi, jednostkami wykonawstwa geodezyjnego, rzeczoznawcami majątkowymi,</li>
   <li>oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,</li>
   <li>nadawanie nazw placom i ulicom,</li>
   <li>prowadzenie ewidencji nazewnictwa i numeracji nieruchomości,</li>
   <li>współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i Urzędem Statystycznym,</li>
   <li>współpraca z Woj. Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Kołem Gospodyń Wiejskich i Kółkiem Rolniczym,</li>
   <li>prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i leśnictwem.</li>
  </ul>
  &nbsp;


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 4 604

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.